L’Ajuntament de Pego aprova el Pla d’Ajustament en un plenari extraordinari i urgent

El consistori pegolí ha presentat una relació de 2.867 factures per a pagar a 346 proveïdors amb muntant total de 3.878.662 euros. El Pla d’Ajustament que ha proposat l’equip de govern suposa, entre d’altres coses que totes aquelles activitats de l’Escola d’Adults no reglades tindran taxes per a ajudar a sostenir-les. No s’abonarà productivitat, hores extres o gratificacions durant 2012 i 2013. Es reduirà un 10% de jornada i salari al personal interí i laboral. S’eliminaran quatre llocs de treball de funcionaris interins. Es traurà a licitació la concessió de la piscina coberta. El pressupost de Festes es reduirà en 100.000 euros. També es reduiran 100.000 euros destinats als convenis amb entitats sense ànim de lucre.
Este matí, a les 8:45h., ha tingut lloc a l’Ajuntament de Pego un plenari extraordinari i urgent amb l’objecte d’aprovar el Pla d’Ajustament exigit en el Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer, que permet acollir-se al finançament per al pagament als proveïdors a les entitats menors i que ha d’estar notificat al Govern Central hui mateix.

El pas previ a este pla d’ajustament era passar la relació de factures pendents amb els proveïdors fins a data de 31 de desembre de 2011. El termini màxim per a fer-ho el 15 de març, dia en què es va publicar a la pàgina web del Ministeri. L’Ajuntament de Pego va presentar 2.867 factures que es deuen a 346 proveïdors per valor de 3.878.662’52 euros. El crèdit ICO té una durada de 10 anys, amb dos anys de carència i un interés del 5’8%.

El plenari de hui portava l’aprovació del pla d’ajustament de l’Ajuntament de Pego d’acord amb el que establix el Reial Decret Llei 4/2012 pel que es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme financer per al pagament als proveïdors de les entitats locals. El plenari, però, començava amb anècdota, ja que no han acudit al mateix els regidors del Bloc-Compromís. Suposadament ha estat perquè no se’ls ha notificat en temps la realització del plenari.

Conxa del Ruste, portaveu del Bloc-Compromís, declarava que ha trobat massa lògic que la comissió d’una cosa tan important com el pla d’ajustament s’haja fet mitja hora abans del plenari. Reconeixia que hi havia un termini però considerava del Ruste que “les coses no s’han de fer així”. Comentava que s’ha vist en la situació “de no poder acudir a un ple al que m’hagués agradat anar, escoltar, veure i tindre un vot totalment conscient i informat i m’he vist en esta situació i he presentat una disconformitat davant l’ajuntament”.

Entrant en matèria. L’alcalde i regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà prenia la paraula per a, en primer lloc explicar la liquidació de pressupost que es va dur en l’anterior plenari extraordinari que va tenir lloc dimarts d’esta setmana. Destacava del mateix que, tot i que el remanent de tresoreria era negatiu, “hi ha un esforç impressionant per part de l’ajuntament pel que fa a la reducció de despeses” que arriba a un milió de reducció de la despesa. Ortolà assenyalava l’IBI com a factor principal de caiguda d’ingressos, ja que només es cobra el 55% dels rebuts, la resta està cobrant-se en este mateix exercici.

No obstant això, l’alcalde es mostra optimista i afirmava que “el futur no pareix tan dramàtica i és factible un pla d’ajust i eixe pla d’ajust és el que estem plantejant porta-li al govern”.

Avança Carmelo Ortolà que “este ajuntament està assumint tota una sèrie de responsabilitats algunes de les quals no tindria perquè assumir-les perquè li corresponen a altres organismes”. El regidor d’Hisenda parlava de quatre serveis que, en 2011, tornaven a ser deficitaris: Residència (409.000 euros), Escoleta Infantil (170.000 euros), Ràdio Pego (143.000 euros) i la Piscina Coberta (102.000 euros). El plantejament de l’equip de govern per a “anar fent front a la situació econòmica és anar reduint alguns servicis i altres mesures complementàries”.

