L’Ajuntament de Pego tornarà a tenir plenaris ordinaris mensuals

Una proposta del BLOC adduint que amb aquesta periodicitat es podran presentar moltes més mocions i es podrà dur un millor seguiment del funcionament de l’Ajuntament. Eixos plenaris continuaran realitzant-se a les 13 hores els últims dijous de mes. El punt s’aprovava per unanimitat. En aquesta nova legislatura hi haurà quatre tinences d’alcaldia, Enrique Moll del PSPV ostentarà la primera; José Maria Ferrer de Ciutadans de Pego tindrà la segona; Pepa Sendra del PSPV la tercera i Pascual Garcia de Ciutadans de Pego assumirà la quarta tinença d’alcalde.
Aquest matí, a les 8:30, ha tingut lloc el plenari extraordinari que ha donat compte de l’organització i funcionament de l’Ajuntament amb motiu de la seua recent constitució. Així, hui hem conegut que el govern municipal tindrà quatre tinences d’alcaldia. La primera serà ostentada pel socialista Enrique Moll, la segona per José Maria Ferrer, de Ciutadans de Pego, la tercera estarà a càrrec de la socialista Pepa Sendra i la quarta i última l’ostentarà l’independent de Ciutadans de Pego, José Pascual Garcia.

Els membres de la Junta de Govern, a més de l’alcalde, seran cinc: Enrique Moll, José Maria Ferrer, Pepa Sendra, Pascual Garcia i Raül Tamarit. La Junta de Govern és reunirà setmanalment, en estiu (del 15 de juny al 15 de setembre) els dijous a les 8:15h. L’horari d’hivern està pendent d’establir.

També es donava compte de les delegacions de les regidories:

• Urbanisme, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies, José Maria Ferrer.
• Esports, Festes i joventut, Raül Tamarit.
• Agricultura, Parcs i Jardins i Medi Ambient, Andreu Dominguis.
• Serveis Socials, Dona i Immigració, Enrique Moll.
• Educació, Cultura, Participació Ciutadana i Estrangeria, Alícia Siscar.
• Turisme, Comerç, Promoció Econòmica i Creama, Pepa Sendra.
• Obres i Serveis, Fem i Neteja Viària, Aigua i Cementeri, José Pascual Garcia.
• L’Alcaldia Presidència conserva totes les àrees no delegades: Hisenda, Recursos Humans, Seguretat Ciutadana, Trànsit, Protecció Civil, Sanitat i Recursos Sociosanitaris, Carmelo Ortolà.

Pel que respecta a la distribució dels grups polítics en l’hemicicle del saló de plenaris, estaran disposats de la mateixa manera que ho han estat en les dos anteriors legislatures. Mirant des del pati de butaques, el PP s’asseurà a l’esquerra i a la dreta, en primer lloc el BLOC, a continuació el PSPV i al costat de la posició de l’alcalde Ciutadans de Pego.

Ha quedat pendent la distribució de portaveus, ja que la proposta va ser presentada fora del termini per a ser inclosa en el plenari extraordinari que s’ha dut a terme hui. Així, es donarà compte de qui assumeix la portavocia de cada grup polític en el proper plenari, segons informava el secretari municipal.

El segon punt de l’ordre del dia corresponia a la creació i composició de les Comissions Informatives Municipals i la Comissió Especial de Comptes. La proposta inicial era de mantenir les quatre Comissions Informatives Actuals dividides de la següent manera:

1. Àrea d’Urbanisme, Medi Ambient, Obres i Serveis i Seguretat Ciutadana.
2. Àrea d’Economia i Hisenda i Personal, Esports, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies, Assumptes Generals i Especial de Comptes.
3. Àrea Sociocultural, Benestar Social i Promoció Econòmica.
4. Comissió de Seguiment de la gestió municipal.

