En l’últim plenari ordinari de la legislatura s’anuncia la realització de més plenaris extraordinaris abans del 22 de maig

Entre d’altres coses per a tancar els PAI més avançats. Ahir dijous en eixe plenari ordinari de final de legislatura es donava compte dels informes tècnics desfavorables al respecte del Pla de Participació Pública Estudi de Paisatge del Pla General de l’Atzúvia-Forna.
Ahir, últim dijous del mes d’abril, es va celebrar a la tercera planta de l’Ajuntament de Pego el darrer plenari ordinari de la legislatura 2007-2011 i en aquesta ocasió, com ha estat la tònica general durant la majoria de sessions, no va estar present tota la corporació municipal, ni la sala va estar concorreguda. L’ordre del dia tampoc venia carregat. El més destacat, el punt tercer, en què es va donar compte de l’acord de Junta de Govern de 20 d’abril referent a la informació pública del Pla de Participació Pública de l’Estudi de Paisatge del Pla General d’Ordenació Urbana de l’Atzúvia-Forna. Un acord desfavorable al PGOU a tenor dels informes presentats pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Pego.

Entre les anomalies que s’observen en eixe PGOU de l’Atzúvia-Forna es troba que la documentació que integra el document consultiu no està a una escala normativa. Així mateix, entre els motius més destacats s’assenyala que “s’ha evidenciat una disconformitat en la delimitació proposada en el document, de dit estudi resultaria una superfície superior a 100.000 m2 pertanyents al terme municipal d’Atzúvia-Forna i no ordenada en el projecte citat per tot el que s’informa desfavorablement el document sotmès a informació pública”. En aquesta línia també s’informa que en “el planejament vigent dels municipis colindants, el sòl que fita en el terme municipal de Pego en el tram de la Moleta vella, CV-700, es troba classificat com a sòl no urbanitzable comú, quan d’acord amb el PGOU de Pego, aprovat el 16 de novembre de 1998, aquest sòl rep la classificació de sòl no urbanitzable d’extracció d’àrids”.

En l’informe també s’observen incorreccions en la denominació del riu Bullent i de vies pecuàries, en hidrologia subterrània, també sobre referència al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, també al voltant de les dades sobre població o la contaminació acústica produïda per la pedrera situada a menys de 300 metres de la localitat.

Per tot això la Junta de Govern acordava “acceptar els informes dels serveis tècnics municipals” i “informar desfavorablement sobre la documentació integrant del document inicial consultiu per a l’emissió del PGO del municipi d’Atzúvia-Forna”.

L’alcalde de Pego, l’independent Carmelo Ortolà, argumentava que davant les deficiències detectades “per això s’informa desfavorablement” al PGOU de l’Atzúvia-Forna.

La portaveu popular, Maite Ferrándiz, preguntava per què l’informe només s’havia passat per Junta de Govern “tractant-se d’un tema prou important” i no per Comissió Informativa?

La secretària en funcions suggeria que “el secretari […] ha considerat que no era competència estrictament del plenari i per això s’haurà passat per Junta de Govern”.

En l’apartat de precs i preguntes, les preguntes van versar totes al voltant de l’urbanisme. La popular Paqui Orihuel va preguntar “què ha passat en Benitubes?” i “per què no ha passat res en Benitubes?”. “Per què en estos 8 anys no ha passat res en els PAI?” i “que està passant que està tot parat” l’aparcament soterrani?”.

L’al•ludida en aquestes preguntes, la regidora d’urbanisme, la socialista Anna Aparisi, contestava visiblement molesta per la reiteració de les mateixes. En primer lloc aclaria que el PAI de “Benitubes està fet el que passa és que degut a la crisi este equip de govern i no la senyora Aparisi –recalcava la regidora socialista- […] ha cregut, degut a la crisi, que este poble estava prou castigat com per a obrir un altre PAI”. Davant la resposta Orihuel li inquiria que la regidora d’urbanisme havia “canviat d’opinió” al respecte d’obrir el PAI, al que Aparisi asseverava que “no he canviat d’opinió”, sinó que “este equip de govern ha trobat que degut a la crisi no anava a obrir Benitubes conforme estàvem”. No obstant, afirmava Anna Aparisi que “Benitubes està fet en plànols i tot”.

