L’Ajuntament de Pego s’acull a la major reducció del tipus d’interès de les operacions d’endeutament per al pagament a proveïdors

Una possibilitat que facilita la resolució 13/5/2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local que permet modificar determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament. Els ajuntaments poden escollir entre tres paquets de mesures. El consistori pegolí ha triat la que major reducció de les tres possibilita, una reducció de 140 punts bàsics (1.4%), mantenint els inicials períodes de carència i d’amortització.
Dimarts de matí es celebrar a l’Ajuntament de Pego un plenari extraordinari per a aprovar la modificació del tipus d’interès de l’operació d’endeutament per al pagament a proveïdors. El regidor d’Hisenda explicava que aquesta modificació es pot fer mitjançant una resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del 13 de maig de 2014 en la que “es va emetre la possibilitat que els ajuntament que es van adherir al Pla de pagament a proveïdors pogueren renegociar les condicions d’eixe Pla”. L’Ajuntament de Pego es va acollir al Pla de pagament a proveïdors amb dos operacions de crèdit per valor de 3.748.159,77€.
Els ajuntaments podien acollir-se a tres paquets de mesures:
1- Ampliació del període d’amortització a 20 anys i del de carència en 2 més i reducció del tipus d’interès en 41 punts bàsics.

2- Ampliació del període de carència en 1 any més, mantenint l’inicial d’amortització de 10 anys, i reducció del tipus d’interès en 131 punts bàsics ).

3- Una major reducció, respecte els casos anteriors, del tipus d’interès en 140 punts bàsics (1.4%), mantenint els inicials períodes de carència i d’amortització.

La proposta des d’Hisenda va estar la tercera opció, la que redueix el màxim, 140 punts bàsics (14%), i manté els períodes de carència i amortització signats inicialment. Assenyalava Carmelo Ortolà que l’Ajuntament de Pego està suficientment sanejat com per poder fer front al planificat quan se signaren els crèdits.
També explicava el regidor d’Hisenda que acollir-se a estes reduccions suposa una sèrie de compromisos per a la Corporació municipal, com són l’entrada de factures electròniques o l’adhesió a la plataforma a ‘Emprendre 3’ que “obliga a estimular la gestió electrònica de l’Ajuntament”. Apuntava Ortolà que l’Ajuntament està en condicions de d’esta darrera adhesió a partir del Pla Gestiona 3.

Un altre compromís és que “almenys un 30% de les persones que vullguen iniciar una activitat econòmica ho puguen fer a través de la declaració responsable”, és a dir, “que no cal que s’esperen a obtenir el permís de l’Ajuntament”. Això sí, “després haurà de ser tot comprovat pels tècnics municipals”, aclaria Ortolà. Unes mesures que, apuntava el regidor d’Hisenda “fa que estiguem més fiscalitzats per l’Administració de l’Estat”.
Bloc Compromís considerava que “està bé afegir-se a eixe punt perquè és el que major estalvi pot produir”, però la portaveu valencianista, Conxa del Ruste, coincidia amb l’apreciació del regidor d’Hisenda que, efectivament els compromisos adquirits per l’administració provoquen “un nivell de fiscalització superior”. També comentava que són propostes que “estan molt bé en la teoria però hem de veure en el plànol pràctic els problemes que puguen donar i, les declaracions responsables en segons quines activitats, quin seguiment tenen després”.
El PP es mostrava favorable a la proposta. Maite Ferrándiz explicava que “és evident que és una millora per a l’estat econòmic de l’Ajuntament”.
També el PSPV anava a votar favorablement “perquè esta opció, reduir el màxim el tipus d’interès, és la millor per a les arques de l’Ajuntament i acceptarem les condicions que ens posen”.

El regidor d’Hisenda complementava la informació inicial comentant que l’elecció de la màxima reducció del tipus d’interès suposarà un estalvi, per a l’Ajuntament de Pego de l’entorn de 200.000 euros.

El punt era aprovat per unanimitat

753 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!