L’Ajuntament de Pego aprova una Ordenança Municipal d’Educació i Resocialització

L’objectiu és que els joves que cometen infraccions reflexionen sobre el que l’efecte de les seues males accions i per a aconseguir-ho es vol que les penes monetàries es commuten per treballs per a la comunitat. En el darrer plenari extraordinari celebrat el dilluns, 30 de novembre, també s’aprovava dictaminar desfavorablement el Document Consultiu i Proposta de Pla de Participació Pública del PGOU d’Oliva o una moció amb motiu del dia internacional contra la violència de gènere.
A més de l’aprovació del Pressupost 2010 per a l’Ajuntament de Pego, en el darrer plenari, la corporació municipal va tirar endavant diverses qüestions més que poden tenir una transcendència rellevant en el futur dels pegolins i pegolines. En concret un dels punts aprovats per 9 vots a favor (CdP, PSPV i BNV) i 6 abstencions (PP), tindrà repercussió en el jovent que cometa infraccions, siguen del tipus que siguen. I és que durant la sessió extraordinària de dilluns, 30 de novembre, s’aprovava l’Ordenança Municipal d’Educació i Resocialització, una proposta que és pot qualificar de pionera a terres valencianes.

Aquesta Ordenança Municipal d’Educació i Resocialització té com a finalitat la promoció d’una cultura cívica entre la ciutadania en general, però entre el jovent en particular. Cultura cívica entesa com a conjunt de valors, pautes de comportament i principis d’acció que fomenten el civisme, és a dir, la relació dels pobles amb la ciutadania per a aconseguir estabilitat i cohesió socials, referint-se a actituds, comportaments, pràctiques i accions de les persones en l’espai públic municipal.

I és que aquesta ordenança parteix de la necessitat que també el jovent senta l’espai públic com a seu i que participe de la vida en societat. Així, l’objectiu de les accions no és només de lluitar contra les conductes incíviques, sinó que va més lluny i intenta generar una cultura cívica que, més enllà de l’assumpció d’una sèrie de normes de comportament o d’urbanitat, fomente la capacitat de la gent d’implicar-se i sentir-se corresponsable del que passa al poble.

Aquesta nova Ordenança Municipal d’Educació i Resocialització inclou “els treballs en benefici de la comunitat en el nou sistema de sancions” el que “constitueix una de les principals innovacions del nostre ordenament penal”, contemplada la commuta sempre i quan els menors comenten infraccions penals lleus. Així, expliquen els precedents de la nova norma, “si el jutge ho considera oportú el o la menor podrà “realitzar una activitat socioeducativa, assumint el o la menor, el compromís de participar en activitats que formen el sentit de responsabilitat i el respecte als drets i llibertats buscant la seua conciliació amb la víctima i amb el seu entorn social”. Els antecedents de l’Ordenança també indiquen que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies “ha subscrit un acord marc de col•laboració amb la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per a la posada en marxa d’un programa de mediació en matèria d’intervenció socioeducativa de menors infractors”.

“És en aquesta mateixa línia -apuntava el secretari municipal- i davant la problemàtica socioeconòmica i familiar que origina l’ingrés en metàl•lic de les sancions administratives derivades d’infraccions d’aquesta mateixa natura que, en l’àmbit de les competències locals, es planteja la possibilitat de substituir aquelles que siguen comeses per menors per treballs en benefici de la comunitat”.

El portaveu del Bloc, Àngel Sendra, recordava que ja es té experiència en el que són els treballs per a la comunitat. I explicava que aquestos tenen com a finalitat que “la persona s’integre un poc dins el que és la convivència del poble”. Recalcava, però, que “açò comporta una feina municipal perquè no sols és donar-li feina a la persona, sinó també ha d’haver algú que controle el treball de la persona en qüestió”. I plantejava Àngel Sendra el cas que es podria produir quan es repetisca una condemna, ja que “si el tornen a penar –exemplificava el nacionalista- la justícia hauria de fer una valoració per a veure on el recol•loca”, el que el duia a afirmar que en el cas de Pego, on es tracta de menors, “hem de fer un esforç […] per tal de donar-los una tasca que ells valoren positivament i a partir d’ahí vagen més en connivència”.

Per al portaveu del PSPV, Andreu Dominguis “és evident que era necessari una ordenança d’aquest tipus perquè en molts casos els més joves si que provoquen danys en mobiliari urbà i en molts casos la denúncia que es puga aplicar com ells no són solvents ha de vindre a pagar-la el pare i d’aquesta manera es tindrà l’oportunitat de què el o la jove implicat puga fer uns treballs per a la comunitat”.