Enumerava l’alcalde, a grans trets, les mesures complementàries que acompanyen eixa reducció en els serveis deficitaris i que s’han inclòs al pla d’ajustament. Es crearà una nova taxa per a les activitats de l’EPA que no siguen reglades, “perquè col•laboren en cobrir eixa despesa”. Es congelaran les gratificacions, hores extres i productivitat durant el 2012 i 2013. S’eliminaran 4 places que no són d’estricta necessitat per al funcionament de l’Ajuntament de Pego. Al respecte, assenyalava Ortolà, que s’haurà de convocar una mesa de negociació per a revisar la proposta amb els sindicats. Es reduirà també un 10% de la jornada i el sou del personal interí i laboral. La piscina coberta el 30 de juny, quan acaba la temporada, es pretén treure-la a concessió per a la seua explotació. En el capítol festes es reduixen 100.000 euros. Les subvencions a associacions, es donarà prioritat a aquelles associacions que tinguen una participació més general i es reduirà l’aportació en esta partida en 100.00 euros, quedant-se en al voltant de 153.000 euros.

Apuntava Carmelo Ortolà que “açò es mantindrà mentre no millore la situació econòmica” i afegia que “si empitjorara, s’hauria de revisar este pla d’ajust a menys”. Destacava Ortolà que el pla d’ajustament s’ha fet “considerant, sempre, la pitjor de les condicions”.

El portaveu del PSPV i tinent d’alcalde, Enrique Moll, exposava que “hem buscat moltes fórmules per a solucionar el problema que tenim en este ajuntament en un pla d’ajust que no ve d’ara”. Recordava Moll que “ja vam intentar fer un ERO en el seu dia i ens varen comunicar que en l’administració pública no es podia fer”. Afegia que “este pla d’ajust no ha començat enguany […] el començarem l’any passat […] reduint un 25% el que cobren els polítics i els càrrecs de confiança”. Apuntava que també “es van deixar de pagar productivitats i complements l’any passat, ja vam retallar molt en festes l’any passat, vam augmentar les taxes en la residència i en la piscina per a intentar paliar el dèficit en les dos institucions”. Anunciava que per a enguany està previst “que a la residència hi haja un augment de la taxa a finals de l’any 2012”.

Confessava Moll que “portem uns quants dies i unes quantes nits intentant quadrar el pla d’ajust”. Asseverava que “no és agradable haver de prendre mesures. No és agradable haver de reduir en interins, en un 10, en un 15, en un 20% fins arribar a la quantitat que ens hem marcat que hem de reduir del capítol 1. No és agradable haver d’acomiadar alguna persona”. No obstant, apuntava el portaveu del PSPV, “des de fa temps estem assumint una sèrie de servicis que no ens corresponen a nosaltres que estan lacrant-nos econòmicament i que d’alguna manera hem de fer que siga viable o rentable este ajuntament”.

Anunciava Enrique Moll que l’equip de govern està treballant “perquè la piscina coberta tinga una concessió privada. Perquè la residència puga arribar a una gestió privada i perquè no, l’escoleta o Ràdio Pego també tinguen una gestió privada”. A més apuntava que “anem a intentar, pel bé de tots, fer rentables estes quatre gestions que sí que són prioritàries i a més, sempre he sigut partidari de la gestió pública de moltes coses, sobretot en Ràdio Pego, però –afegia Enrique Moll- també hem de tenir clar que si és deficitària s’haurà d’intentar, com a mínim, fer-la rentable”.

La portaveu del PP, Maite Ferrándiz, anunciava que el seu partit anava a abstindre’s. No obstant, abans d’arribar a eixe punt, Ferrándiz assegurava que la situació “és més dramàtica del que pareix” i apuntava que l’equip de govern vol “eludir responsabilitats després de 8 anys de govern”. Explicava que “heu donat la responsabilitat a la residència, a la guarderia, a Ràdio Pego i a la piscina i porteu gestionant eixos organisme durant 8 anys […] i en 8 anys trobe que eixa situació l’haguéreu poguda corregir no haura degut a què teniu un dèficit en eixos organismes”.