Al respecte dels PAI, la regidora d’urbanisme contestava que “estan tancant-se, un a un, i no s’han tancat abans per este equip de govern –tornava a reiterar la socialista” i recordava que ella no ha estat al front de la regidoria d’urbanisme durant els últims 8 anys, sinó que els primer quatre va estar el popular Eduardo Siscar qui, segons l’actual regidora, “també podria haver començat, els quatre primers anys a tancar ell, però no va fer res durant els quatre anys” i explicava Aparisi que “en estos quatre anys he portat jo la tasca junt a este equip de govern i el resultat és que estan tancant-se tots, degut a la ‘merderà’ que va fer abans Iniciativa Independent, hui PP, en tots els plets que estem portant.” Acabava contestant Anna Aparisi que l’aparcament soterrani de la Plaça de l’Antic Regne “no ho ha obert la senyora Aparisi ni el PSOE”, reiterant, de nou que “la idea no és meua, és d’este equip de govern”. A partir d’aquesta contestació el to de la conversa va anar pujant fins que l’alcalde va aconseguir posar ordre en la sala.

No satisfets amb les respostes escoltades i l’actitud de la regidora d’urbanisme, Maite Ferrándiz, tornava a preguntar sobre “que ocorre en la Plaça de l’Antic Regne de València?” “i que passa en els PAI […] perquè es porten quatre anys dient-se que els PAI estan mal fets, que els PAI estan tancant-se, però ni sabem on està el mal fet i no estan tancats, eixa és la situació que sabem en estos moments i per això hem preguntat”.

L’alcalde de Pego, l’independent Carmelo Ortolà, contestava amb l’anunci que “no hi haurà més plenaris ordinaris però sí que hi haurà més extraordinaris”, a més avançava que “van a pujar-se, a tancar-se, algun dels PAI, els que estan més avançats”. D’altra banda, al voltant de l’aturada de les obres de l’aparcament soterrani de la Plaça de l’Antic Regne de València, exposava el primer edil que “li donaré explicació quan jo la tinga clara”, i explicava que “l’empresa a la que se li va adjudicar l’aparcament –BM3- li ha sorgit algun problema i estem en contacte en ells perquè ens donen una explicació del que està passant ahí”.

Una altra de les preguntes de la popular Paqui Orihuel, en aquest cas dirigida directament a l’alcalde de Pego, era sobre en quina situació estan les negociacions amb Madrid sobre Cadastre. També preguntava Orihuel sobre els pressupostos qüestionant “com es pot justificar acabar una legislatura sense haver fet els pressupostos de hui, uns pressupostos per a un Pego de hui, per a Pego 2011, actual, amb objectius, i no haver d’estar en uns pressupostos de l’any anterior prorrogats”.

L’alcalde de Pego, Carmelo Ortolà, contestava sobre Cadastre que “l’únic que tenim clar és que per a l’any 2011 va a passar-se al cobrament ja”, recordant que “al final la Direcció General de Cadastre ha assumit el tema tot i que s’ha hagut de recórrer a un incident d’aplicació de sentència en el TSJ perquè no volien baixar del burro i han baixat del burro i estan ja fent els càlculs per a passar al cobrament per a l’any 2011els valors de 1990” amb els coeficients actualitzats, el que feia recalcar Ortolà que “per tant, tots els ciutadans saben que enguany van a pagar molt menys que del que estaven pagant perquè s’ha anul•lat el que era el Cadastre que va entrar en vigor l’any 2008”. El regidor d’Hisenda deixava clar que “la Direcció General de Cadastre té clares dos coses, que té uns valors que no s’han modificat fins a l’any 2007 i eixos es tenen clar i ja estan actualitzant-los”, tot i que Carmelo Ortolà puntualitzava que aquestos “encara no estan passats i no sabem la quantia”. D’altra banda, “hi ha uns valors que són tots aquells que han entrat de nou a partir de 2007, és a dir, 2008, 2009, 2010, més aquells que hagen sofert alguna modificació durant eixe període”, aquestos últims, detallava Ortolà, “van a costar-los molt més de quantificar”. Així, “es faran dos emissions de rebuts durant l’any 2011”.

En aquest punt, Carmelo Ortolà contestava a la pregunta referida a la prorrogació dels pressupostos de 2010 de l’Ajuntament de Pego, explicant que “una volta es puguen quantificar estos valors, este Ajuntament estarà en condicions de plantejar uns pressupostos”, al que afegia el regidor d’Hisenda que el de Pego “no és el primer Ajuntament de la comarca que no aprova pressupostos” i posava com a exemple “un ajuntament governat pel PP, un ajuntament tan important com el de Dénia que tampoc ha aprovat els seus pressupostos i estan en pressupostos prorrogats”, amb el que concloïa Ortolà que “no és cap crim”. Acabava resumint que els pressupostos “no s’aproven en este Ajuntament perquè no tenim una base concreta per a poder quantificar el que capítol d’ingressos, concretament ingressos per IBI”.

666 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!