El PP no va argumentar res, ni a favor ni en contra, de l’Ordenança Municipal d’Educació i Resocialització.

L’alcalde de la localitat, l’independent Carmelo Ortolà, explicava que la proposta naix després d’unes converses entre el regidor de Joventut, el també independent Ricardo Cabrera i alcaldia, després de comprovar que “existeix un problema” que es produeix entre els joves d’entre 14 i 18 anys, menors d’edats, que provoquen actuacions punibles, “que tenen una sanció econòmica i que són accions tant des del punt de vista d’infraccions de trànsit en les motos com infraccions contra el mobiliari urbà”, aclaria el regidor de seguretat ciutadana. La situació que és més comuna del que puga semblar fa que els progenitors es cansen d’haver de pagar els danys dels seus fills o filles i és per això que Ortolà destacava que “no podem sols castigar en la situació econòmica, sinó que s’ha de fer entendre a aquestos xiquets que les coses no es fan així i que hi ha altres formes de reparar aquell mal que s’ha fet”.

Un altre dels temes que s’aprovava al plenari extraordinari de dilluns, per 9 vots a favor, els de l’equip de govern i 6 abstencions, les de l’oposició; tenia relació amb el Document Consultiu i Proposta de Pla de Participació Pública del PGOU del municipi d’Oliva.

Així, el plenari de l’Ajuntament de Pego, “havent-se iniciat el procés d’avaluació ambiental d’acord amb el que s’estableix a la Llei 9/2006 de 28 d’abril sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes al Medi Ambient […] el plenari ratifica l’acord adoptat per la Junta de Govern de 19 de novembre de 2009” en el que s’accepten els informes emesos pels serveis tècnics municipals i dictamina desfavorablement el Document Consultiu per a iniciar el procés d’Avaluació Ambiental corresponent al PGOU d’Oliva remés per la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

Explicava l’alcalde, Carmelo Ortolà que “per part dels serveis tècnics s’han detectat una sèrie de deficiències i es fan les corresponents advertències a l’ajuntament d’Oliva”.

Els tècnics apunten que “de l’estudi preliminar de dits documents s’ha evidenciat una discordança en la delimitació proposada en el document consultiu del Pla General d’Ordenació Urbana d’Oliva” i afegia que “de dit estudi resultaria que, no s’ha tingut en compte la rectificació del llit del Riu Racons, en part de la delimitació Nord i en la delimitació Est del terme municipal de Pego. En la delimitació Nord-oest existeix una diferència de superfície entre els límits d’ambdós planejaments superior a 300.000 m2”. I conclouen que “pel que s’informa desfavorablement el document sotmès a informació pública”.

Per part de l’informe mediambiental es destaquen, entre d’altres deficiències, que “pel que fa a la normativa aplicable a les espècies inventariades […] cal afegir-hi la qualificació del Parc Natural del Marjal Pego-Oliva com a Zona RAMSAR de protecció mundial de zones humides”. També es destaca que “no apareix reflectida al Document Consultiu del PGOU d’Oliva l’afecció del Bé d’Interès Cultural Castell del Castellar, […], per la qual es delimita l’entorn de protecció del castell del Castellar d’Oliva i se n’estableix la normativa de protecció”. Un altra consideració que apunta la tècnica mediambiental és que “al plànol d’ordenació caldria delimitar el perímetre de 500 metres de prohibició de l’ús residencial en base a l’establert a l’article 451 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell.”

Canviem de punt, per a passar a la moció presentada pel PSPV relativa a la passada celebració del Dia Internacional contra la violència de Gènere. Tot i que aprovava el dia 30 de novembre, es feia per unanimitat.

Algunes de les coses que exposa aquesta moció és que “a punt de complir-se cinc anys de la promulgació de la Llei Integral de Mesures Urgents contra la Violència de Gènere, és hora de reconèixer encara més el que esta Llei ha suposat per a la societat espanyola i també la seua transcendència a nivell mundial: esta mesura legal ha sigut imprescindible perquè la mentalització social en contra d’aquests crims haja calat fons en la societat i ha tingut i té especial transcendència per a aconseguir la protecció de les víctimes de maltractaments i la figura de respecte i dignitat que han obtingut les dones al llarg d’aquests anys”.

… “No podem passar per alt –però- que queden missatges, patents o soterrats en les famílies, en l’educació, en els mitjans de comunicació, en la publicitat, en la televisió, en els videojocs, etc., que continuen retransmetent una imatge de la dona que denigra profundament el seu paper i la seua situació en la societat, que la menysprea i l’anul•la, que la fa responsable, quasi, de tots els mals, mantenint un estereotip femení cruel i inacceptable.

