Compromís Pego proposa que s’habilite el mercat per substituir el teatre municipal

El portaveu del grup, Víctor Climent, ha presentat una moció per a proposar a la corporació municipal que es condicione l’edifici del mercat perquè puga acollir les activitats que es feia al teatre. La petició serà debatuda en el ple ordinari de maig, que tindrà lloc dijous dia 2.

En l’exposició de motius de la moció els valencianistes recorden que “Pego ha comptat amb un espai de referència des dels anys 60”, com és el teatre municipal i que des què va ser clausurat pels problemes derivats de la manca de manteniment, “la societat pegolina ha hagut d’adaptar-se com a pogut a viure sense eixe espai”.

Els de Compromís pensen que no es poden quedar de braços creuats fins què es trobe la solució definitiva per al teatre, motiu pel qual demanen que es busque alternatives. El seu portaveu afirma que “La vida social al poble no es pot entendre sense el Teatre Municipal, és necessari buscar una alternativa”.

En el text de la moció manifesten que «cal buscar alternatives provisionals mentre l’actual teatre estiga inutilitzat. Difícilment podem substituir les prestacions que ens oferia el teatre municipal, però, sí que podem trobar alternatives que permeten seguir desenvolupant les activitats que allí es realitzaven». I, com a alternativa, Compromís proposa les instal·lacions del mercat municipal, actualment en desús, «per ser un espai diàfan, a resguard i amb una capacitat d’aforament raonable i condicions de seguretat».

Així, plantegen en la moció que «es trasllade al mercat els equips de so i llum que actualment estan sense ús al teatre». A més a més, pensen que els costos de condicionament del mercat serien raonables pera a poder acollir moltes de les activitats que es desenvolupava al teatre.

La moció, com hem dit, estarà inclosa en els assumptes del plenari de maig per al debat. Compromís espera “comptar amb suport dels diferent grups de la corporació i poder tindre l’espai disponible de cara a la celebració dels festival de fi de curs de les escoles”. Escoltem a Víctor Climent:

386 Visites
Hola!!