Pego aprova un pressupost de 10.352.102€ per a 2018

Esta xifra és lleugerament inferior a la de 2017, un 0,36%. El regidor d’Hisenda els qualifica com a «de contenció» de la despesa amb «el manteniment dels servicis que està donant l’Ajuntament de Pego». El capítol d’inversions s’incrementa un 24,55% i se situa en 333.971€. L’oposició ha criticat el poc temps que han tingut per estudiar-los i han votat en contra de la proposta, que ha estat aprovada amb els vots favorables de PSPV i Ciutadans de Pego Independents.

P1350473És primer dijous de mes i això significa que este matí s’ha celebrat sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Pego. El més destacat, l’aprovació del pressupost de 2018 per un valor de 10.352.102€, el que suposa una reducció de 0,36% respecte a l’exercici anterior, el que serien uns 37.000€ menys que en 2017. Això portava a afirmar al regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, que es tracta d’un «pressupost de contenció», tot i que «mantenint els servicis que està donant l’Ajuntament de Pego».

Per capítols, el regidor d’Hisenda ha destacat que en personal s’incrementa un 2,28% respecte a 2017 perquè «es contemple un previsible increment salarial del 1,5% per al personal com recull la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat». La resta de l’increment ve donat als triennis que s’han d’incorporar i a «la modificació del sou base dels oficials de la policia local, que passen de la categoria C1 a B, com establix l’article 37 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana».

Un increment superior presenta el capítol de despeses corrents i serveis, del 5,56%, perquè està previst un increment de preus per subministres i altres despeses que no es van fer en 2017.

P1350478Important és la baixada en el capítol de despeses financeres, perquè es reduïx en un 83,62%, fonamentalment perquè en l’exercici 2017 es van haver de pagar els interessos derivats de la sentència que condemnava a l’Ajuntament a l’abonament de la certificació d’obres del PAI Verdales, uns interessos que ascendien a 395.223€.

L’Ajuntament de Pego en 2018 aportarà més diners a la Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme i als Consorcis dels que forma part, el que provoca que s’incremente un 4,63% el capítol de transferències corrents.

També augmenta el capítol d’inversions, que s’incrementa en un 24,55% respecte al pressupost de 2017. Així enguany el consistori pegolí destinarà 333.971€ a inversions. D’esta quantitat 161.500€ procedixen d’una operació de crèdit.

Eixes inversions són les següents:

– Adequar la grua del nou camió amb què treballarà Obres i Serveis: 9.411€

– Pagament de l’últim termini per a l’adquisició dels baixos de l’edifici de protecció oficial: 30.250€

– Canviar l’ascensor de l’Ajuntament de Pego: 32.000€

– Reformar el jardí del carrer Sant Miquel: 10.000€

– Renovació i adequació de parcs infantils: 20.000€

– Reparació del paviment deteriorat del Cementeri Municipal: 5.000€

– Reforma de la rotonda d’eixida de la carretera El Verger, una infraestructura que no depèn de l’Ajuntament de Pego, però que finalment este ha decidit assumir per la passivitat de l’administració competent:15.000€

– Reforma de l’escoleta infantil municipal ‘La Trilladora’ per a separar les aules i facilitar l’aprenentatge, atenent que actualment la majoria d’aules són obertes:15.000€

– Reforma de la instal·lació elèctrica del camp de futbol Cervantes, una reforma que va començar l’any passat i que enguany està previst que finalitze: 55.000€

– Reforma dels vestuaris del pavelló municipal Ausiàs March: 22.000€

– Col·locació d’un teló de separació en el gimnàs de l’Espai Veïnal Antic Institut perquè es puguen fer més d’una activitat a l’hora: 4.500€

– Reforma de la Residència Sant Joan de Déu: 15.000€

– Mòdul de taula de so per a Ràdio Pego: 6.500€

– Habilitació d’un espai per a instal·lar les còpies de seguretat perquè la normativa marca que no poden estar a l’Ajuntament: 2.000€

– Adquisició d’ordinadors per a poder anar reposant els que van fent-se vells: 1.500€

– Actuació al Castell d’Ambra, un projecte ambiciós que estaria cofinançat per posar en valor este BIC pegolí: 50.000€

– Mobiliari d’oficina per a habilitar un punt d’informació juvenil: 1.000€

– Adquisició d’un etilòmetre perquè actualment la Policia Local no en té i quan sospita que algun conductor o conductora està ebri ha d’avisar a la Guàrdia Civil d’El Verger o de Benidorm. També s’adquirixen dos emissores portàtils per a la Policia Local necessàries per a poder comunicar-se amb altres cossos i forces de seguretat: 8.000€

També anunciava el regidor d’Hisenda que la Regidoria d’Urbanisme encetarà, des de l’oficina tècnica, «els primers passos de revisió el Pla General d’Ordenació Urbana que comporta un treball durant molts anys, però s’ha d’anar començant».

