La Conselleria de Territori i Habitatge ha remés una carta a l’Ajuntament de Pego en la que alerta de les múltiples deficiències que conté el projecte de Pego Golf

La Conselleria de Territori i Habitatge ha remés una carta a l’Ajuntament de Pego en la que alerta de les múltiples deficiències que conté el projecte de Pego Golf , que recordem preveu la construcció de 1.400 cases i un camp de golf en una superfície de 1.800.000m2. En l’expedient de deficiències, la conselleria «prega» a l’ajuntament que les esmene «amb la major brevetat possible» a fi a continuar els tràmits per a la seua aprovació, aliena a l’anunciada moratòria urbanística per part del conseller Rafael Blasco per a plans que preveuen reclassificació se sòl.

La conselleria alerta en la documentació remesa a l’Ajuntament de Pego que «el sector proposat es veu travessat per diverses vies pecuàries, barrancs i llits la consideració del qual, per disposició legal, és de sòl no urbanitzable d’especial protecció… per això hauran de realitzar-se les oportunes rectificacions».

A més, Territori «recorda» a l’administració local que «ha de sol·licitar-se, i obtindre’s, Declaració d’Impacte Ambiental emesa per l’òrgan competent de la Conselleria de Medi Ambient», segons la llei. L’estudi d’impacte mediambiental és vinculant i ha de remetre’s, de manera obligatòria, amb els documents del projecte per a poder ser aprovat. El mateix informe serà el que descartarà o, al contrari, alertarà d’un possible impacte ambiental en el paratge protegit.

Un altre dels punts de la carta insta que en el projecte es localitze de manera prèvia els terrenys per a la construcció de vivendes socials, «conforme amb l’estudi de previsió de les necessitats de vivenda protegida en el terme municipal». Així mateix, el consistori haurà d’aportar dos estudis: un acústic i un altre de paisatge. La Conselleria de Territori adverteix també que «no consta en la documentació aportada cap justificació sobre la reserva mínima de places d’aparcament en sectors residencials».

En l’apartat de sol·licituds d’informes a distintes administracions, la conselleria exigeix a l’ajuntament fins a 12 dictàmens distints. Entre ells destaca el que ha d’emetre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) «a efectes de justificar la suficiència de recursos hídrics. Així mateix s’haurà de sol·licitar el preceptiu informe la CHJ a efectes de la possible afecció de barrancs dins de l’àmbit del sector». Altres informes com els de la Conselleria de Sanitat, la de Cultura i Educació, la d’Infrastructures o el Ministeri de Ciència i Tecnologia hauran d’aportar-se per a preveure les necessitats d’una població creixent.

Per a l’alcalde del municipi, el popular Carmelo Ortolà, esta missiva suposa la confirmació de l’inici de la tramitació per part de conselleria i la primera, que no última, revisió del projecte. Segons Ortolà la conselleria aposta per fer les coses ben fetes i a pego el projecte eixirà endavant si es fa ben fet i si no es pot fer, doncs no és farà. Per a l’alcalde la proposta de subsanació d’errors és una fase més del procediment habitual per tramitar un pai.


Ràdio pego ha volgut conèixer el punt de vista dels portaveus dels grups municipals que donaren el seu vist i plau al projecte del pego golf. Des del partit socialista, la seva portaveu Ana Aparisi restava importància a la missiva ja que bona part dels informes demandats estan previstos fins i tot fets. Per a la socialista no hi ha cap problema sempre que el projecte s’adeqüe a la llei.

Per la seva banda, des del bloc s’incideix en que el seu grup polític ja es va advertir de les deficiències que presentava el projecte i responsabilitza el Partit Popular i en concret a l’àrea d’Urbanisme de la mala planificació del procediment. El regidor de Medi Ambient, el nacionalista Pau Floques afegia que tota la informació al respecte l’han obtés a través dels mitjans de comunicació però que pel que han pogut saber, estes deficiències tindran importants conseqüències en l’execució del projecte.

Així des de l’agrupació nacionalista s’adverteix que la rectificació d’errors implicarà sense dubte una demora en l’execució del PAI i també un previsible increment dels costos d’urbanització.


Per la seva banda, l’alcalde informava a que la relació d’errors a subsanar està a disposició de tots els membres de l’equip de govern i també de totes les parts implicades en el projecte, que sols han d’acodir a l’Ajuntament i sol·licitar la informació al respecte.
552 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!