Pego continua apostant per la restauració del seu llegat històric

Així, ha sol•licitat les ajudes pertinents a la Conselleria de Cultura per a la restauració dels fons de l’arxiu municipal, un dels més ben conservats i rics del País Valencià. El passat abril es reberen les dos darreres restauracions, els dos primers llibres de peita, un d’ells del segle XV.
En el proper plenari ordinari que se celebrarà a finals d’agost la Regidoria de Cultura demanarà la unanimitat per a sol•licitar dos subvencions a la Conselleria de Cultura i Esports per a la realització de treballs de restauració de documents de l’Arxiu Municipal de la localitat. La proposta ja ha donat el primer pas i és que ha estat aprovada en la darrera Junta de Govern. El seu objectiu és continuar amb la tasca de recuperació de les joies documentals que s’hi conserven al si de l’Arxiu Municipal.

Recordem que a principis d’abril l’Ajuntament de Pego rebia, restaurades per l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, dos joies documentals, dels dos primers llibres de la peita conservats a l’arxiu, un de l’any 1488 i l’altre de 1539. Aquestes dues joies documentals que formen part de l’arxiu històric de Pego són dos exemples més de la tasca de restauració que està duent la regidoria de Cultura i l’Arxiu Municipal des de 2004, any en què se celebrà el 725 aniversari de la Carta Pobla de Pego. “Eixe mateix 2004 es restauraren les actes del Consell. L’any 2006 es continuava en la tasca de restauració de les actes del consell. L’any 2008 el torn va ser per al llibre de Censals i Donatius. I ara, en 2010 el torn ha estat per als dos primers llibres de Béns o de la peita.”, explicava la regidora de Cultura, la independent Elvira Ciurana.

La sol•licitud d’aquestes dues subvencions per a la realització de treballs de restauració de documents de l’Arxiu Municipal de la localitat es demana per a aprofitar la convocatòria feta i publicada al DOCV a principis de mes per la conselleria de Cultura.

En concret, s’ha sol•licitat una ajuda d’1.500 euros per a abordar la restauració de llibres antics judicials que es troben en l’arxiu municipal. Així mateix, el consistori també ha decidit sol•licitar una segona ajuda per la mateixa quantia, per a continuar amb el procés de digitalització dels arxius municipals. Es tracta d’una proposta que té com a fi facilitar la consulta dels textos als seus estudiosos i al mateix temps propiciar una millor conservació dels originals que poden ser consultats sense necessitat de ser manipulats físicament.

El procés de restauració que es du a terme en este tipus d’exemplars tan antics és summament complicat i meticulós i comprèn accions com l’aspirat de les pàgines, la laminació dels fulls, el canvi de l’enquadernació, el tractament químic per a l’eliminació de fongs o amb gelatines. Tot això, amb la intenció de variar el menys possible el seu aspecte original.

Un bon exemple del meticulós treball de restauració es va poder veure amb els últims exemplars restaurats per l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals, que va necessitar aproximadament un any per a llevar tota la humitat dels fulls, donar un suport sòlid als fulls que estaven rossegats pel pas del temps, consolidar la caligrafia manual que conté cada volum del llibre de peites i restaurar conscientment les cobertes dels dos documents històrics. Una feina meticulosa, però agraïda que permetrà que els dos exemplars originals puguen continuar perdurant en el temps com ho fan els llibres restaurants que els han precedit. I com esperem que ho puguen fer la resta de documents que són propietat del arxiu municipal i que també necessiten de la restauració per a retornar-los a un bon estat físic.


671 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!