Divendres es recepciona l’obra de l’aparcament soterrat de la Plaça de l’Antic Regne de València

Serà a les 10.30 del matí. Estaran presents els representants de la Direcció Facultativa de l’obra, de l’Ajuntament de Pego i de l’empresa. Este pas es dóna després que Antalsis ja subsanat totes les deficiències detectades en acabar-se l’obra. El regidor d’Urbanisme destaca la doble capa d’asfalt i el gruix del formigó de les voreres, entre d’altres millores que donen “qualitat” a l’obra.
Tot apunta que el veïnat de la Plaça de l’Antic Regne de València podrà tornar a la total normalitat a partir de divendres o d’este cap de setmana. Divendres es recepciona l’obra de l’aparcament públic soterrat que tant s’ha retardat en el temps. Este pas es dóna una vegada l’empresa adjudicatària, Antalsis, ha subsanat totes les deficiències que, des de l’Ajuntament de Pego, se li van indicar per poder arribar a la recepció total de les obres. I és que ja va haver una primera signatura el passat 13 de desembre de 2012. En aquell moment la signatura es va fer amb el compromís de l’empresa de modificar els defectes de finalització de l’obra.

El regidor d’Urbanisme, José Maria Ferrer confirma que eixes deficiències s’han rectificat correctament. Destaca, per sobre de totes, la doble capa d’asfalt que s’ha donat a la superficie externa de l’aparcament i el formigó que s’ha utilitzat per a les voreres que, esta vegada sí que complix amb la impressió, l’altura adequada i la laca protectora perquè no es deteriore amb rapidesa. Així mateix, Ferrer destaca que s’han instal·lat plaques en els extractors del conductes d’aire per evitar sorolls.

Este matí encara es podia veure a alguns operaris acabant de muntar la zona infantil de la plaça. Una vegada estiga totalment muntant, hui o demà la Direcció Facultativa de l’obra durà a terme la revisió final.
Divendres, a les 10.30 del matí, serà el moment de signar la recepció definitiva de l’aparcament públic soterrat. A la signatura acudiran representants de la Direcció Facultativa, d’Antalsis i de l’Ajuntament de Pego, en esta cas l’alcalde, Carmelo Ortolà i l’arquitecte municipal, Carlos Canet. També estava prevista la presència del regidor d’Urbanisme, però al retardar-se l’hora de la signatura per l’agenda del representant de l’empresa, Ferrer no podrà estar, finalment en la signatura.

El certificat final d’obra emès per la direcció facultativa, dóna compte que esta es troba acabada de total conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives degudament aprovades que han servit de base per a la seua contractació i execució i s’ha comprovat, a més, que l’obra es troba en bon estat. Des d’eixe moment comença a comptar el termini de garantia establert en el plec de clàusules administratives particulars, que és d’un any.

Per la seva part, el representant municipal, en nom de la corporació, accepta l’obra a l’efecte del seu ús públic i es compromet que la corporació pose en coneixement del tècnic director qualsevol anomalia o defecte que puga eixir durant el període de garantia.

El contractista queda assabentat que durant el transcurs d’este termini li correspon de tenir cura de la conservació de l’obra executada.
795 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!