A partir de maig entra en vigor la reforma del procediment sancionador de trànsit

Des de DGT s’ha comunicat als ajuntaments la importància d’aplicar les pèrdues de punts per les sancions, que potser fins ara no es notificaven. És per això que fonts municipals recomanen als conductors anar en compte amb el seu procediment al volant.
L’alcalde de la localitat, Carmelo Ortolà, anunciava ahir al Taula Oberta que la Direcció General de Trànsit ha comunicat als ajuntaments la entrada en vigor, a partir de maig, del procediment sancionador, advertint-los de la importància d’aplicar, junt amb les sancions que puguen expedir els policies locals, la pèrdua de punts associada a la infracció.

El Consell de Ministres aprovava el passat 28 de novembre de 2008 l’avantprojecte de llei per a la reforma del procediment sancionador en matèria de seguretat vial, que contempla una única notificació, en lloc de tres, i premia els pagaments instantanis dels infractors amb un descompte del 40% de l’import de les multes. L’objectiu últim, agilitzar els tràmits de notificació i introduir el model de la notificació a través de mitjans informàtics, amb el que Trànsit s’estalviarà al voltant de 20 milions d’euros anuals

Esta nova reforma, que dota a Trànsit d’un procediment sancionador propi, té entre els seus objectius minimitzar el temps d’infracció-sanció, reduir la litigiositat per motius de forma, desterrar la sensació d’impunitat dels conductors infractors i aconseguir notificar les infraccions com més prompte millor.

Així, segons fonts de la DGT, la reforma pretén acabar amb casos paradoxals com el que ocorre amb la tramitació d’infraccions d’alcoholèmia considerades delicte, que poden arribar a tramitar-se en 72 hores, mentres que la tramitació per la via administrativa d’infraccions de menor gravetat per conduir amb taxes més baixes d’alcohol poden demorar-se fins a cinc mesos.

És a dir, segons van explicar les mateixes fonts, es tracta d’establir un procediment específic per a les sancions de trànsit diferent del procediment administratiu general, i traslladar a l’àmbit administratiu el concepte de “judici ràpid” que s’aplica ja en l’àmbit penal per a certs delictes contra la seguretat del trànsit.

Amb este propòsit, s’estableix entre altres mesures, la possibilitat que el conductor infractor que renuncie a presentar al•legacions o recursos i pague la seua multa en 15 dies naturals després de la infracció obtinga un 40 per cent de reducció de l’import de la multa i una reducció del 40 per cent del període de suspensió, encara que perda el seu punts de la mateixa manera que si haguera recorregut.

Així mateix, la reforma inclou un cas especial de tramitació de multes per als casos en què la notificació siga entregada en mà en la carretera per un agent al conductor infractor. En estos casos específics, si no es formulen al•legacions ni es paga, Trànsit dictarà una resolució ferma en el termini de 30 dies, sense possibilitat de retardar més la sanció.

Les quanties de les multes seran “proporcionades al perill potencial creat pel conductor”, segons fonts ministerials. Així, es fixen les quanties de les multes en 100 euros per a les infraccions lleus, 200 per a les greus i 500 euros per a les molt greus, però estes podran incrementar-se fins en un 30% atenent al “perill potencial creat”. A més, es fixa la quantia de la sanció per excés de velocitat en funció del nombre concret de quilòmetres que s’excedisca sobre la velocitat màxima permesa.

Cal no oblidar que les multes porten aparellades, en alguns casos, pèrdua de punts. Per exemple, es perdrien 4 punts a l’incomplir la prioritat de pas, l’obligació de detenir-se en un senyal d’stop, en un pas de vianants, en semàfors i glorietes. També es castiga en la retirada de 4 punts quan es posa en perill als ciclistes. Entre les infraccions que resten tres punts podem trobar, entre d’altres, conduir parlant pel mòbil o parar o estacionar perillosament. Perdríem dos punts, en d’altres situacions, al conduir sense utilitzar el cinturó de seguretat, amb menors sense cadireta o al conduir en moto o ciclomotor sense casc o amb casc no homologat.
455 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!