S’amplia el termini per a presentar al•legacions al traçat del gasoducte a Pego

Les persones interessades a presentar al•legacions ho podran fer fins el 22 de febrer. Qualsevol tipus d’informació sobre el traçat i el que implica que un gasoducte passe per les seues terres s’està facilitant a l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Pego. No obstant, les al•legacions s’han de presentar o remetre al Servei Territorial de l’Energia d’Alacant. Les partides que estan afectades directament per la conducció de gas natural són: Racons, Sort, Cabessols, Tossalet, Mondes i Sèquia.
Avui hem sabut que es podran presentar al•legacions al projecte de subministrament de gas natural per a Pego fins el 22 de febrer, ja que al Diari Oficial de Generalitat Valenciana es publicava setmanes després que al Butlletí Oficial de la Província el projecte de subministrament de gas natural per a Pego. Així, si inicialment l’últim dia per a presentar al•legacions al projecte era el divendres 12 de febrer, ara aquelles persones naturals o jurídiques que es consideren afectades per l’arribada del gasoducte, tenen de temps per a informar-se i al•legar fins el dilluns, 22 de febrer. Tota la informació del projecte d’Endesa anomenat ‘Addenda II Antena APA per a subministrament de gas natural a Pego” es pot trobar a l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Pego. Les al•legacions, no obstant, s’hauran de presentar o remetre al Servei Territorial de l’Energia d’Alacant, situat a l’Edifici Prop Torre de la Generalitat, a la Rambla Méndez Núñez, 41- 5é pis. 03002 Alacant. El telèfon és el 96 647 84 14.

El projecte presentat per Endesa per a fer arribar el gas natural a Pego inclou plànols parcel•laris d’expropiació i la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats, que al terme de Pego corresponen a les partides de Racons, Sort, Cabessols, Tossalet, Mondes i Sèquia.

Recordem que l’afecció a finques de propietat privada derivada de la construcció del projecte, es concreta en tres punts:

1- Expropiació forçosa dels terrenys sobre els que s’han de construir les instal•lacions fixes en superfície.

2- Per a les canalitzacions:
-Imposició de servitud permanent de pas de gas al llarg del traçat de la conducció, amb una amplària de 4 metres, dos a cada costat de l’eix, per on discorrerà la canonada o canonades. En aquesta servitud no es podran efectuar treballs de remoguda de la terra o similars a una superfície superior a 50 centímetres. Tampoc es podran plantar arbres o arbustos a una distància inferior a dos metres des de l’eix de la canonada. Tampoc es podran realitzar qualsevol tipus d’obra que pogués danyar o pertubar el bon funcionament de les instal•lacions; entre d’altres.

3- Per al pas de cables de connexió i elements dispersors de projecció catòdica:
-També s’imposa una servitud permanent de pas en un franja de terreny d’un metre d’ample, per on discorrerà soterrat el cable. Les prohibicions són les mateixes que en el punt anterior.

597 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!