Gelibre presenta 121 denúncies individuals que sol•liciten la paralització de la pedrera d’Atzaïla

Gelibre ha presentat a l’Ajuntament de Pego aquests 121 escrits individuals de denúncia i sol•licitud de paralització de la pedrera de la partida Atzaïla del terme municipal de Pego. L’extracció d’àrid, amb una major capacitat extractiva, genera molta pols sobre l’Atzúbia, soroll i explosions que afecten els seus ciutadans i les cases del poble. És per això que 121 ciutadans i ciutadanes de l’Atzúbia demanen les actuacions oportunes per a la PARALITZACIÓ IMMEDIATA de l’acvitivitat de la pedrera.
Les pedreres són elements agressius per al medi en què es realitzen perquè causen impacte visual, sonor, polsós i efectes més profunds sobre l’ecosistema on s’aposenten. Al terme de Pego tenim dos bons exemples, d’una banda la pedrera de Penyalba, de l’altra la d’Atzaïla, situada a menys de 500 metres de l’Atzúbia. Aquest fet ha provocat que l’organització ecologista Gelibre de l’Atzúbia, haja estat denunciant la situació des de fa temps, sobretot, des què es va ampliar l’activitat extractiva de la pedrera.

A dia d’avui GELIBRE comunicava a la premsa que ha presentat a l’Ajuntament de Pego 121 escrits individuals de denúncia i sol•licitud de paralització de la pedrera de la partida de l’Atzaïla del terme municipal de Pego. Són cent vint-i-una denúncies contra una explotació d’àrids que ha augmentat substancialment la seua capacitat extractiva arran de la llicència concedida per l’Ajuntament de Pego, i genera molta pols sobre l’Atzúbia, soroll i explosions que afecten els seus ciutadans i les cases del poble.

Cent vint-i-un ciutadans i ciutadanes que viuen a l’Atzúbia o hi tenen algun immoble, li diuen a l’Alcalde de Pego, i li diran també a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i Territori, que paralitze l’explotació en el següent escrit:

“La pedrera situada en les parcel•les 454 i 458 del polígon 1 del terme municipal de Pego està causant uns efectes en la vida diària de l’Atzúbia INTOLERABLES:

1. La pols que hi ha en l’aire que respirem és excessiva, i molta més cada vegada que hi ha una explosió. La contaminació de l’aire és nociva per als ciutadans de l’Atzúbia, i també per als nostres fills (en una analítica realitzada per cada 50g d’arena, hem obtingut 420 mg de quars: massa prop està la silicosi). Ciutadans de l’Atzúbia no poden ser víctimes d’una explotació d’àrids que és a menys de 500 m del casc urbà de l’Atzúbia. El Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, article 451 Explotació de pedreres, extracció d’àrids i de terres o recursos geològics, miners o hidrològics, i generació d’energia renovable (en referència a l’article 24 de la Llei del sòl no urbanitzable) 2) estableix que: “Les finques hauran de disposar de la superfície mínima que s’establisca, de manera justificada i motivada en el planejament. Serà imprescindible l’establiment d’un perímetre d’almenys 500 metres d’ample al voltant de tot l’àmbit de la pedrera, amb prohibició expressa de l’ús residencial”.

2. Els nostres habitatges estan sotmesos a explosions que tenen l’epicentre a menys de 500 m. Els danys continuats, més o menys visibles, sobre construccions i estructures són cada vegada majors (la pedrera ha augmentat la seua capacitat extractiva de forma extraordinàriament considerable). És inacceptable que les nostres cases estiguen patint de manera continuada danys sobre la seua estructura.

3. Tenim tot el dret a viure i a respirar amb tranquil•litat, en un entorn net, sense pols, sense explosions; tenim el dret a la salut. I això no és possible en una atmosfera urbana que la pedrera contamina.

SOL•LICITA
Les actuacions oportunes per a la PARALITZACIÓ IMMEDIATA de l’acvitivitat de la pedrera situada a les parets del poble de l’Atzúbia, en les parcel•les 454 i 458 del polígon 1 del terme municipal de Pego.”


761 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!