La Plataforma Ciutadana ‘Riu Girona’ proposa declarar espai natural protegit els cursos mitjà i baix del riu Girona

A partir d’un treball d’Hermenegild Maria Femenia que defensa la “singularitat de dit espai natural, fonamentada en l’excepcionalitat de la qualitat de les seues aigües. Estes aigües sustenten unes comunitats animals i vegetals de gran riquesa”. També s’aconsella la seua protecció “per la gran fragilitat de l’ecosistema que sustenta”.
Amb motiu del cinqué aniversari de la riuada del pont d’octubre de 2007, que tan greus danys materials i humans va causar en la part baixa de la conca del riu Girona, la Plataforma Ciutadana ‘Riu Girona’ ha decidit publicar una sèrie de treballs d’investigació sobre el riu. La primera publicació que ha divulgat ha estat un treball d’Herme Maria Femenia sobre la PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE L’ESPAI NATURAL PROTEGIT DELS CURSOS MITJÀ I BAIX DEL RIU GIRONA, realitzat durant les pràctiques del curs ‘Gestión y protección de flora y fauna’ impartit per la UNED.

La declaració es recolza en la singularitat de dit espai natural, fonamentada en l’excepcionalitat de la qualitat de les seues aigües. Unes aigües que sustenten unes comunitats animals i vegetals de gran riquesa. Herme Maria Femenia assegura que “la seua protecció és prioritària per la gran fragilitat de l’ecosistema que sustenta, afectat per diverses amenaces com les extraccions d’aigua, la destrucció de les riberes, les extraccions d’àrids, l’artificialització de trams del llit, la construcció d’infraestructures viàries, els vessaments procedents d’EDAR i les espècies exòtiques invasores.”

Destaca l’autor del treball sobre el riu Girona que dit espai natural entraria de ple en la categoria 3290 “Rius mediterranis de cabdal intermitent”. Este fet “es veuria reforçat de neutralitzar-se les amenaces i si es pogueren executar projectes d’eliminació de les espècies invasores i de recuperació de la vegetació original de les seues riberes.”
D’altra banda, per la seua situació geogràfica i per les característiques lineals dels cursos d’aigua, amb la seua declaració com ENP s’aconseguiria la connexió ecològica entre alguns dels ENP circumdants.

Tota la informació recopilada ha servit per a fonamentar dos idees bàsiques sobre l’espai natural format pels trams mitjà i baix del riu Girona. En primer lloc, el fet que “este espai natural té uns valors naturals, tant biòtics com a abióticos, que és necessari preservar”. En segon lloc, que “l’espai natural està sotmés a una sèrie d’amenaces que podrien destruir estos valors naturals i que és necessari contrarestar”.

I per això que es proposen tres figures de protecció necessàries per a una eficaç preservació d’estos valors naturals, ara en perill. Les tres propostes no són incompatibles entre si, sinó que podrien ser complementàries. Es tractaria, en primer lloc, de l’ampliació de l’àrea de desamortització d’impactes de l’àmbit del PORN del PN de la Marjal de Pego-Oliva perquè incloguera el curs mitjà i baix del riu Girona i, d’altra banda, la designació com LIC i com ZEPA d’este mateix tram del riu Girona. D’esta manera no seria necessària la creació d’una nova figura de protecció, sinó l’ampliació d’una ja existent.
561 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!