El Pressupost de l’Ajuntament de Pego per a 2014 puja un 6,32%

L’equip de govern aprova un pressupost xifrat en 9.735.865,10 euros. Aquest increment permet al consistori destinar 170.929 euros a inversions. L’oposició no recolza la proposta de pressupostos, el PP vota en contra i el Bloc Compromís s’absté.
Dimarts es va viure una intensa sessió plenària extraordinària. Es debatia el pressupost de 2014. Ahir al ‘Taula Oberta’ vam poder escoltar la major part d’eixe debat. Hui a l’Informatiu, resumim com queda el pressupost de Pego per a 2014. La proposta va ser defensada pel regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà.
“Per segon any consecutiu l’ajuntament de Pego aprova un pressupost”, apuntava el defensor del comptes per a 2014, Carmelo Ortolà. Com avançàvem al titular, el pressupost que presentava dimarts en el plenari extraordinàri l’equip de govern ascendix a 9.735.865,10 euros, el que suposa un increment del 6,32% respecte a l’exercici 2013.

Pel que fa a les despeses, el capítol 1, el de personal, va ser un dels més debatuts. Enguany el pressupost destina el 46,7% del total del pressupostat a mantenir la plantilla, la xifra més baixa des de fa més de 10 anys. Per al 2014 no hi ha previst cap modificació a la plantilla, tot i que la seua partida s’incrementa un 1,54% respecte a 2013 degut a “formalismes, per triennis i per l’adequació de 2013 del complement específic per a complir l’acord marc entre la FVMP i els sindicats”, explicava Ortolà.

El Bloc Compromís va recordar que en l’última mesa de negociació van proposar que s’establira “l’absoluta excepcionalitat i justificació de les hores extres, per claredat per a la gent que treballa a l’ajuntament i economia pressupostària”, declarava Conxa del Ruste. Sobre la resta el Bloc Compromís de Pego no tenia res a afegir.
Des del PP es considera, des de ja fa uns quants anys, “que l’ajuntament s’hauria hagut de plantejar la modificació d’este capítol perquè considerem que el moviment econòmic actual d’este ajuntament no comporta este excessiu despesa en personal”.
El portaveu del grup socialista, Raül Tamarit, criticava que el pressupost es debatera punt per punt, considerava que els grups de la corporació havien tingut una setmana per mirar-se’ls i poder defensar la seua postura conjunta. Pel que fa a la seua postura, el portaveu socialista recordava que “nosaltres hem estat en l’elaboració d’estos pressupostos i anem a votar favorablement a tots els punts”. Els definia com a pressupostos “realistes”. Per la seua part, l’alcalde criticava a la portaveu popular per demanar una reducció de la plantilla de personal i li recordava que l’any passat va ser la primera vegada en 15 anys que es va baixar la plantilla de personal i, recordava “durant 5 anys, d’eixos 15 anys, va governar ella”.
Les despeses corrents pugen en 2014 un 3,57%, sobretot, assenyalava el regidor d’Hisenda, per l’increment del cost de l’electricitat. Està previst destinar 2.629.277’42 euros.

Al respecte, la portaveu del Bloc Compromís, Conxa del Ruste, deixava constància que “la política energètica que es duu a terme en este estat és el que porta a eixe increment de la despesa, però, a saber el que es pot incrementar”.

La popular Maite Ferrándiz preguntava per quines despeses s’inclouen en esta partida. El regidor d’Hisenda contestava que “totes les despeses de manteniment de les infraestructures municipals: aigua, llum, materials diversos”. Ferrándiz inquiria sobre el total de despesa elèctrica sobre el total. 462.300 euros previstos per a pagar la llum sobre un total de 2.629.277’42 euros, criticava la portaveu del PP.

Carmelo Ortolà, li recordava que “totes les despeses estan pujant com la gasolina” i recordava que en eixes despeses també entra “el menjar dels menjadors de les escoles i el menjar de la residència”.

Pel que fa a les despeses financeres, el capítol 3, el regidor d’Hisenda reconeixia que hagués hagut de baixar, front a l’increment final de 2,56% respecte a l’exercici anterior. Este augment es deu a què l’ajuntament de Pego pagarà els interessos de demora que deu a dos famílies des de fa molts anys.

La portaveu del Bloc Compromís de Pego manifestava comprendre la puja i la consideren necessària. No obstant això, del Ruste lamentava “que estes famílies hagen hagut d’esperar 13 ó 14 anys perquè la inactivitat d’este ajuntament haja estat tan llarga i complicada”.

Maite Ferrándiz demanava pel muntant que suposa l’interés que s’ha de pagar a estes famílies i que li ha costat a l’Ajuntament els diferents plans de Benitubes.

