Cadastre torna a fer bullir el plenari de l’Ajuntament de Pego

Per primera vegada en anys acudeix tota l’oposició i la corporació municipal està al complet en una sessió extraordinària demanada pel PP. Dels quatre punts presentats s’aproven per unanimitat aquell que reconeix que hi ha un ingrés indegut de diners a Cadastre per part de la ciutadania de Pego i demanar l’avaluació de l’import econòmic que correspon a eixos ingressos indeguts. No passen la votació el tercer punt que demana una fòrmula idònia per a l’execució de la devolució i uns termini i el quart, donar trasllat a SUMA per a què procedisca a la seua tramitació i conseqüent devolució d’ingressos indeguts.

La sessió extraordinària d’avui de l’Ajuntament de Pego presentava una imatge que feia temps que no es veia, d’una banda, la corporació municipal al complet, de l’altra, totes les cadires del saló de plens ocupades per gent que recolzava a l’oposició i per gent que recolzava a l’equip de govern, el que ha fet que es produïren interrupcions del públic. Aquesta imatge s’ha donat perquè es tornava a pujar a plenari el tema del Cadastre tantes vegades debatut. La tensió al final del plenari, on no s’han menejat les postures d’un i altre costat han dut a què persones d’una i altra ideologia s’hagen enfrontat verbalment a l’eixida del plenari, recordant altres temps.

La sessió plenària d’avui era demanada pel PP. Es tracta dels quatre punts que duia la moció que van presentar en el plenari ordinari del mes de febrer, celebrat el dijous 24 de febrer, i que no va ser debatuda perquè l’equip de govern va votar en contra de la seua inclusió a l’ordre del dia.

Abans de passar a votar el primer punt, el portaveu del PP, Fernando Gil ha fet una extensa explicació dels antecedents i motius que els han dut a tornar a portar a plenari la qüestió cadastral, “ni més ni menys, com a conseqüència de la ‘injundia’ jurídic-processal que hi ha perquè els ciutadans del poble de Pego no tenen clar una sèrie de coses com són que és el que els han de tornar, si els han de tornar, qui és l’organisme competent per a tornar-los-ho, quina import s’ha de tenir en compte, que són els diferents punts de l’ordre del dia que ha sol•licitat en este plenari el PP”. El portaveu del PP fixava tres punts bàsics, en primer lloc el fet que des d’octubre de 2007, quan el TSJCV declara anul•lada la Ponència de Valors es produeix “un buit de contingut i en conseqüència no sabem a data d’avui i després de tres anys que és el que ha passat perquè no sabem els valors reals que s’han d’aplicar en la contribució de 2011”. En segon lloc, apunta Gil “al desconeixement dels ciutadans de quin va a ser eixe valor nou del rebut de contribució respecte als béns immobles” al que afegeix que el PP vol saber “a data de hui si es que realment l’Ajuntament té clar quins són eixos valors a efectes de poder-los aplicar”, assenyalant Gil que “possiblement siga eixe un dels motius que vosté no ha fet els pressupostos de 2011”. En tercer lloc, assenyalen des del PP “el desconeixement per part dels ciutadans del poble de Pego […] de qui, quan, com i per què se li van a tornar els diners d’allò pagat indegudament”.

El portaveu popular seguia l’exposició traient a col•lació la contestació de l’Ajuntament de Pego a aquelles persones que van sol•licitar per registre d’entrada la devolució dels ingressos indeguts i en la que l’Ajuntament de Pego els va contestar que remetria la seua sol•licitud a SUMA perquè la tramitara. Sobre aquesta qüestió Fernando Gil assegurava que “davant una sol•licitud con la que fa el PP se’ns respon d’una manera mal feta i creant una certa confusió en tot el poble relatiu a la responsabilitat patrominial”. En aquest punt explicava Gil que implicaria una responsabilitat patrimonial i un ingrés indegut, assegurant que no tenen “res a de veure” una cosa i l’altra.

L’alcalde de Pego i regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, asseverava no compartir l’exposició feta pel regidor Fernando Gil “perquè vostè ha fet ací vàries versions de les quals no estic d’acord”, passant a explicar els punts en desacord.. Començava Ortolà per SUMA, gestió tributària, assegurant que “en independència, per suposat que l’Ajuntament és qui li ha donat la competència de ser l’organisme de recaptació i li ha de dir que és el que ha de fer en quant a prendre una mesura d’aquestes característiques.” No obstant, explicava el responsable d’Hisenda que “el primer que ha de tenir SUMA és una notificació clara d’aquella entitat que passa tots els anys pel mes de març els rebuts en les altes, baixes i modificacions hagudes en el padró de Cadastre, que és la Direcció General de Cadastre, qui li diga que això està anul•lat o que això està fora de joc, referint-me a la Ponència anul•lada per la sentència 162”. Confirmava el regidor d’Hisenda que “hui per hui -3 anys després- la Direcció General de Cadastre encara no s’ha dignat a reconèixer eixa sentència i això ha motivat que l’Ajuntament de Pego, a través de la defensa que li ha portat tot este cas i que fins ara bé que ens ha donat bons resultats, ha hagut d’interposar un incident d’aplicació de sentència que el dia 10 de març de 2011 se’ns comunicava i també a la Direcció General de Cadastre que, efectivament, ha de complir la sentència en tots els seus extrems”. Així, “mentre la Direcció General de Cadastre no li diga a SUMA que el padró que li passa per a 2011 és X o Y no sabem exactament quin és el padró que van a aplicar perquè la competència és sols i exclusivament d’ells.”

