Educació convoca les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ la resolució per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior per a 2019.

Com a principal novetat, es modifica l’estructura de les proves acadèmiques, per tal que no es facen totes en la mateixa jornada. D’aquesta manera, els exercicis es faran distribuïts en dos dies diferents i consecutius, tant per a grau mitjà com per a grau superior, seguint així la recomanació del Síndic de Greuges de data 30 d’agost de 2018.

En concret, els exàmens d’accés tant a grau mitjà com a grau superior seran els dies 11 i 12 de juny i se celebraran en tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius. L’objectiu d’aquestes proves és possibilitar que aquelles persones que no reunisquen els requisits acadèmics d’accés directe a cicles formatius puguen cursar aquests estudis i complementar així la seua formació. A més, la certificació que acredita haver superat les proves d’accés té validesa en tot el territori nacional.

Pel que fa al període d’inscripció en les proves, s’obrirà el 23 d’abril i romandrà obert fins al 10 de maig. L’únic requisit per a poder presentar-se a les proves d’accés a grau mitjà serà tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2019, i per al grau superior, tindre 19 anys o complir-los durant 2019.

Així mateix, les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic de Formació Professional es podran presentar a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova.

La llista provisional de l’alumnat admés per a fer les proves es publicarà el 21 de maig i, després del període de reclamació, la llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà el 28 de maig.

Quant a la publicació del resultat de les proves, la llista provisional de les qualificacions dels dos graus es publicarà el 20 de juny i les reclamacions es podran presentar del 21 al 25 de juny.

Finalment, la publicació de les llistes definitives de les qualificacions i el lliurament dels certificats de les proves de grau mitjà i superior serà el dia 1 de juliol.

Desenvolupament de les proves

Els aspirants a cicles formatius de grau mitjà faran una prova comuna per a tots aquests, i constarà de tres parts: Lingüística (Llengua i Literatura Castellana o Valenciana i Llengua Estrangera Anglés); Social (Ciències Socials, Geografia i Història) i Científico-Matemàtico-Tècnica (Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la informació i competència digital).

D’altra banda, la prova d’accés al grau superior constarà de dues parts: la comuna i l’específica. La part comuna estarà dividida en quatre apartats: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana), Llengua Estrangera (Anglés), Matemàtiques i Tractament de la Informació i Competència Digital. Pel que fa a la part específica, constarà de dos apartats i inclourà diferents continguts de matèries del Batxillerat, en funció de l’opció a què estiga adscrit el cicle formatiu.

La direcció dels centres docents en què es facen les proves designarà el professorat dels diversos departaments didàctics i/o d’orientació que hauran d’informar les persones interessades sobre el calendari, l’estructura, els continguts, els criteris d’avaluació i la possibilitat d’exempció de les proves.

1529 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!