Esta imatge, tergiversada i malèvola cala en el si de les persones joves que estan formant la seua personalitat i els fa reproduir tan terrible violència, el que comporta que l’edat de maltractadors i víctimes siga cada vegada menor i que els casos de maltractament hagen augmentat en les franges d’edat inferior a 30 anys.”

És per això que la moció proposa que “el desenvolupament de programes específics contra la Violència de Gènere en les Escoles, Instituts i Universitats ha d’abordar-se com a base fonamental, com el puntal definitiu per a acabar amb la violència de gènere. Però també un compromís més explícit en els pares i en les mares perquè qüestionen tot allò que contribuisca a la perpetuació dels rols de la desigualtat”.

I és que, apunta el text, “queda molt de treball per fer i no sols a Espanya: Només cal dir que encara hi ha països a Europa que ni tan sols quantifiquen els assassinats per violència de gènere i en els que estos no són considerats com específics de violència contra les dones. És este un problema que caldrà intentar esmenar durant la Presidència Espanyola de la Unió Europea a partir de gener del 2010 i per al que ja s’ha anunciat un primer pas definitiu: la creació de l’Observatori Europeu de la Violència de Gènere i la posada en marxa de l’Ordre de Protecció Europea que implicaria un nivell de protecció uniforme per a les víctimes de violència de gènere en tots els Estats de la Unió.

Per últim constatava el document que “és cert que tots i totes hem de construir el futur, però també és veritat que l’aportació del jovent és decisiva perquè l’espai conquistat siga un lloc de convivència on es troben la igualtat amb la llibertat, i la justícia amb la dignitat. I aleshores, simplement, conviure.”

És per tot això que “el grup socialista de l’ajuntament de Pego” presentava, entre d’altres punts, “lluitar de manera unida per a, entre tota la ciutadania es puga aconseguir eradicar la violència de gènere de la nostra societat” o “instar a l’Ajuntament de Pego, perquè a través dels col•lectius i associacions juvenils del municipi es promoguen programes i activitats concretes de sensibilització cap a la violència de gènere”.

Àngel Sendra, portaveu del Bloc, no deixava lloc a dubte sobre el vot afirmatiu a la moció del grup socialista, tot i que reivindicava el treball que ja s’està fent des de l’Ajuntament de Pego per a conscienciar a la població sobre el problema que comporta la violència de gènere. Recordava que “nosaltres estem treballant, impulsant mesures educatives com està vist en esta setmana a col•lectius juvenils, sensibilitzant-los contra la violència de gènere, com ho fan també altres col•lectius”.

La socialista Anna Aparisi declarava que “és trist que s’haja de presentar tots els anys una moció contra la violència de gènere” i apuntava a què el problema és que aquesta violència “cada vegada està sent executada en edats més joves”. I reconeixia que “el que deia Àngel és cert”, apuntant que “és una feina que s’ha de desenvolupar durant tot l’any”

La portaveu popular, Maite Ferrándiz, anunciava, breument, el vot afirmatiu de la seua formació, tot i no estar d’acord en alguns aspectes de l’argumentació de la regidora Aparisi.

Des de Ciutadans de Pego, Carmelo Ortolà afegia l’adhesió del grup a la moció i reiterava que “s’està fent un seguiment des de l’ajuntament de Pego” i informava que “a Pego hi hagut casos greus de violència de gènere que han necessitat de protecció policial”. Recordava també el primer edil que “a nivell comarcal ja fa uns anys es va parlar d’una col•laboració entre els cossos de seguretat i hi ha un preacord de col•laboració per a poder garantir la seguretat física de les dones maltractades”, entre d’altres coses.

Per últim, s’aprovava per unanimitat, la implantació i aprovació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local amb caixers automàtics. La finalitat d’aquesta ordenança és que es paguen “els caixers que donen directament a la via pública”, explicava Carmelo Ortolà.

El portaveu del Bloc, reconeixia que es tracta “d’un impost més, una cosa rebuscada”, tot i que argumentava que “sembla un quiosc el tindre una finestra a la façana per a traure diners” i suggeria que “aquestes persones podrien invertir més i posar els caixers dins de sa casa que és com caldria i donar una seguretat als nostres diners” i temia que si després “els bancs s’ho cobraran”.

Andreu Dominguis, del PSPV, argumentava que “tots som iguals i si hi ha persones que estan aprofitant el carrer per a fer certes activitats i estan pagant, doncs els bancs també”.

El PP compartia la visió del nacionalista Àngel Sendra i suposava que “SUMA ja haurà acordat en els perjudicats l’aplicació de l’ordenança fiscal”.
503 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!