D’altra banda, assegurava l’alcalde de Pego que “per suposat que este ajuntament reconeix que s’ha fet alguna cosa malament i des del primer dia estem batallant pel tema i des del primer dia que hem posat el contenciós i l’hem guanyat”. Asseverava Carmelo Ortolà que “la voluntat és que a cadascú se li tornen els diners que haja pagat indegudament”, tot i que afegia que no s’ha d’oblidar que “ací entenem que hi ha un responsable,
-vostè no ho enten perquè no li interessa ara políticament- però hi ha un acte administratiu fet per una administració supramunicipal que hem hagut de complir perquè sinó l’haguérem complit qui entrava en prevaricació era este alcalde”. No obstant, recordava i reiterava el primer edil que “hi ha un acte administratiu que s’ha anul•lat per sentència. Això ha creat un perjudici als veïns del poble que tenen béns i han hagut de pagar uns valors superiors que veurem la quantia quan ells es dignen a calcular exactament quin és el valor de referència i en eixe cas és normal que es demane una reclamació patrimonial”.

Manifestava el regidor d’Hisenda que “fins que no menege ‘baza’ la Direcció General de Cadastre en els imports exactes […] no sabrem el punt de partida per a poder fer eixe càlcul, i això és el que està esperant, que li vinga una notificació, que li vindrà al mateix temps a SUMA i l’Ajuntament de Pego, per a iniciar este procediment”.

Explicava Carmelo Ortolà que “una vegada va adquirir fermesa la sentència”, “les plusvalues s’ha donat ordre que no se’n liquidara cap fins a que no es pronuncie cadastre per a no entrar en eixes responsabilitats”, ja que és una competència directa de l’Ajuntament de Pego. D’altra banda, també explicava el per què es van aprovar dos tipus impositius i no un en el plenari d’octubre de 2010, ja que primer “s’ha de pronunciar Cadastre i dir quin valor aplica”. Manifestava Ortolà que “el tipus de 2008 baixa un 4’55% que així ho posa l’informe d’Intervenció”.

Àngel Sendra, portaveu del Bloc, reivindicava el seu torn de paraula i demanava més coherència a l’hora d’exposar els punts de l’ordre del dia. Seguidament i centrant-se en el primer punt de l’ordre del dia, que portava al plenari el “reconeixement de l’existència d’un ingrés abonat pels ciutadans superior al que realment els correspon dels béns immobles de naturalesa urbana, donada l’anul•lació de la ponència de valors”, expressava l’acord del Bloc al respecte. Una vegada aportat el sentit del vot, Àngel Sendra criticava que “una altra volta estem en la mateixa […] i ací hi ha un plenari a novembre de 2010, en la que es demana l’ “adopció per part de la corporació municipal del reconeixement de l’obligació legal de la devolució dels ingressos indeguts als ciutadans de Pego” i hui altra volta a la mateixa. Enganyem a estos, fent-los vindre ací altra volta a dir-los el mateix”. Asseverava el portaveu del Bloc que “el cadastràs l’hem guanyat nosaltres, este equip de govern”.

Preguntava el portaveu del Bloc, “quin interès hi ha per part del PP en fer estos plenaris i menejar açò del Cadastre?” Reconeixent que “una oposició ha de fer oposició, venen unes eleccions i has de veure per on fuces per a entrar ahí”. No obstant, assegurava Àngel Sendra que “jo ho tinc clar, des del principi, com a Bloc, sé que a la Diputació està governant un senyor president del PP que ja hagués hagut d’agafar més responsabilitats en este lío administratiu i encara no s’ha pronunciat. I d’ahí votaré al Govern Central, que també hi ha uns representants en comissions de cadastre que també hagueren hagut de dir alguna cosa […]”

I tornava a Pego el portaveu del Bloc tornant a la pregunta inicial, “per què volen tornar a la ponència anterior?” i assegurava que “tots els solars que hi ha ahí, fanecades que hi ha d’un únic propietari si tornàrem al cadastre hauria de pagar rústica, doncs de pagar rústica a pagar d’urbana, doncs no se’n van diners, un munt de diners són els que se’n van”. Manifestava que “està clar que cadastre, quan s’aplique conforme s’aplicarà hi ha unes coses que estan mal mesurades que és ací al centre del poble i a Monte Pego, però les altres zones van a quedar-se quasi igual. Així que no podem tornar a rere, els que esteu demanant tornar a rere a la ponència anterior esteu demanant que es pague rústica”. Recordava Sendra que “el poble som l’Ajuntament i si podem aconseguir que en compte de pagar-ho tots els del poble ho pague Cadastre, que és qui ho ha fet malament, millor que millor”, sentenciava.