La distribució de regidors per Comissions Informatives està marcada per la representativitat de cada grup al plenari. Així les coses, les Comissions Informatives Permanents estaran presidies per l’Alcalde i President Nat i estaran integrades per cinc membres de la corporació municipal, dos del PP, un de Ciutadans de Pego, un del PSPV i un del BLOC.

Eixa era la proposta inicial de comissions tot i que la portaveu del BLOC, Conxa del Ruste proposava el desdoblament de la tercera àrea, la Sociocultural, de Benestar Social i Promoció Econòmica; “extraient d’ella el que seria Festes i Joventut, Promoció Econòmica, Turisme, Comerç i Creama”. El PSPV estava d’acord amb la proposta presentada.

El portaveu de Ciutadans de Pego, José Maria Ferrer, manifestava estar d’acord amb la proposta i afegia que en eixa nova Comissió proposada per la valencianista Conxa del Ruste s’afegira Esports, ja que estan incloses Festes i Joventut que són les delegacions que duu, junt a Esports, el regidor socialista Raül Tamarit.

D’altra banda, la portaveu del PP, Maite Ferrándiz proposava el canvi d’horari de les Comissions Informatives perquè pogueren acudir el major nombre de regidors possibles, tenint en compte que alguns d’ells i d’elles treballen fora de Pego. Per a fer eixa proposta de canvi d’horari Ferrándiz s’agafa a les paraules d’investidura de l’alcalde referides a “la participació dels grups polítics” i ho relacionava amb “la disponibilitat dels regidors als horaris de les Comissions”. La proposta ha estat per a dijous de vesprada.

Plantejava l’alcalde que això es podria fer durant el període d’hivern. A l’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre) eixes Comissions Informatives continuarien duent-se a terme a primera hora del matí.

Sobre aquesta qüestió el portaveu del BLOC, Àngel Sendra, manifestava estar d’acord, sempre i quan fos el dia que el funcionariat treballa per la vesprada, és a dir, dijous, per a no incrementar la despesa.

El portaveu del PSPV, Enrique Moll, també es mostrava favorable a la proposta de canvi d’horari per tal d’afavorir que “la gent participe”.

El portaveu de Ciutadans de Pego, José Maria Ferrer, explicava que en el seu cas, de cara a l’any que ve està intentant, en la seua feina pactar un horari de vesprada per a poder atendre les tasques de l’ajuntament de matí. No obstant, comentava que “supose que em donen permís com a funcionari i aleshores no tinc cap problema”.

Així, s’establia que en tornar a l’horari d’hivern les Comissions Informatives començaran a dur-se a terme a partir de les 18:30 hores. El punt s’aprovava per unanimitat.

L’últim punt del plenari extraordinari era establir la periodicitat de les sessions ordinàries del plenari. La proposta inicial era mantenir la periodicitat bimensual que hi hagut en els últims quatre anys. L’horari de celebració seria a les 13hores.

El PP demanava un canvi d’horari també en la celebració dels plenaris, adduint que “és una hora que la gent que puga vindre a assistir al plenari no li ve bé”, el que fa “que no promou la participació de la gent”.

El BLOC no manifestava cap problema en l’horari però sí amb la periodicitat. Conxa del Ruste proposava “una periodicitat mensual perquè trobem que per a poder presentar mocions al plenari en els plenaris ordinaris en temps i forma i per a poder dur un seguiment més continuat del que és la política de l’Ajuntament, la periodicitat mensual seria la ideal”.

El PSPV es mostrava favorable tant a que els plenaris foren mensual com a que es continuaren celebrant a les 13 hores. També des de Ciutadans de Pego es mostraven d’acord amb la proposta de periodicitat i d’horari.

Vist que no hi havia cap inconvenient per part dels grups polítics, l’alcalde deixava indicat el canvi de periodicitat dels plenaris ordinaris de bimensual a mensual cada últim dijous de mes a les 13 hores. El punt era aprovat per unanimitat.
585 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!