La portaveu popular explicava l’abstenció del grup perquè “l’ajuntament adquirix una sèrie de compromisos de pagament en una sèrie de persones. Eixes persones han treballat per a un servicis per al poble i és evident que eixes persones han de cobrar”. En este punt Ferrándiz diferenciava el fet que “si no hi havia previsió perquè eixes persones pugueren cobrar, no s’hagués hagut de contractar a eixes persones”.

En el segon torn de paraula el portaveu socialista reiterava que el pla d’ajustament no ve d’ara, sinó que es va començar l’any passat. Comentava Enrique Moll que entre el capítol 2 i 1 hi ha al voltant d’un milió d’euros de reducció i comentava que enguany s’hagués continuat en eixa política, la diferència és que el pla d’ajust ve marcat pel Govern Central i marca pagar totes les factures de proveïdors que “no són des de juny de l’any passat i algunes són molt velles”.

Maite Ferrándiz manifestava que les explicacions fetes fins eixe moment per l’equip de govern li feien gràcia. Reiterava la idea que “al poble de Pego li costarà, d’interessos i capital, a l’any 2014 quasi 600.000 euros” i afegia que “eixos 600.000 euros que ha de pagar el municipi de Pego, si no hi ha un augment d’ingressos això ha de redundar en una reducció de servicis com estem fent ara amb una reducció de 800.000 euros”.

Reiterava l’alcalde que el tema principal és que s’ha de reduir. D’altra banda, denunciava l’alt interès del préstec de l’ICO, “el Govern d’Espanya està parlant hui d’aplicar un interès de quasi el 6% quan el Banc Central Europeu està donant-los-el als bancs a l’1’5% perquè faça negoci la banca”.

Enrique Moll explicava que l’equip de govern s’han reunit vàries vegades en l’oposició “per a arribar a un acord sobre este pla d’ajust”, però, explicava que va trobar a faltar que “escoltar la vostra opinió de que és el que haguéreu fet o com ho haguéreu fet i tal volta haguérem arribat a un acord tots”. Però acusava l’oposició que “és més fàcil dir que com a equip de govern feu el que hageu de fer i després ja criticarem”. Detallava Moll que el pla d’ajust es va començar “al revés. Des del capítol 6 fins arribar al capítol 1”.

Reconeixia les reunions la portaveu popular i recordava que la postura mantinguda era la de no acomiadar gent. Ressaltava que la proposta inicial feta per l’equip de govern en la primera reunió no és el pla d’ajustament que es presentava hui al plenari. En aquella primera proposta el PP no estava d’acord perquè la trobava “inviable i impossible”. A més recordava que en aquella primera reunió ja es va dir “d’anar reduint per capítols, vore de quins llocs es podia anar llevant”, per tant, concloïa Ferrándiz, “si que hem participat”. Distingia la portaveu popular que “una altra cosa és que el PP no estiga d’acord en que s’haja arribat a eixa situació”.

José Maria Ferrer, portaveu de Ciutadans de Pego, contestava a la portaveu popular que l’herència d’un ajuntament no és només de 8 anys. Ferrer justificava que el pla d’ajustament s’ha fet mantenint tot el que hi ha i ressaltava que l’impacte és mínim per a la ciutadania, “els serveis van a mantenir-se tots, perquè considerem que tots els servicis que estan oferint-se a Pego són necessaris, tot i que algú vullga contemplar-ne algun com a innecessari”.

El Pla d’Ajustament era aprovat per 8 vots a favor, els de l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV) i 4 abstencions del PP, tenint en compte l’absència del Bloc-Compromís pel problema de notificació a temps.

590 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!