Es publica en el DOCV l’ampliació de l’Escola Infantil La Trilladora

L’ordre de modificació del conveni de creació de l’Escola Infantil per ampliació del nombre d’unitats té efectes des del dia 17 de desembre de 2009, tot i que “els seus efectes acadèmics s’entenen referits al començament del pròxim curs”, resa l’ordre, el que implica que, en principi, durant el que resta de curs tot seguiria com fins ara.
Avui es podia llegir en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana que es “modifica el conveni de creació de l’Escola Infantil denominada La Trilladora, de Pego (Alacant), per ampliació del nombre d’unitats”.

L’ordre, data el 17 de desembre de 2009, explica i recorda que “l’expedient ha sigut iniciat a instància del representant de l’Ajuntament de Pego, entitat titular de l’Escola Infantil denominada La Trilladora, de Pego, […] i en el que se sol•licita la modificació del conveni de creació, per ampliació del nombre d’unitats d’Educació Infantil de Primer Cicle”.

Ens hem de remuntar al 17 d’abril de 2008, dia en què es va “subscriure un conveni entre la Generalitat Valenciana (a través de la Conselleria d’Educació) i l’Ajuntament de Pego amb el qual es creava l’Escola d’Educació Infantil de Primer Cicle de titularitat municipal, a Pego, per a impartir ensenyaments d’Educació Infantil de Primer Cicle amb tres unitat i un màxim de 41 llocs escolars”.

L’aprovació de la modificació del conveni de creació de l’escola que apareix publicat al DOCV especifica que en la modificació que s’autoritza és l’ampliació de “2 unitats a l’escola mencionada, de manera que quedarà configurada amb la següent composició: 5 unitats d’Educació Infantil de Primer Cicle amb 74 llocs escolars.

– 1 unitat per a xiquets de 0 a 1 anys amb 8 llocs escolars.
– 2 unitats per a xiquets d’1 a 2 anys amb 26 llocs escolars
– 2 unitats per a xiquets de 2 a 3 anys amb 40 llocs escolars.”

Modificació que ha estat possible gràcies, entre d’altres, als informes favorables de la Unitat Tècnica i la Inspecció Tècnica Educativa de la Direcció Territorial d’Educació d’Alacant.

La nota negativa és que tot i que la present ordre té “efectes des de la data en què es dicta; no obstant això, els seus efectes acadèmics s’entenen referits al començament del pròxim curs escolar” resa l’ordre, el que implica que aquest curs escolars es quedaria com està no podrien entrar més alumnes fins el proper curs escolar.
949 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!