Assenyalava el regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, que actualment l’Ajuntament de Pego té un deute d’entorn al 50%, el que li permet realitzar l’operació de crèdit que destinarà a inversions. Els passius financers que indiquen eixe deute ascendixen a 840.000€, el que suposa una reducció de l’1,28% davant la reducció del nombre de préstecs en amortitzar-se en la seua totalitat.

Pel que fa als ingressos, el capítol més important és el d’impostos directes que presenta una reducció de l’1,72%, principalment per la baixada del tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa rústica i urbana i també per l’aplicació d’una sentència referent a les plusvàlues. En passar als impostos indirectes, majoritàriament els permisos i impostos per obres, el pressupost de 2018 contempla una reducció del 27,78%. Assegurava Carmelo Ortolà que es tracta d’una xifra, 65.000€, «molt realista perquè els hem estimat basant-nos en les ingressos que hi hagut durant 2017».

Pel que a les transferències corrents, allò que l’Ajuntament rep d’altres organismes públics, estes s’incrementen en un 4,93%, bàsicament perquè enguany es rebran 127.255€ del Fons de Cooperació Municipal activat per la Generalitat Valenciana en 2017.

P1350488Irene Sendra destacava la importància del pressupost, que afirmava «és el pilar del poble, el que marca tota la línia d’actuacions de tot l’any i és injust que ens els passeu dilluns per a aprovar-los dijous i no tinguem temps d’estudiar-los». Criticava que «no vos interessa que ens els preparem». S’interessava per les coses que no van arribar a fer-se en 2017, si enguany s’incorporen al pressupost. L’auxiliar d’Intervenció contestava que «aquelles inversions que venen de préstec i de romanent de tresoreria i per tant es consideren financerament sostenibles, obligatòriament, s’han de traslladar d’un exercici a altre». D’altra banda, suggeria que «cada regidoria explicara què és el que pensa fer-se enguany».

P1350506Coincidia el PP en assenyalar que «haguérem agraït més antelació en el lliurament dels pressupostos». A més, Ana Ortolà, manifestava que havien trobat a faltar dos coses principals. D’una banda que «cada regidoria explicara els canvis entre 2017 i 2018, que es va fer i que es pensa fer» i «l’estat d’execució del 2017 i el que portem de 2018», perquè assenyalava la portaveu popular que «part d’este pressupost ja s’ha gastat i no el tenim». També demanaven que l’equip de govern especificara els criteris que seguixen per concedir les subvencions a les associacions locals.

P1350509Des de Compromís per Pego, Àngel Oltra Pérez, afirmava que «sí que hi ha joc en els pressupostos» i criticava que hagueren tardat tant en entregar-los a l’oposició perquè fins que no els tenen no poden comprovar les variacions d’un any a l’altre. El portaveu de Compromís també incidia en la qüestió de les subvencions i expressava que «no entenem perquè la subvenció de futbol no va directament a l’escola de futbol i no al club o a fomentar l’esport femení» i suggeria que «les subvencions a associacions, equips, etc., siguen objectivades, que tinguen uns criteris i se seguisquen». Concloïa el portaveu de Compromís per Pego que «són uns pressupostos vostres, però, deixeu-nos la llibertat de discrepar i pensar que es poden fer d’una altra manera».

P1350520Enrique Moll, prenia la paraula com a portaveu dels socialistes per a afirmar que «el marge de maniobra és molt menut. Tant que, per a poder fer inversions hem de demanar un préstec perquè mentre no canvie la llei, el marge de poder actuar els municipis és molt menut». Reconeixia que, efectivament, es poden modificar les partides, però deixava clar que la xifra global és la mateixa, està tancada. Manifestava que «ens agradaria tindre més marge de maniobra, però els pressupostos són els que són».

Carmelo Ortolà, com a portaveu de Ciutadans de Pego Independent comentava que «si sobre 10.350.000€, l’oposició s’ha dedicat sobre argumentar sobre festes i esports i no ha dit res sobre l’assistència sanitària al ciutadà, de les ajudes a Serveis Socials, de manteniment d’edificis públics, de neteja, de seguretat ciutadana, de manteniment de vials, vos done les gràcies perquè vol dir que no estem fent-ho tan malament».

La proposta de pressupost per a 2018 a l’Ajuntament de Pego era aprovada amb els 9 vots de l’equip de govern, PSPV i Ciutadans de Pego Independents i 7 vots en contra de l’oposició, Compromís per Pego, PP i Volem Pego.

1636 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!