Dos execucions de sentència protagonitzen el plenari extraordinari

Una en relació a la reparcel•lació i adjudicació de parcel•la 2-B Sector I (el del cementiri) i l’altra relativa al contenciós-administratiu interposat per Ruzafa S.L. contra l’ajuntament de Pego en reclamació de quantitat (quasi 400.000 euros). El Plenari Extraordinari d’avui divendres s’intuïa tens i així ho ha sigut, de fet, cap al final d’aquest s’ha produït l’expulsió del regidor popular Eduardo Síscar després de dues advertències. Davant aquesta acció per part de l’alcaldia, tots els representants del PP han decidit abandonar la sala. Abans d’això, però, s’han tractat dos punts en l’ordre del dia, dues sentències que afecten seriosament les ja minses arques municipals.

La primera sentència que s’ha abordat ha estat la relativa a la rectificació del projecte de reparcel•lació i adjudicació de la parcel•la 2-B del Sector I, més conegut com al del Cementiri. El primer torn de paraula per a explicar el que implicava la sentència l’ha tingut la regidora d’urbanisme, la socialista Anna Aparisi que ha començat dient que “hui arriba el final d’un llarg camí d’uns propietaris que van vore vulnerats els seus drets en un projecte de reparcel•lació, en concret el PAI Sector I. Estes persones quan va començar el PAI van demanar que se’ls respectaren els seus drets en les parcel•les que tenien en el PAI i en cap moment es va fer cas del que demanaven. Van fer les seues al•legacions i es va fer cas omís. En temps i forma es va demanar a aquest ajuntament i sempre es va passar d’estes persones. Tenien dret a dos parcel•les i se’ls va donar una.”

Des del Bloc es reafirmaven en el vot ja exercit en comissió informativa i el seu portaveu, Àngel Sendra, expressava que “de llegir la sentència em pose nerviós de veure tot el que es meneja i veu ahí.” Així mateix el regidor declarava que “Jo veig que les famílies ací van patir molt i es van fer coses que nosaltres, des del Bloc, no haguérem fet mai.” Afirmava Sendra que “en la sentència es parla de les naus i les cases que es van fer i no s’haurien d’haver fet”. Així mateix recalcava el portaveu del Bloc que li semblava “molt fort” que es cobraren els serveis de topografia i tècniques, ja que “quan es treballa pel poble tu poses la teu oficina tècnica per a estalviar preu en el PAI”.

La popular Maite Ferrándiz corroborava que “es va fer un PAI” però assegurava que “totes les negociacions que es van dur van ser iguals per a tots adduint que sempre hi ha algú que no està d’acord”. Així mateix acusava la líder de l’oposició a l’equip de govern que “mai” es veuran en eixe cas perquè no heu cap de PAI ni en fareu.”

Per la seua part, per al•lusions també va intervenir Fernando Gil per part del PP per a comentar que “les il•legalitats” a què s’acusa al PP, que “el PP és el que està ací. En l’anterior legislatura hi ha part de membre que estan ací i altres que ja no estan ací, però sobretot, recordar-te que el PP és este i que no ha governat encara excepte alguns que formaven part del PP”. En aquest punt Gil va fer referència a què el PP no se li havia remés la sentència i que això era una il•legalitat.

A aquesta qüestió va contestar el secretari de l’ajuntament per a assegurar que “en la comissió informativa està la mateixa informació que hi ha al plenari i els membres de la mateixa poden demanar tota la documentació que creguen convenient.”

Anna Aparisi per al•lusió explicava que “el donar vàries finques a persones que no tenien dret a parcel•la i a una persona que tenia dret a parcel•la obviar-ho pense que no és fer una petita cosa malament i fer unes cases quan no hi havia dret a fer-les pense que no és fer una xicoteta cosa malament pense que és fer una gran cosa malament. És un gran defecte. A més tots els PAIs que heu fet, tots tenen sentències, judicialment, anul•lant les reparcel•lacions.”

També per al•lusions intervenia Maite Ferrándiz per a aclarir que “no he dit exactament que les coses es feren malament sinó que en un projecte pot haver errors i espere que la reparcel•lació que vages a fer en tinga tan poquets com en tenen estes.”

Eduardo Siscar va suggerir a l’equip de govern que “no heu fet mai una reparcel•lació perquè el que passa ací és el que passa en el 90% de les reparcel•lacions per una senzilla raó, perquè sempre hi ha una persona que talla i sempre hi ha algú que se sent perjudicat, amb raó o sense raó”.

L’alcalde de la localitat va afermar que el que pretenia el PP era “desviar el tema” i és per això que va recordar que de moment només s’havia parlat d’un punt de la sentència, el que fa referència a la parcel•la d’unes persones, però el que implica la sentència és “l’anul•lació del projecte de reparcel•lació en totes les seues conseqüència […] El que diu la sentència és que hi ha uns costos que s’han imputat a eixe projecte de reparcel•lació que no s’haurien d’haver imputat i això al final ho hauran de pagar els pegolins i estem de la construcció d’unes cases, la construcció d’una nau, la construcció d’uns desaigües de la partida Pujol que s’han inclòs, per tant el problema greu no és que es faça justícia […] sinó que hi ha un tema econòmic de fons que s’ha de revisar tot” Puntualitzava Ortolà que “és un problema de diners i este ajuntament, com marca la sentència, haurà de pagar.” Primava més prim l’alcalde sobre quant costarà la reparcel•lació dient que “Hem de donar compliment a una sentència […] que va a costar-li 36.000 pessetes a una família de quatre persones per casa” el que es traduiria en 9.000 pessetes per pegolí.

