Colp a l’acord agrari amb El Marroc

La comissió d’Agricultura demana que no es ratifique el pacte amb Rabat en el Parlament Europeu i que està encara pendent del vot de l’Eurocambra, perquè considera que tindrà un impacte negatiu per al sector agrícola europeu i perquè dubta dels controls que les hortalisses marroquines, en especial les tomaques, superen per a entrar en el mercat comunitari. Sobre aquesta qüestió el plenari de l’Ajuntament de Pego va aprovar el 24 de febrer de 2011, per unanimitat, una moció presentada pel PP en què es demanava el rebuig, per part del Govern d’Espanya i del Parlament Europeu, a l’Acord Agrari entre la Unió Europea i Marroc.

La Comissió d’Agricultura del Parlament Europeu ha demanat que no es ratifique l’acord comercial que la Unió Europea ha pactat amb Rabat i que està encara pendent del vot de l’Eurocambra, perquè considera que tindrà un impacte negatiu per al sector agrícola europeu i perquè dubta dels controls que les hortalisses marroquines, en especial les tomaques, superen per a entrar en el mercat comunitari. Este vot es produïa ahir, un dia abans que una altra comissió, la responsable de Comerç Internacional i competent en este assumpte, escoltara el ministre de Pesca marroquina, Aziz Akhenouch, per a fixar la seua posició.

L’opinió dels eurodiputats de la comissió agrícola és orientativa i reclama als seus col•legues de Comerç que “proposen al Parlament la denegació del seu dictamen conforme” a l’acord. El ple de l’Eurocambra pot aprovar o rebutjar-lo, però no modificar-lo i no ha fixat encara una data per a pronunciar-se, si bé el vot podria retardar-se a la tardor, segons diverses fonts consultades pel diari Levante.

L’eurodiputat responsable de l’informe defensa que l’Eurocambra ha d’oposar-se al pacte que liberalitza el comerç de productes agrícoles i pesquers amb El Marroc perquè “a la llum de la greu crisi que afecta el mercat de les fruites i hortalisses, inclòs unes modestes quantitats de productes procedents de tercers països podrien representar un nou element d’inestabilitat”.

L’informe entra, a més, en altres aspectes que havien denunciat en reiterades ocasions les organitzacions agràries europees, com la capacitat de les autoritats de la UE per a supervisar l’entrada de fruites i hortalisses marroquines i fer complir els terminis i quotes autoritzats, “sovint ignorats pels socis marroquins”. De fet, la Federació de productors i exportadors de fruites (Fepex) recordava dimarts que el passat mes d’abril, enfront d’un contingent de 16.500 tones, el Marroc va exportar a la UE, 42.819, la qual cosa va provocar una gravíssima crisi als productors comunitaris.

Segons els eurodiputats, el nou pacte comercial suposarà que El Marroc òbriga el seu mercat totalment i de manera immediata al 45% de les importacions comunitàries, mentres que la UE liberalitzarà l’entrada del 55% del producte marroquí. També preveu un augment en les concessions en matèria d’hortalisses, un sector en què els productes marroquins constitueixen el 80 % de les importacions de la UE.

El document aprovat dimarts també entra en altres aspectes polèmics, com els de seguretat alimentària, els fitosanitaris i els laborals. “Les elevades normes de la UE sobre protecció del medi ambient, les condicions dels treballadors, la protecció sindical, la legislació antidumping i de seguretat alimentària no es reflectixen en els productes que vénen del Marroc”, alhora que “constata una discriminació important a nivell sanitari i fitosanitari dels productes europeus enfront dels marroquins”. Una reflexió que es produeix en un moment crític, després de la crisi alimentària provocada per la variant del bacteri E.coli.

Sobre aquesta qüestió el plenari de l’Ajuntament de Pego va aprovar el 24 de febrer de 2011 una moció presentada pel PP en què es demanava el rebuig, per part del Govern d’Espanya i del Parlament Europeu, a l’Acord Agrari entre la Unió Europea i Marroc.

La moció que es va aprovar en el plenari pegolí per unanimitat resava, entre d’altres, aquestes qüestions que llegia la portaveu popular, Maite Ferrándiz: “en les condicions actuals, va a suposar la competència deslleial provocada per unes produccions amb menors costos i exigències productives, i tindrà una incidència especialment negativa per a la Comunitat Valenciana, amb la conseqüent destrucció d’ocupació i exportació”. Així mateix, es manifesta que “considerem que és injust que per un costat s’estiga exigint als productors europeus, i entre ells especialment als espanyols i valencians, el compliment d’una normativa comunitària cada vegada més estricta en matèria de qualitat i seguretat alimentària i medioambiental, mentre per un altre costat, es permet l’entrada en el mercat europeu de productes que es produeixen sense seguir les mateixes normes i, sovint, en condicions socials i laborals ben diferents”.

El portaveu del Bloc en la legislatura passada, Àngel Sendra, recalcava “les condicions socials i laborals que són ben diferents al nostre país i a Marroc i per tant la competitivitat tampoc és la mateixa”. Exposava Sendra que abans d’aquest acord “S’hauria d’impulsar el corredor mediterrani perquè els productes arribaren amb un cost més baix perquè el mercat europeu pugués comprovar la qualitat dels nostres productes”.

Andreu Dominguis, pel PSPV començava el seu discurs fent referència a les al•lusions crítiques del text al Govern d’Espanya en les que no està d’acord. No obstant, reconeixia que el sensibilitza el fet que “a nivell de la Comunitat Valenciana el problema ens afecta molt directament i en eixos termes he de reconèixer que […] en matèria de pesca l’acord és favorable, però no en agricultura”. També destacava Dominguis que a Marroc moltes de les produccions són de valencians i per tant afirmava que “ens estem fent mal uns als altres”.

Des de Ciutadans de Pego, Carmelo Ortolà, manifestava coincidir en el perjudici que implica l’acord.

662 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!