El Síndic insta a Educació a què millore el col•legi d’educació especial Raquel Payà

José Cholbi insta al Consell a què promoga junt amb l’Ajuntament de Dénia l’adquisició dels terrenys per a ampliar el centre. El Defensor del Poble valencià arriba a esta conclusió després d’estudiar la queixa presentada per l’AMPA de tal centre educatiu. En ella, els pares dels alumnes del CEE «Raquel Payá», denuncien la mancança de recursos humans i materials existents en la Marina Alta per a atendre al col•lectiu d’alumnes que pateixen diverses discapacitats mentals i físiques.
L’AMPA del Raquel Payà ha trobat un aliat en la seua reivindicació perquè s’amplie el col•legi d’educació especial. El Síndic de Greuges de la Comunitat, José Cholbi, ha recomanat a la Conselleria d’Educació que adopte les mesures «necessàries, ordinàries i extraordinàries, i pressupostàries» per a executar les obres d’adaptació i ampliació de les instal•lacions del Centre d’Educació Especial «Raquel Payá» de Dénia.

A més, l’ha instat a què evite allargar en el temps les etapes de provisionalitat i que promoga davant de l’Ajuntament de Dénia l’adquisició dels terrenys situats enfront del centre per a la seua ampliació i adequació.

El Defensor del Poble valencià arriba a esta conclusió després d’estudiar la queixa presentada per l’AMPA de tal centre educatiu. En ella, els pares i les mares dels alumnes del CEE «Raquel Payá», amb necessitats educatives especials i amb edats compreses entre els 3 i 20 anys, denuncien la mancança de recursos humans i materials existents en la Marina Alta per a atendre al col•lectiu d’alumnes que pateixen diverses discapacitats mentals i físiques.

En concret, manifesten que el centre té unes instal•lacions «insuficients», comptant amb diversos mòduls prefabricats, la qual cosa suposa una situació d’inferioritat i greuge respecte a d’altres alumnes.

Tal com defensa el Síndic de Greuges en reiterades i contínues recomanacions, una educació de qualitat exigeix que els centres docents disposen dels equipaments necessaris d’acord amb les seues característiques i circumstàncies específiques. L’Administració Pública ha de garantir l’existència dels mitjans materials i personals per a l’escolarització de les persones amb discapacitat, fent efectius el dret a l’educació de qualitat i a la integració social.

Una altra de les preocupacions que l’AMPA va traslladar al Síndic de Greuges en el seu escrit de queixa és que, a l’acabar el seu període escolar, estos jóvens només tenen l’opció d’acudir al centre ocupacional de La Xara, que només té 40 places, per la qual cosa hi ha llargues llistes d’espera. Els pares i les mares denuncien la falta d’infrastructura adequada per a atendre els seus fills amb discapacitat, com ara Centres de Dia, tallers ocupacionals, habitatges tutelats o residències.

Per tot això, el Síndic ha suggerit a la Conselleria d’Educació que valore la necessitat de construcció en la Marina Alta dels recursos necessaris per a atendre els alumnes amb necessitats educatives especials una vegada conclòs el període d’escolarització.


625 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!