Abans de passar a votació el popular Eduardo Siscar va voler aclarir que “en el seu dia –el PP- va advertir que hi havia deficiències en els PAI […] i que hi havia defectes en el projecte de reparcel•lació i finalment ha estat així.”

Assegurava el primer edil, l’independent Carmelo Ortolà que els propietaris estaran “satisfets quan els diguen que no han de pagar la construcció de cases dins els costos dels PAIs”

El punt va estar aprovat pels 9 vots de l’equip de govern. D’altra banda, s’ha informat, en una roda de premsa posterior al plenari extraordinari per part de l’equip de govern, que des de la regidoria d’urbanisme s’està estudiant la possibilitat de què es puguen emprendre accions legals per a depurar responsabilitats i que la responsabilitat de la sentència l’assumeisquen les persones que van dur endavant el projecte.


L’altre punt de l’ordre del dia va ser el donar compte i acordar en relació a l’execució de la sentència dictada en el recurs contenciós-administratiu interposat per Ruzafa S.L. contra l’Ajuntament de Pego en reclamació de quantitat. Explicava el regidor d’hisenda, l’independent Carmelo Ortolà, que “ací hi ha un problema que és una sentència que s’ha de complir que ve per una sèrie de factures que es presenten el dia 6 de juny de 2003 per una sèrie de treballs realitzats a la marjal. En total 14 factures […] de les que es va presentar un informe de l’oficina tècnica municipal signat per l’arquitecte municipal en el que es deia que no s’havia presentat cap memòria valorada, ni projecte tècnic ni direcció d’obra d’eixes obres. Per part d’intervenció el mateix que no existia ninguna adjudicació a dita mercantil pendent de pagament i no es tenia coneixement d’eixe contracte i per part de secretaria també es va informar de forma desfavorable. Per això de què les factures tenien informes desfavorables i eren per un import de 67 milions de pessetes, realitzats, pareix ser, en tres mesos, se li va dir a l’empresa que la única manera de cobrar-les era dur-ho a un contenciós.”

El Bloc respecte a les accions legals expressava que “està clar que vist l’informe i este factures que es presenten a juny de 2003, que quan una persona no té coneixement tècnic de les coses que es fan en este poble ha de recórrer als tècnics, però que quan actua un regidor o alcalde experimentat, no veu clar –el portaveu del grup nacionalista- que presentara les factures sense una consignació pressupostària amb memòria valorada ni la signatura d’un tècnic competent.”

Per part del partit socialista, el regidor d’agricultura, Andreu Dominguis va anar un poc més enllà i va assegurar que “en el moment en què signen les factures i entren ací en el tràmit de canvi de govern, no es diu que eixos treballs no estan fets en 2003, prova d’això és que eixe mateix any es fan les neteges per 120.000 euros amb el conveni que té la Comunitat de Regants amb l’Ajuntament de Pego. El que no s’entén és que això ve de vora el 2001-02 i no arriba a incloure’s en consignació pressupostària. Jo trobe que el problema era el mateix que ara que no es podia justificar eixe pagament.”

Fernando Gil va parlar en nom del PP per a dir que “pareix ser que l’anterior equip de govern ho va fer tot malament, però el que va fer està ahí.” Assegurava Gil “que la immensa majoria del poble estava d’acord a què es fera el que es va fer a la marjal” i afegia que “ara estan proposant –l’equip de govern- dur al jutjat a una persona que no estava en eixe moment –referint-se al nou president de la comunitat de regants.”

Andreu Dominguis per al•lusió va posar l’accent en el cinisme del que els acusava Fernando Gil recordant qui va ser el primer a denunciar el que es va fer a la marjal.

Per la seu part Maite Ferrándiz va preguntar on estava el problema de deixar factures pendents de pagament a l’acabament d’una legislatura.

Acaba la discussió del tema després de què, com ja s’ha explicat al principi l’alcalde expulsara a Eduardo Síscar després de dos amonestacions i que no respectara el torn de paraula. Per solidaritat tot el PP es va absentar del plenari. L’alcalde explicava que “la sentència fa referència a la comunitat de regants i a d’altres persones i el que ell proposa a l’ajuntament és que es done compliment íntegre a la sentència però que es depuren responsabilitats.”

En una roda de premsa posterior al plenari extraordinari els tres partits que conformen l’equip de govern, Ciutadans de Pego, PSPV i BNV, han demanat la dimissió de Maite Ferrándiz en política per tots els errors que va cometre mentre estava al capdavant de la regidoria d’urbanisme. Sobre la roda de premsa tindran compte els ciutadans i ciutadanes de Pego demà en la premsa escrita i ací el dilluns en els serveis informatius.
695 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!