Educació publica el calendari i el procediment d’admissió i matrícula de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat

Les sol·licituds es presentaran al centre escollit entre l’1 i el 7 de setembre i l’alumnat admés podrà formalitzar la matrícula el 14 i 15 de setembre. Este ensenyament s’adreça a l’alumnat d’entre 17 i 29 anys desescolaritzat i té com a objectiu oferir una segona oportunitat a través de cursos de 2 anys que permeten l’obtenció d’un títol o un certificat de professionalitat.
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat la resolució que estableix el calendari d’admissió i matrícula per a ensenyaments de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat impartides als instituts d’Educació Secundària i centres integrats públics de FP autoritzats. En tots els casos s’ha establert un únic procediment que s’organitzarà en les fases que s’indiquen a continuació:

Dijous 1 de setembre es publicaran les vacants existents per al procés d’admissió de l’alumnat als centres educatius. Posteriorment, s’haurà de presentar les sol·licituds d’admissió i la documentació corresponent al centre que se sol·licite, entre l’1 i el 7 de setembre, els dos inclosos.

Una vegada comprovades les possibles duplicitats, el 9 de setembre es publicaran les llistes provisionals d’admesos i s’obrirà un termini de reclamació fins el 12 de setembre. La reclamació s’haurà de presentar davant el centre escollit.

Les llistes definitives de l’alumnat admés es publicaran el 13 de setembre. En aquest cas les reclamacions es realitzaran davant de la Comissió Sectorial de Formació Professional el 13 i 14 de setembre i seran resoltes fins al 15 de setembre. Contra aquesta resolució les persones interessades encara podran interposar un recurs d’alçada davant del director territorial corresponent en el termini d’un mes.

Finalment, els alumnes admesos es podran matricular el 14 i 15 de setembre. El termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l’alumnat que ha participat en el procés d’admissió: el 16 de setembre.


L’FP Bàsica de segona oportunitat s’adreça a alumnat major d’entre 17 i 29 anys desescolaritzat i té com a objectiu oferir una segona oportunitat en l’ensenyament a través de cursos reglats de 2 anys de duració que permeten la progressió en el sistema educatiu i en el sistema de formació professional per a l’ocupació i l’adquisició de les competències de l’aprenentatge permanent. A més, aquestos cursos permeten l’obtenció d’un títol de qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
731 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!