La Fotja Banyuda s’assenta a la Marjal de Pego-Oliva

Per segon any consecutiu aquesta espècie amb un baix nombre d’exemplars cria al parc natural. Aquestes fotges han nascuts en llibertat, indicador de la bona marxa del pla de reintroducció d’espècies. El Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva veu augmentada la llista d’espècies de gran interès que el trien per a viure. En este cas ha sigut l’escassíssima fotja banyuda la que s’ha citat, per segon any consecutiu, en les aigües de la Marjal, segons consta en l’últim cens d’aus nidificants elaborat per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

Aquesta au es troba amenaçada d’extinció, amb la categoria de Vulnerable, i té una població silvestre en la Península Ibèrica d’entre 25 i 50 individus repartits per alguns aiguamolls.

La Fotja Banyuda es va extingir al País Valencià en la dècada de 1950 i, des de l’any 1998, esta espècie és objecte d’un Projecte de Reintroducció al territori valencià desenvolupat per la Generalitat Valenciana i la Unió Europea a través de fons Life-Natura que ha obtingut molt bons resultats en punts com la Marjal dels Moros, a València. Des de l’any 2005 apareixen cites esporàdiques d’esta espècie a la Marjal de Pego-Oliva i en el 2006 ja es van observar 4 exemplars més de Fotja Banyuda que van néixer de la formació d’una parella reproductora que va nidificar i va obtindre 4 pollets.

Enguany s’ha pogut observar una parella establerta en el Parc Natural en plena estació reproductora els exemplars de la qual no tenien el collar de marcatge de què es va dotar els individus reintroduïts provinents de cria en captivitat dins del programa de recuperació d’esta espècie. “Açò ens pot indicar que són exemplars ja nascuts en llibertat, la qual cosa confirma la bona marxa del projecte de reintroducció en la Comunitat Valenciana”, ha indicat Urios, director del Parc Natural.

La presència d’esta espècie protegida en el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva indica l’alt grau de conservació de les bones condicions ambientals del Parc, ja que tant el nivell d’inundació com la qualitat de l’aigua són factors determinants per a la presència i reproducció d’esta au aquàtica. A més, d’estos nivells depèn l’existència d’hàbitats favorables i de macrófits subaquàtics que els serveixen a les fotges com a aliment. Estos factors troben un nivell òptim en este Parc Natural, i més concretament en la seua Zona d’Especial Protecció (ZEPA), on es van observar les fotges banyudes en ambdós temporades.

En el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva no s’han reintroduït fotges de forma artificial, sinó que des de la Direcció del Parc es treballa en la gestió d’hàbitats i posteriorment es verifica l’èxit de la gestió observant si apareixen espècies noves o s’afavoreixen les existents, com ha succeït en el cas de les fotges i en tantes altres espècies.

Segons ha assegurat Vicente Urios “este Parc Natural és conegut internacionalment per la neteja i la qualitat de les seues aigües i per albergar una gran diversitat de flora i fauna, com mostren les recents nidificacions d’espècies que no es reprodueixen en altres llocs de la península com el Xitxarra mostatxuda o el Repicatalons”.

Un altra dada significativa, el seu director ha destacat que per segon any consecutiu l’abutor ha nidificat a Pego-Oliva, després de fer-ho per primera vegada en la història en la Comunitat en 2005. L’abutor és una au aquàtica que es troba en perill d’extinció en el nostre país, ja que el total de la població espanyola es limita a 50 parelles reproductores. Així mateix, des de l’any 2000 altres 5 espècies d’aus aquàtiques s’han reproduït per primera vegada en la Marjal Pego-Oliva.

696 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!