Últim plenari ordinari de 2010 a l’Ajuntament de Pego

Entre les qüestions aprovades, la subsanació d’un error econòmic i l’altre material al PAI del Clot; la revisió de preus del contracte de recollida del fem; l’adjudicació a BM3 de l’obra del Pla d’Inversió Productiva d’un aparcament públic a la Plaça Antic Regne de València o la cessió de la concessió administrativa de la gestió de l’aigua potable de Monte Pego a ‘Sociedad Española de Abastecimiento S.A’. Abans del plenari es procedia a liquidar Ràdio Pego SL.
Abans d’iniciar-se el darrer plenari ordinari de 2010 de l’Ajuntament de Pego, es reunia la Junta General d’Accionistes de Ràdio Pego SL amb la finalitat de liquidar la societat limitada. Un pas que ha tardat, però que finalment s’ha dut a terme. Recordem que la gestió directa de Ràdio Pego va ser assumida per l’Ajuntament de Pego el 23 de gener de 2007. El 29 de maig de 2008 s’acordava la dissolució de la societat limitada. Dijous, 30 de desembre de 2010 es duia endavant el darrer pas per a liquidar definitivament Ràdio Pego SL.

El total de la liquidació de Ràdio Pego SL té un valor resultant de béns i líquid al banc de 36.695 euros que es transfereixen a l’Ajuntament de Pego per ser l’únic soci d’aquesta societat limitada.

Passant pròpiament al darrer plenari ordinari de l’any 2010, molts van estar els punts que es van votar i en un nombre important dels mateixos va haver-hi unanimitat. De fet, potser perquè només faltaven dos dies per a acabar l’any o perquè estem en festes nadalenques, el cert és que va estar un plenari tranquil. Entre les anècdotes, la presència a la sala de tres militants d’Esquerra-Pego.

Per ordre de tractament, el primer punt que es va aprovar, amb 13 vots a favor i una abstenció, la de la socialista Pepa Sendra, per estar implicada una familiar seua, va estar “la rectificació de l’error de fet per omissió produït en relació a la parcel•la 53 del PAI El Clot en no reflectir-se en el compte de liquidació les quantitats corresponents a les indemnitzacions establertes segons acord del ple de 28 d’abril de 2000, que són pròximes als 2 milions de les antigues pessetes. La peticionària ha estat reiterant aquesta indemnització des de l’any 2000 i ha insistit durant els anys 2003, 2004, 2006 i 2010.

Resumia l’alcalde de Pego que es tracta d’una reclamació “que es va fer a l’Ajuntament d’una quantitat que s’havia quedat ahí pendent. S’ha esbrinat el convenient i té el vist-i-plau dels tècnics de la casa pel que fa al reclamat per la interessada”.

Des del Bloc es constatava que es tracta d’un “tràmit administratiu que es procedeix a regularitzar-lo”.

Des del PSPV, Andreu Dominguis ressaltava el temps que ha hagut de passar perquè se subsanar l’error de fet el que “crea un perjudici a les persones” i és per això que reclamava que “no hagueren hagut de produir aquestes coses quan ja estaven aprovades i reconegudes en el seu dia”.

La portaveu popular, Maite Ferrándiz, manifestava que “si és un error, és un error i els errors es poden cometre i en este cas és un error tècnic.”


El punt següent també tenia com a objectiu rectificar un error material relatiu a la parcel•la aportada 101 del PAI el Clot. Un error que eixia a la llum a l’hora de partir una herència. Una vegada comprovat es consta per part de l’Ajuntament de Pego l’existència d’un error en l’assignació de parcel•la, el que duia al plenari el cas, que era aprovat per unanimitat. Abans de canviar de tema, però, el portaveu del Bloc, Àngel Sendra li feia una petició al regidor d’agricultura sobre un tros d’horta que es tindrà al subsanar aquest error material. Sendra li demanava a Dominguis de transformar eixe tros de terra proper al poble en un “hort sostenible perquè la gent major de la residència puguera utilitzar-lo com a tal”.

També s’aprovava per unanimitat revisar els preus del contracte de recollida de fem per a actualitzar l’increment de l’IPC i el que s’haja incrementat la planta de transferència, explicava el regidor de residus, el socialista Andreu Dominguis, qui puntualitzava que aquest increment està contemplat en el plec de condicions del contracte amb FCC.