L’alcalde de Pego li contestava que en una d’estes dos famílies, “no hi ha ni conveni. Només hi ha un paperet firmat per l’anterior alcalde, ni passat per Junta de Govern, ni per Comissió informativa, ni per plenari”.
El regidor d’Hisenda contestava que l’Ajuntament s’ha fet càrrec com ha pogut i quan ha tingut partides per a despeses. Criticava que no pagaren els convenis quan a l’ajuntament entraven diners.

Com passara l’any passat, en el pressupost de 2014, en el capítol IV, de transferències corrents, el govern no contempla subvencions a les associacions. No obstant això, l’equip de govern vol seguir l’estratègia duta a terme en 2013, que consistix en què, “una vegada entre en vigor el pressupost, realitzar una modificació de crèdit per baixes en aplicacions de despeses, per a dotar del crèdit necessari la partida de subvencions a les associacions”. Este capítol presenta un increment total de 2,13%.

La novetat més destacada, respecte a l’exercici anterior és que el pressupost de 2014 sí que contempla una partida per al capítol dedicat a inversions reals. Els diners destinats són 170.929’48 euros. Molts dels treballs que s’executaran seran duts a terme per treballadors municipals. Destinats a:

– Construcció de nitxos en el cementeri: 33.000 euros
– Adquisició d’un tallagespa: 3.500 euros.
– Adquisició de mobiliari per als parcs infantils: 6.000 euros.
– Reforma del primer bloc de l’antic institut: 38.044’72 euros.
– Renovació del paviment del pavelló cobert: 60.000 euros.
– Renovació d’equips informàtics: 27.784’76 euros.

Conxa del Ruste lamentava que la proposta de reforma de l’antic institut només s’abordara parcialment i instava a què les inversions en el complex siguen anuals perquè l’espai revertisca per a tota la ciutadania del poble.

Maite Ferrándiz veia positiu que el Pressupost de 2014 incloga inversions “perquè és un avanç”. No obstant això, les considerava “necessitats”, ja que inversions per al PP “signifiquen augmentar els serveis”.

Raül Tamarit, declarava que “totes les inversions són necessàries”, tot i que reconeixia que el poble necessita moltes altres, però el pressupost no les permet.

El capítol 9 de despeses està destinat a passius financers. Reconeixia el regidor d’Hisenda que és “el més abultat”, és la quantitat de capital que hem d’amortitzar durant 2014. Esta contempla l’amortització del pagament a proveïdors. El capítol ascendix a 1.347.515 euros, suposant un increment del 20%.

Passant al capítol 1 dels ingressos, este augmenta un 10,19% respecte a l’exercici anterior. Explicava el regidor d’Hisenda que es deu a dos qüestions, d’una banda a l’increment del 10% del pagament dels valors cadastrals. De l’altra que s’està en un procés de regularització tributària i en 2013 s’han donat d’alta moltes cases que estaven disseminades pel terme municipal. En total, l’ajuntament té previst ingressar 5.262.000 euros.

El Bloc Compromís de Pego manifestava que “el nostre interés en estos pressupostos hagués estat rebaixar la càrrega impositiva perquè la cosa està perquè la gent no haja de pagar més impostos”. Malauradament, denunciava , Conxa del Ruste “el Govern del PP va aprovar una llei que impedix que es puga rebaixar l’IBI i ens han deixat les mans lligades [a les administracions locals]”.

El PP considerava que al respecte només hi havia un tema de discussió. Maite Ferrándiz el plantejava, “que en el seu moment, quan es va aprovar la ponència de valors, es va aprovar un tipus impositiu, al tope, és evident que enguany no es pot modificar, aleshores el problema ve de la primera aprovació de tipus impositiu”.

Raül Tamarit, manifestava que la idea de l’equip de govern “era baixar el tipus impositiu i ens hem trobat en una llei estatal ho impedix” i li comentava a la portaveu popular que “és una altra gràcia del teu partit”.

El regidor d’Hisenda llegia la Llei i afirmava que esta “està dient-nos que pujàrem el tipus. Si l’haguérem baixat, l’hauríem hagut de pujar”.

En taxes i altres ingressos, el pressupost de 2014 contempla un augment un 1,59% respecte a 2013 principalment a increment vegetatiu i per l’increment de les activitats de la piscina coberta municipal.

La portaveu del Bloc Compromís recordava la proposta del seu grup d’eliminar la taxa i l’impost per obres menors per afavorir l’economia del poble.

La portaveu popular s’alegrava per l’increment d’ingressos de la piscina coberta.

També s’alegrava per l’augment de l’activitat de la piscina coberta el regidor d’Esports i portaveu socialista, Raül Tamarit.
El pressupost per a 2014 de l’Ajuntament de Pego era aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern, PSPV i CdP, els vots en contra del PP i l’abstenció del Bloc Compromís.
480 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!