El Consell de Ministres aprova els límits de les retribucions dels membres de les Corporacions Locals

Els alcaldes i les alcaldesses de les grans ciutats cobraran com un secretari d’Estat, 100.000€. La llei eleva els salaris màxims, protegeix a regidors de pobles menuts i ajorna la norma al 2015 per als ajuntaments que complisquen l’estabilitat pressupostària.
El Consell de Ministres aprovava divendres passat els límits de les retribucions dels membres de les Corporacions Locals, fixant en 100.000 € a l’any el sou màxim que podrà cobrar un alcalde/ssa d’una gran ciutat i que equival al que perceben els secretaris d’Estat de l’Administració General de l’Estat.

Així consta en la disposició del Reial Decret Llei de mesures de reforma en matèria d’infraestructures i de transports i altres mesures econòmiques va aprovar divendres passat el Consell de Ministres, pel que s’introdueixen en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat els límits de les retribucions dels membres de les Corporacions Locals.

La recent aprovada llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, més coneguda com a reforma local, establia que devien ser els Pressupostos Generals de l’Estat els que determinaren anualment el màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals.

Les retribucions dels alcaldes/sses queden de la següent manera:

– Ciutats de més de 500.000 habitants: màxim de 100.000€.
– Municipis d’entre 300.001 i 500.000 habitants: màxim 90.000€.
– Pobles d’entre 150.001 i 300.000 habitants: màxim 80.000€.
– Viles entre 75.001 i 150.000 habitants: màxim 75.000€.
– Poblacions entre 50.001 i 75.000 habitants: màxim 65.000€.
– Municipis entre 20.001 i 50.000 habitants: màxim 55.000€.
– Pobles entre 10.001 i 20.000 habitants, com és el cas de Pego: màxim 50.000€.
– Viles entre 5.001 i 10.000 habitants: màxim 45.000€.
– Pobles entre 1.000 i 5.000 habitants: màxim 40.000€.– Els alcaldes/sses de les corporacions locals amb menys de 1.000 habitants no tindran dedicació exclusiva. No obstant això, es pot fixar una escala de retribucions en funció del grau de dedicació parcial que realitzen. La dedicació del 75% serà d’un sou màxim de 30.000€. Per una dedicació del 50% es rebrà fins a 22.000€. Si la dedicació és del 25%, cobraran 15.000€.
Els conceptes és l’import brut a l’any incloent tots els conceptes.

El Consell de Ministres també concedix una moratòria per la qual els ajuntaments que complisquen els terminis de pagament a proveïdors i el principi d’estabilitat pressupostària no hauran d’aplicar les noves taules salarials fins al pròxim mandat, després de maig del 2015.751 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!