L’Ajuntament de Pego desestima les al•legacions presentades al Pla parcial de millora del PAI Penya Roja

Tot i que deixa clar que es desestimen en aquest tràmit i les acumula per a quan s’exposen al públic els projectes d’urbanització i de reparcel•lació del PAI Penya Roja. El punt és aprovat per 9 vots a favor i 3 abstencions.
El primer que es tractava al plenari ordinari del mes de març de l’Ajuntament de Pego era l’aprovació de l’informe relatiu a les al•legacions presentades durant el període d’exposició pública del Pla parcial de millora del PAI Penya Roja. El regidor d’urbanisme, José Maria Ferrer, començava la seua exposició recordant que un Pla d’Actuació Integrada consta de tres fases: Pla Parcial, Pla d’Urbanització i Pla de Reparcel•lació i en el cas que els ocupava s’estava en el primer estadi, que “ha tingut una sèrie de providències per a rectificar-se i finalment s’ha presentat una modificació que és la que està en marxa en estos moments” i és la que s’ha presentat a exposició pública i sobre la que hi hagut al•legacions. Deixa clar Ferrer que el punt a votar tenia com a objecte “l’informe de contestació a totes eixes al•legacions […] afegint la part que ha fet l’arquitecte municipal; on ha vist certes matisacions perquè es tinguen en compte aprovar finalment tot açò”.

També advertia el regidor d’Urbanisme que “el Pla parcial no s’aprova en este moment per diversos motius, un d’ells perquè estem pendents dels informes sectorials supramunicipals, de Conselleria i Confederació, bàsicament”. No obstant, informava José Maria Ferrer que, “en independència que el Pla Parcial no s’aprove, també en este informe se li permet a la urbanitzadora que tire endavant en l’exposició al públic de les dos fases següents”.

En la ronda de portaveus, per part del BLOC-Compromís, Àngel Sendra va ratificar la votació feta a la Comissió Informativa a favor de l’informe. No obstant, va aprofitar l’avinentesa per recordar que el BLOC-Compromís no està “en contra de què es facen urbanitzacions, però si que estem en contra de que es facen les coses mal fetes” i posava com a exemple les urbanitzacions de Monte Pego i Penya Roja perquè les dues estan donant molta feina a l’ajuntament, segons el regidor valencianista que enumerava la tota la feina que fan els tècnics per comprovar l’estat i el compliment dels projectes, els costos de manteniment i també revelava que els informes indiquen “que els carrers han baixat la pendent i allí és molt gran”. Un recordatori que tenia com a finalitat, per a Àngel Sendra, que “es tinga en compte i que servisca de lliçó si s’han d’obrir noves urbanitzacions”.

També incloïa en la votació afirmativa del grup BLOC-Compromís, Sendra, el fet que va estar “en el govern” que va aprovar el projecte actual i recordava que l’ajuntament ja ha rebut “ingrés substanciós per tal de poder fer front a les factures que teníem pendents” i per a fer inversió en el creixement de la població.

El portaveu socialista, Andreu Dominguis, manifestava que “fetes les matisacions pels tècnics […] es dedueix que hi ha unes certes mancances en algunes coses, algunes que es poden solventar, altres no […] nosaltres anem a votar a favor d’estos informes” i explicava que ho feien “perquè és precís que la urbanització en la fase que està continue cap avant i s’acabe quant abans”.

La portaveu popular, Maite Ferràndiz, confirmava també el manteniment de la votació emesa en la Comissió Informativa d’abstenció “perquè estem parlant d’un informe tècnic que portarà davant i darrere altres informes i com no hem estat al govern considerem que la postura més adequada es abstendre’ns”.

Per d’evitar malentesos, l’alcalde, Carmelo Ortolà, revelava que fins a 11 persones havien presentat al•legacions a les que se’ls havia contestat que “es proposa la seua desestimació en este tràmit i la seua acumulació en la contestació d’al•legacions quan hi haja una exposició al públic tant del projecte d’urbanització com del projecte de reparcel•lació”. Ho explicava també al•ludint a què “no és que està desestimant-se cap al•legacions, simplement està parlant-se de que no és el moment d’al•legar i es consideraran en el moment oportú”.

Matisava també el regidor d’Urbanisme que la gent que va anar a l’Ajuntament de Pego a informar-se i a documentar-se per a preparar les al•legacions, “a tota eixa gent, se li va recomanar que, encara que no era el moment de presentar les al•legacions en esta fase […], que les presentara igualment de manera que la urbanitzadora ja tinguera coneixement del que ja podia anar subsanant i anar corregint en el projecte”.

A més, l’alcalde assenyalava que en l’informe de l’arquitecte municipal apareixen 12 punts que l’empresa haurà de subsanar.

A una pregunta del portaveu del BLOC-Compromís sobre dos rotondes que contemplava el projecte, l’alcalde contestava que efectivament, el projecte contempla dos rotondes que estarien a càrrec de l’agent urbanitzador, una a l’encreuament de la carretera d’El Verger amb la del Ràfol d’Almúnia i l’altra a l’entrada de la urbanització. Recordava també que una altra obligació de la urbanitzadora és l’ampliació de la carretera del Ràfol que està per acabar.

El punt va ser aprovat per nou vots a favor, set de l’equip de govern (CdP i PSPV) i dos del BLOC-Compromís. I tres abstencions del PP.
500 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!