La portaveu popular, Maite Ferrándiz, s’interessava en aquest punt perla situació del contracte amb FCC. El regidor de l’àrea, Andreu Dominguis li contestava que “el contracte té molts punts, este va ser un d’ells, una lluita en el seu dia perquè estàvem volent equilibrar unes coses en les altres, però després de passar un procés i estem en la segona fase”. Augurava Dominguis que “pararem a judici, com sempre i ahí es resoldrà qui té raó”. Ferrándiz manifestava “que el contracte no està complint-se”, al que el socialista li contestava que “nosaltres tenim tots els informes deguts perquè això va tot lligat a una sèrie de coses”.

L’alcalde de Pego aclaria que “no té cap repercussió en el rebut que van a pagar les persones. Alhora de pagar el fem pagaran el mateix”.


El punt més controvertit va estar el relatiu a l’adjudicació de l’obra del Pla d’Inversió Productiva ‘Construcció d’un aparcament públic a la plaça de l’Antic Regne de València’, el projecte amb el cost més elevats dels cinc presentats al dit pla, ja que té un cost d’1.034.887 euros. Al concurs es van presentar 12 empreses de les quals la millor classificada va estar BM3. Explicava l’alcalde del municipi que esta obra es puja a plenari perquè té un important import econòmic.

El portaveu del Bloc, Àngel Sendra, manifestava el content de la seua formació de que l’empresa elegida és la que millor reflexa l’esperit de l’Ajuntament a l’hora d’intentar donar feina al màxim de gent possible que està a l’atur dins el poble de Pego.

El socialista Andreu Dominguis expressava que “si esta empresa és la que millor puntuació ha tret, suposem que la farem en garanties i sinó, per això estan els tècnics, per a vigilar”. Dominguis li donava les gràcies a la Generalitat Valenciana per l’aportació econòmica.

La popular Maite Ferrándiz recordava que “el PP no compartia els projectes als que havíeu destinat estos diners perquè consideràvem que havien projectes molt més importants i amb millor repercussió econòmica per al futur del municipi”. Després manifestava la seua sorpresa sobre determinades coses que s’han valorat, ja que el PP entén que “s’haura de valorar alguna cosa més que quantes persones contracten”. És per això que demanava un aclariment més precís o advertia “anem a votar en contra d’aquest aspecte”.

Explicava l’alcalde de Pego, Carmelo Ortolà, que “el 50% del valor de la puntuació es donava en dos aspectes de contractació de mà d’obra treta de l’obra. El 25% al major nombre de persones i l’altre 25% el major nombre d’hores de treball d’eixes persones”. BM3 aportava 68 persones, però hi ha empreses que posen 12 persones a contractar, però potser que eixa empresa “duu ja 15 persones treballadores”, exposava Ortolà, com també explicava que alguna altra empresa “han posat 89.000 hores de treball”. Perquè tot quedara clar, ja que el requisit era bastant inhabitual, l’Ajuntament de Pego va demanar en el plec de condicions que “explicaren, per categoria professional en funció de la quantitat de persones que fan falta, dies d’alta en la Seguretat Social, dies de treball i hores de treball perquè això es puguera valorar”. “L’única manera que tenim perquè els diners es queden al poble de Pego”, concloïa Ortolà.

El popular Fernando Gil preguntava sobre l’ajardinament de la part superficial del futur aparcament. Si “aquest està contemplat”.

El primer edil contestava que “en l’obra està contemplat dalt ha d’haver uns elements de decoració com a zona que és d’esplai i cada empresa ha presentat una sèrie de millores valorades econòmicament”. Aquestes millores no poden superar el 10% del preu del projecte. Insistia Gil que el que hi haurà en superfície “no serà un jardí”. Carmelo Ortolà contestava que el que es faça allí dalt serà “en funció de l’evolució el que decidisca l’equip de govern en la quantitat de diners que proposa l’empresa”. En el seu moment s’haurà de tenir en compte el pes que puga suportar l’estructura. L’independent suggeria que una bona opció podria ser una zona de jocs infantils perquè la plaça de l’Antic Regne és una zona bastant poblada.

El punt era aprovat per 8 vots a favor, els de l’equip de govern (Ciutadans de Pego, PSPV i Bloc) i 6 en contra, els de l’oposició popular.


