El Bloc de Pego sol•licita explicació al traçat del gasoducte a l’afectar aquest el parc natural

Aquesta formació política en 2006 ja va presentar una sèrie d’al•legacions sobre la qüestió, però a data d’avui, més de dos anys després no han rebut resposta i el dilluns la Generalitat Valenciana publicava al DOGV el traçat final que transcorrerà per la zona exterior del parc natural. Des del Bloc de Pego proposen com traçat alternatiu que el gasoducte transcórrega pel carril-bici ja que aquest és propietat de Conselleria. Dimarts passat donàvem als serveis informatius de Ràdio Pego una àmplia informació sobre la publicació al DOGV del traçat definitiu del gasoducte que subministrarà gas ciutat a la població. En aquell moment explicàvem que el ramal actualment autoritzat de les obres del gasoducte d’Endesa portarà l’energia però amb la modificació del seu traçat per a poder protegir una de les espècies en perill d’extinció més importants dels aiguamolls valencians: el Samaruc.

Des de la conselleria la canonada es considera compatible amb el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de l’espai protegit perquè indica la resolució que “el traçat discorre per una zona d’amortització del parc natural que no afecta el règim hídric del parc” així que aquest transcorrerà parcialment dins de l’aiguamoll quasi en paral•lel a la carretera comarcal coneguda com Racons, en detriment de la denominada alternativa 1, que evita entrar dins dels límits del parc natural, però que finalment ha sigut rebutjada perquè discorre per una zona massa escarpada en la que, a més, abunden les urbanitzacions i nuclis de població disseminats, estan parlant de Monte Pego i el seu entorn.

Davant aquesta notícia el grup polític municipal del Bloc de Pego ha fet públic un comunicat en el que, a través del seu portaveu en l’ajuntament, Àngel Sendra, recorda que en març de 2006, durant el període d’exposició pública del projecte, l’exregidor nacionalista Pau Folqués va presentar una sèrie d’al•legacions al respecte d’aquest traçat. En elles es manifestava, entre d’altres qüestions que “seria convenient que el traçat de l’antena d’alta pressió ‘A’, que constitueix l’objecte del projecte evités travessar zones d’abancalament o de cultiu en producció”. Així mateix s’al•legava que “la referida instal•lació deuria aprofitar els vials públics i de servitud existents, així com actuacions distintes què, trobant-se en tràmit d’execució, fossin compatibles amb la proposta.”

Acabava el document d’al•legacions afirmant que “I no tenim constància, a data d’avui, de cap resposta per la seua part a dit escrit.” se sol•licitava per part de la formació nacionalista “una explicació per part de l’òrgan competent, de l’acceptació o no de l’al•legació realitzada per l’Ajuntament de Pego, juntament amb les mesures correctores preses per la Conselleria.” Una qüestió que asseverava de viva veu el portaveu del Bloc de Pego per a Ràdio Pego, Àngel Sendra.

Després d’això i davant la publicació al DOGV del traçat mencionat, el Bloc de Pego assegura que “la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge amb l’acceptació de l’Estudi d’Impacte Ambiental ha fet cas omís a les consideracions fetes per aquest grup polític, permetent alhora un greu impacte sobre el Parc Natural de la Marjal Pego Oliva (zona LIC, zona ZEPA, lloc d’importància comunitària, zona RAMSAR, àrea d’importància per a les aus, inclosa dintre del Catàleg valencià d’espècies de fauna amenaçada).”

Conclou el comunicat del Bloc local que “vista la importància mediambiental de la Marjal […] proposem com a traçat alternatiu que el gasoducte transcórrega pel carril-bici ja que aquest és propietat de la Conselleria, evitant amb això l’expropiació de terrenys a tots/es els propietaris […] així com la reducció de l’impacte ambiental que suposa passar un gasoducte per un paratge natural.”

656 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!