El portaveu del PSPV, Andreu Dominguis, constatava que “em deixa em moltes ocasions bocabadat el senyor Gil perquè supose que no se t’acabarà la faena […] per tots els pobles que estan demanant l’anul•lació de les ponències cadastral […] si el senten en l’actuació de plenari et contractaran, però nosaltres anem per una altra línia perquè tenim un Catedràtic de Dret Econòmic que està duent-t’ho i ens dóna unes altres instruccions, no les que ens dones tu i fins a la data està eixint bé”. Recordava Dominguis que en un plenari anterior ja es va aclarir que “nosaltres no aprovàvem les Ponències de Valors, sinó que venien marcades”. I ara també coincidirem en el primer punt de l’ordre del dia, “que ja es va parlar en un altre plenari i ara tornem altra volta al mateix –segons Andreu Dominguis- perquè em dóna la impressió que estem assistint a una obra de teatre en invitacions incloses, perquè ahir se’n van repartir d’invitacions”. Expressava el portaveu socialista que “crec que el concepte el tenim tots el mateix, anar a defensar els interessos de Pego, per a uns ciutadans de Pego, estiga qui estiga governant al poder”.

La regidora popular Maite Ferrándiz, per al•lusió, contestava al portaveu del Bloc considerant, “en un no res has insultat als de la Diputació i als del Govern”. Manifestava Ferrándiz que Sendra “has dit una cosa encara més greu i que és una mentida com una casa, […] que és que els grans terratinents que ara tenen urbà tornarien a pagar rústic i que això és el que nosaltres voldríem […]” i li preguntava al portaveu del Bloc si està convençut del que havia dit, reprovant-li que “les conseqüències que vosaltres vau fer ho han pagat tots els ciutadans, perquè el ric té per a pagar”. Afirmava la portaveu del PP que “per llei toca que l’Ajuntament de Pego faça un informe en el que diga si l’Ajuntament està d’acord o no en la Ponència de Valors”. D’altra banda, Maite Ferrándiz, assegurava que els plenaris sobre cadastre no és per una qüestió política, “no és perquè vinguen unes eleccions perquè el PP ha demanat quatre plenaris en quatre anys i no venien eleccions”.

El portaveu del PSPV, Andreu Dominguis li recordava a la regidora popular, Maite Ferrándiz que “tu vas pujar el 110% de la nit al matí”.

El portaveu del Bloc, Àngel Sendra, també contestava per al•lusions i es preguntava que si les competències “no venen del govern, aleshores per a què el tenim ahí a eixe govern?”. D’altra banda, confirmava que el dit sobre que el PP voldria tornar a la ponència anterior per beneficiar a algunes persones, “no he dit fluixet, ho he dit ben clar i el que ho sap ho entén”. Àngel Sendra es preguntava les conseqüències del fet per l’actual equip de govern per a expressar que “nosaltres no hem fet, nosaltres hem intentat mantindre i portar endavant. Si el boom de la construcció anava en un punt i ha arribat a on ha arribat haver mirat les conseqüències i no haver obert tant conforme vau fer”. D’altra banda, treia a col•lació unes declaracions de l’alcalde de Madrid, del popular Alberto Ruíz Gallardón, en el que afirmava que “l’IBI no és conseqüència de l’Ajuntament de Madrid, sinó que ve de Cadastre i és responsabilitat cadastral i és responsabilitat del Ministeri d’Hisenda, aleshores la valoració de la ponència de qui és responsabilitat? De Cadastre, del Ministeri d’Hisenda”.

Carmelo Ortolà contestava sobre l’al•lusió a l’informe tècnic que ha d’emetre l’Ajuntament de Pego, llegint textualment el contingut d’eixe informe: “elaborada la ponència de valors […] en el citat informe, que és requisit indispensable per a l’aprovació de la ponència, deu fer-se constar de forma expressa que la citada ponència ha estat redactada de conformitat amb el planejament urbanístic vigent al municipi”.

Aquest primer punt de l’ordre del dia era aprovat per unanimitat. La resta de punt els ampliarem en el proper informatiu.
611 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!