Una altra qüestió que es tractava en el plenari era l’adaptació de les declaracions d’activitats i de béns dels i de les membres de la Corporació, segons el que disposa el Decret 191/2010 de 19 de novembre del Consell pel que es regulen les declaracions d’activitats i de béns dels membres de les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana. Els canvis principals són que s’unifica la declaració i que aquesta haurà de ser anual. El punt s’aprovava per unanimitat, tot i que el president del populars, Fernando Gil no ho tenia del tot clar.


Durant el plenari també s’aprovava per unanimitat l’autorització a la mercantil ‘Monte Pego SA’ per a dur a terme la cessió, a favor de la mercantil ‘Sociedad Española de Abastecimientos, SA’, de la concessió del subministrament d’aigua potable adjudicada per acord plenari l’1 de juny de 1984.

El regidor d’aigües, el socialista Andreu Dominguis, explicava que “el propietari del Monte Pego ha arribat a la conclusió que l’aigua d’abastiment, que fins ara estaven gestionant ells, amb les noves normatives ha de fer una concessió externa i com les concessions les fan els ajuntaments es va demanar al consistori que es fera la concessió a l’empresa ‘Sociedad Española de Abastecimiento, SA’. Puntualitzava Dominguis que des del plenari “se li adverteix que si el termini de 3 mesos no està fet i revisat tot conforme cal es tornarà a rere la concessió”.

El portaveu del Bloc expressava que “Monte Pego no ens porta cap alegria. Voluntat en posem perquè ho arregle, però ell no posa cap voluntat per arreglar-ho”. Afirmava que “és una lacra que tenim ahí i espere que no ens isca cap urbanització més així”.

Maite Ferrándiz, portaveu del PP, preguntava com quedaria l’assumpte si no es complien els requisits exigits per l’Ajuntament per a dur a terme la concessió. Carmelo Ortolà, alcalde de Pego, explicava que “la concessió no es podria passar a una altra empresa”.

L’alcalde comentava que “l’empresa ha de justificar que, com a mínim, complit el 20% del projecte de distribució d’aigua. Eixe document no s’ha aportat per part de l’actual empresa […] L’empresa nova s’ha compromès a què en un termini de tres mesos aportarà eixa documentació […]”.


Per últim el PP presentava una moció per a rebutjar les prospeccions petrolíferes que ha autoritzat el Ministeri en front de les costes valencianes, defensant que “dins la riquesa que hi ha a la costa i a l’interior, trobem que no és el moment ni el lloc adequat per a fer este tipus d’obra i de projecte perquè danyarà el que estem defensant la majoria dels que estem a les costes”.

Des del BNV, Àngel Sendra afirmava amb rotunditat que la formació “està totalment en contra de què es facen estes prospeccions petrolíferes”. Suggeria Sendra que hagués estat bé generalitzar la prohibició de les prospeccions.

La veu dissonant venia del PSPV. Andreu Dominguis deixava clar que el vot que anava a emetre era particular i no en representació del seu grup polític. Després explicava que “en el meu cas no vaig a aprovar aquesta moció perquè només està parlant de què van a fer uns estudis […] i si hi ha una possibilitat de què puguem extraure petroli […] doncs m’agradaria saber-ho. Una altra cosa és quan arribe el dia de votar si sí o si no a l’explotació”.

Maite Ferrándiz defensava la moció matisant que es tracta de prospeccions, no d’estudis. Andreu Dominguis recordava que en 2001, quan es van autoritzar les prospeccions tant al govern central com a la Generalitat governava el PP.

Carmelo Ortolà, com a membre de Ciutadans de Pego i com a alcalde exposava que “tots tenim una experiència en tot el tema petrolífer nefasta després del que va passar en el Golf de Mèxic”. Així mateix, també comentava que “som massa dependents de l’energia del petroli” i és per això que manifestava que seria interessant que “les energies alternatives posar-les més accessibles i més fàcils perquè foren realment renovables i no tòxiques com les que estem tenint”. Carmelo Ortolà afirmava que “és un risc important encara que siguen prospeccions”.

La moció quedava aprovada per 12 vots a favor, 1 vot en contra el del socialista Andreu Dominguis i 1 abstenció, la de la socialista Pepa Sendra.
612 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!