L’Ajuntament de Pego es compromet a no reduir ni recursos, ni serveis, ni pressupostos per a combatre la violència de gènere

La moció presentada pel PSPV de Pego va rebre el suport de tota la corporació municipal en el passat plenari ordinari de novembre. Entre d’altres mesures també es comprometia l’Ajuntament a impulsar des de l’àmbit local la sensibilització sobre la violència de gènere, la detecció i suport a las víctimes i als seus fills i filles menors.
El proper 25 de novembre se celebra el dia mundial contra la violència de gènere i el grup socialista de l’Ajuntament de Pego s’avançava a la data portant a plenari una moció per a celebrar els 10 anys de l’aprovació, en el Ple del Congrés dels Diputats, de la Llei Orgànica 17/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la violència de gènere, més coneguda com a Llei Integral i alhora debatre una sèrie de mesures per continuar lluitant contra el maltractament de gènere.
La regidora socialista Pepa Sendra era l’encarregada de llegir la moció que explica que «Els 10 anys de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere han servit per a desmuntar totalment algun perjudici dels detractors d’aquesta lluita, com eren les anomenades denuncies falses. L’última Memòria de la Fiscalia General de l’Estat aclarix qualsevol dubte dient que: «El baix percentatge de causes iniciades cada any per delictes d’acusació o denuncia falsa suposa un 0,018%,» suficientment eloqüent «per a rebatre les veus que s’alcen al voltant de la prevalença de les “denúncies falses” en matèria de violència cap a la dona».

Reconeix el document que, «malgrat la seua utilitat i el reconeixement internacional rebut per la llei integral, les dones continuen patint violència de gènere i el nombre d’assassinats, lluny de disminuir, augmenta. Només al mes d’agost, 8 dones van ser assassinades per les seues parelles o ex-parelles, la xifra més alta dels últims quatre anys».

«Front a aquesta realitat -continua exposant la moció-, es fa necessari redoblar els esforços contra la violència de gènere, tornar a posar-la com a prioritat política i exigir que es restitueixi el sistema de protecció per a les dones víctimes i tots els recursos i mesures que han anat desmantellant-se en els últims anys».

Entre les mesures que proposa el grup socialista de Pego i que van ser aprovades per unanimitat, el compromís de «no reduir ni recursos, ni serveis, ni pressupostos per a combatre la Violència de Gènere, així com a:

1. Impulsar des de l’àmbit local la sensibilització sobre la violència de gènere, la detecció i suport a las víctimes i als seus fills i filles menors.

2. Impulsar l’aplicació de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders públics, tant locals com autonòmics i estatals.

3. Reclamar que els Ajuntaments i entitats locals recuperen expressament les competències en Igualtat i Violència de gènere, amb la corresponent dotació pressupostaria suficient, igual que la resta de les Administracions Públiques, en l’àmbit de les seues respectives competències, amb l’objectiu d’aplicar en la seua integritat i de forma eficaç la llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere».

Així mateix, la moció exigix al Govern de l’Estat que:

1. «Adopte totes les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

2. Desenvolupe el sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere.

3. Impulse la implantació dels mitjans telemàtics i avaluï aquesta implantació en col•laboració amb el Consell General del Poder Judicial.

4. Revise i avaluï els protocols de coordinació actuals per a augmentar la seua eficiència i garantir la seua aplicació a tot el territori.

5. Impulsi, junt amb les Comunitats Autònomes, la finalització de la implantació de les unitats de valoració integral de violència de gènere en tot el territori.

6. Avançar en una major formació i especialització de tots els professionals que intervenen front a aquesta violència i garantir qualsevol modificació que es porte a terme a les estructures desenvolupades per a perseguir a aquesta violència sense perdre l’especialització.

7. Realitzar les reformes al Codi Penal, a la Llei Orgànica del Poder Judicial, al Codi Civil, a la Llei de Enjudiciament Civil i a la Llei de Enjudiciament Criminal que, amb l’objectiu de fer més efectiva la protecció i la tutela penal de la seguretat dels fills i filles menors que patixen la violència de gènere al nucli familiar, asseguren el pronunciament expres del Jutge respecto de la necessitat d’adoptar mesures específiques sobre el règim de custòdia, visites, cura i educació dels fills i filles, procurant la seua major seguretat i atenció, així com les mesures provisionals concretes, incloent altres mesures d’assistència i protecció social integral. Envia aquest acord a la Comissió de Igualtat de les Corts Generals».

Compromís per Pego recolzava la moció «perquè malauradament les polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere són encara necessàries. Les víctimes van en augment i la situació de crisi no va a favor de les víctimes, sinó més bé al contrari». Denunciava Conxa del Ruste que «les custòdies dels pares maltractadors no foren tan fàcils» i expressava que una de les coses cridaneres de la política del PP és que «va eliminar el Ministeri d’Igualtat, el va rebaixar a una Direcció General […], el que vol dir que ix de la primera plana de l’agenda».
Pel que fa a la política local defensava la portaveu de Compromís que «l’administració local torne a ser garant d’estes polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere és important perquè ha de ser una administració propera, que coneix les situacions particulars, la que actue en primera instància». Posava l’accent també en què «és molt important la formació del personal perquè han de ser els primers que actuen en un cas de violència de gènere, en una casa, en una família». Conxa del Ruste també reclamava «que es destinen molts recursos a l’educació».
Ciutadans de Pego incidia en el punt sisé «avançar en una major formació i especialització de tots els professionals que intervenen front a aquesta violència», perquè, assegurava Carmelo Ortolà que «ahí hi ha un xicotet problema i és que el primer que intervé són les forces d’ordre públic. En este cas a Pego, tenim una col•laboració directa entre el cos de la Polícia Local i la Guàrdia Civil per a donar compliment a les ordres judicials respecte a la violència de gènere i -assegurava- una bona col•laboració». Per a Ortolà el problema residix en el nombre d’efectius. Argumentava el líder de Ciutadans de Pego que «caldria incrementar els efectius […] perquè moltes vegades ha de ser la Polícia Local qui s’enfronte directament».
La portaveu popular, Maite Ferrándiz, expressava que «és un tema de massa importància social per a entrar a discutir coses que s’han dit per part de Compromís», ja que considera que «voler traure un rendiment polític a un tema tan greu em pareix que queda fora de lloc». D’altra banda, Ferrándiz declarava que «tant l’administració local com la resta estan fent esforços però estos no aconseguixen reduir els casos», és per això que «fas el que pots però el tema sempre està ahí» i es deixa per a reflexionar la pregunta sobre «quina és l’explicació perquè cada vegada hi haja més casos».
La també Paqui Orihuel afegia que a la moció «cal afegir més coses de prevenció», ja que segons ella totes les mesures estan enfocades al fet ja passat i caldria «pensar en mesures per a previndre».
L’alcalde, regidor de Serveis Socials i president de la Mancomunitat, Enrique Moll, destacava que «hem intentat que esta moció no fora una més […] perquè fora una moció que tots poguérem votar hem llevat les referències al PP […] hem anat un passet més endavant i ens comprometem a què este ajuntament no reduir recursos, ni serveis, ni pressupostos per a combatre la violència de gènere». Moll també comentava que s’estan fent accions i conferències a les escoles i instituts amb la novetat enguany d’una subvenció que permetrà començar a treballar amb l’alumnat d’entre 0 i 3 anys.


743 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!