L’equip de govern pegolí designa 5 dedicacions exclusives

La de l’Alcalde, que percebrà 37.000€ anuals bruts; i a més, la regidoria d’Urbanisme i Obres i Serveis; la regidoria d’Agricultura, Parcs i Jardins, Aigües i Cementeri; la regidoria de Joventut, Participació Ciutadana, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies i, finalment la regidoria de Cultura, Medi Ambient i Residus. Els regidors i regidores al càrrec d’estes percebran 27.000€ anuals bruts. Les retribucions per assistència als òrgans col·legiats, en general, seran de 160€. Per les assistències al plenari i les comissions informatives es percebrà 30€.
Este matí a l’Ajuntament de Pego s’ha celebrat plenari extraordinari. El primer punt damunt la taula, «el relatiu a la determinació dels càrrecs municipals que seran exercits en règim de dedicació exclusiva i règim d’indemnitzacions per assistència efectiva a òrgans col·legiats».
La proposta de l’equip de govern al respecte ha estat determinar 5 dedicacions exclusives:

– Alcaldia, que a més assumix les àrees de Recursos Humans, Protecció Civil, Seguretat Ciutadana, Trànsit i Serveis Socials, al capdavant de la qual està Enrique Moll Briones (PSPV).
– Regidoria d’Urbanisme i Obres i Serveis que dirigix Alícia Siscar Escrivà (Ciutadans de Pego).
– Regidoria d’Agricultura, Parcs i Jardins, Aigües i Cementeri, el responsable de la qual és Andreu Dominguis Franqueza (PSPV)
– Regidoria de Joventut, Participació Ciutadana, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies, dirigida per Rebeca Bañuls Cardona (PSPV).
– Regidoria de Cultura, Medi Ambient i Residus, al capdavant de la qual està Laura Castellà Sastre (PSPV).
L’alcalde cobrarà per la seua dedicació exclusiva 37.000€ bruts l’any. Els quatre regidors i regidores amb dedicació exclusiva percebran un sou de 27.000€ bruts a l’any.

Pel que fa a les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, hi percebran 160€ bruts els regidors i regidores que assistisquen a:

– Junta de Govern Local,
– Meses de contractació,
– Comissió d’escolarització i
– Consell Escolar Municipal.

L’assistència a plenaris i comissions informatives tindrà una indemnització de 30€ bruts per sessió.

L’alcalde de Pego, Enrique Moll, explicava que el que ha pujat a plenari la Junta de Govern «ha estat mantindre les mateixes retribucions que hi havia fins ara i simplement assignar un sou a l’alcalde, que fins ara no en tenia».

El regidor d’Hisenda, també portaveu de Ciutadans de Pego, Carmelo Ortolà expressava que «estem mantenint la mateixa línia de l’anterior legislatura». Comentava també Ortolà que s’ha plantejat i s’ha començat a negociar amb la resta de grups polítics «la possibilitat de fer unes modificacions» al respecte de les aportacions al ple i a les comissions informatives. No obstant, apuntava Ortolà que «ja s’ha hagut de fer una modificació de crèdit per a modificar la primera part, la de dedicacions exclusives». És per això que no s’ha dut a terme la segona part de la modificació que seria relativa a les indemnitzacions als plenaris i comissions informatives.
Explicava, Carmelo Ortolà que des de la regidoria d’Hisenda s’ha decidit «esperar-nos a acabar l’any en estes retribucions». La modificació de les quanties d’assistència a plenaris i comissions informatives, avançava el regidor d’Hisenda, s’abordarà «en l’elaboració dels pressupostos de 2016 […], que anem a començar ja a elaborar-los».

El Partit Popular s’abstenia en este punt perquè, explicava la seua portaveu, Ana Ortolà, «trobem que és una facultat de l’equip de govern el tema de les percepcions». No obstant, remarcava que «no ens pareix coherent l’import de les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats», ja que l’assistència a uns és de 160€ i a altres de 30€ i, apuntava la portaveu popular, «la diferència és que estem els integrants de l’oposició [en els òrgans en què es paga 30€]». Així i tot, Ana Ortolà manifestava que, «si la intenció és regularitzar-ho, res més he de dir».
Compromís anunciava el vot en contra de la proposta. Àngel Oltra Pérez era l’encarregat de defensar «que entenem que en les dedicacions exclusives es primen més unes regidories que altres i pensem que seria més econòmic que els regidors amb responsabilitat en regidories tingueren tots mitja jornada perquè s’estalviarien les indemnitzacions per comissions i òrgans col·legiats». També a Compromís li sembla «sobtat» la diferència d’indemnització entre 160€ i 30€ i preguntava Oltra «eixa disparitat a què és deguda?».
El Partit Socialista defensava que «creiem que hem de mantindre els sous de l’anterior legislatura». Recordava el seu portaveu, Raúl Tamarit, que «fa 4 anys vam fer una baixada del 30% i, per tant, estem en unes xifres reals i crec que devem ser un dels ajuntaments de la contornada amb els sous més baixets».
En un segon torn de paraula, el portaveu de Compromís, rectificava el portaveu socialista afirmant que des del seu grup polític es va suggerir una baixada de sous del 30%, però esta va ser, finalment, del 25%.

El portaveu de Ciutadans de Pego, Carmelo Ortolà defensava que «els 160€ que cobra un regidor que ve a la Junta de Govern és el que cobra eixe regidor per vindre tota la setmana i desenvolupar les seues funcions durant tota la setmana, no per vindre a una reunió».

L’alcalde també contestava el portaveu de Compromís, en este cas, al voltant de la rebaixa del 30% dels sous de les dedicacions exclusives. Assenyalava Enrique Moll que en aquella proposta passada no es va parlar sobre les indemnitzacions en els òrgans col·legiats. Enrique Moll plantejava que «hauria d’haver una llei que marcara uns barems perquè ningú, tenint majoria absoluta, es posara el sou que es li donara el gust i la gana» i també apuntava que «el mateix partit defensa una cosa en un lloc i la contrària en un altre».

La proposta de dedicacions exclusives i indemnitzacions per assistències era aprovada per 9 vots a favor, els de l’equip de govern (PSPV i Ciutadans de Pego), 4 vots en contra de Compromís per Pego i 3 abstencions del PP.
1771 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!