El plenari de l’ajuntament de Pego aprova vuit projectes per al Fons d’Inversió

L’equip de govern presenta 8 obres amb un muntant de al voltant de 900.000 euros. Obres per a millorar la replaceta, el carrer sant lluís, el passeig del cementiri, el carrer Metge Joaquim Pastor Alentado, ampliar els nitxos del cementiri, continuar millorant la xarxa d’abastiment d’aigües, suprimir barreres arquitectòniques en el CEAM i rebaixar les voreres amb accés a cotxeres en l’avinguda Jaume I. En la sessió plenària d’ahir dijous, la darrera d’aquest 2008 el primer punt de l’ordre del dia va estar el relatiu a la integració de Pego a la xarxa espanyola de ciutats pel clima. Un punt que va estar aprovat per 9 vots a favor i 6 abstencions, reconeixent que “el canvi climàtic és, amb tota seguretat, el major problema ambiental al que la humanitat ha d’enfrontar-se pel seu potencial impacte negatiu a la salut de les persones, a l’activitat econòmica i en general als recursos naturals i les condicions d’habitabilitat del nostre planeta”, com exposava l’escrit de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, creada en 2004 pel Ministeri de Medi Ambient i la FEMP per a promoure activitats conjuntes sobre sostenibilitat urbana.

Per a defensar la proposta el regidor de medi ambient, el socialista Andreu Dominguis va refermar la idea que “és veritat que a hores d’ara no es pot negar que el canvi climàtic és una realitat”, ja que segons Dominguis ho “estem vivint cada dia més”. Davant aquesta realitat, és quan “la Federació Espanyola de Municipis i Províncies va fer constar que s’havia obert una xarxa de municipis per a evitar les conseqüències del canvi climàtic”, informava el regidor de l’àrea, que explicava que “la xarxa té com a finalitat assessorar quines són les millors mesures per no danyar el mediambient i accelerar, així el canvi climàtic”, mesures que deurien evitar que “en un futur proper les conseqüències del clima no vagen provocant desastres com els actuals”.

Sense més arguments, i abans de procedir a votació, l’alcalde de la localitat, Carmelo Ortolà va assegurar que amb aquesta integració a la xarxa pel clima “som un granet d’arena dins l’univers, però tot granet fa mur i a la fi intentem col•laborar per a no entrar en estes activitats nocives per al medi ambient”.

Una vegada ja conegut el resultat de la votació, la portaveu del grup popular, Maite Ferrándiz va demanar explicació de vot per a donar compte que els membres del PP s’abstenien “no perquè estiguem en contra, sinó perquè és una manera com qualsevol altra de manifestar la nostra disconformitat en què un tipus de mocions es porten a plenari i altres no”.

La resta de qüestions tractades durant el darrer plenari de l’any es van presentar com a assumptes d’urgència -el que implica una primera votació per permetre la inclusió de les mocions a l’ordre del dia. El primer tema inclòs, per 9 vots a favor i 6 abstencions, pretenia l’aprovació d’una sol•licitud dels recursos que es preveuen en el Fons Estatal d’Inversió Local assignats a Pego per a finançar fins a 8 projectes d’inversió, un primer bloc de projectes que van ser detallats pels regidors directament implicats en les àrees afectades. La sol•licitud la llegia el propi alcalde i explicava que “la finalitat és enviar directament a l’administració central una sèrie de projectes tècnics perquè els revisen i vegen si són subvencionables”.

Pego, en 2007, tenia una població de 10.878 habitants, pel que li correspon un finançament màxim d’1.925.278 euros. La quantitat màxim, descomptant l’IVA seria d’1.659.722’41 euros.

La primera obra la presentava la socialista Anna Aparisi, regidora d’urbanisme que desvelava que es tracta de “l’obra de la replaceta, una obra que per desgràcia, en el seu dia, quan es va fer, ja va tenir molts problemes i ara pateix el problema de la carbonatosi”. Una malaltia, recordem, que afecta l’estructura base de la Plaça del Mercat i que és definida com a una patologia estructural que desfà el ciment a poc a poc. La carbonatosi fa que les bigues de ferro dels edificis s’oxiden amb la humitat, augmenten de tamany i vagen desfent el ciment a poc a poc, un problema que té la seua arrel en una construcció defectuosa. Aquest problema va ser el que va obligar a eliminar tot pes extra en l’estructura de la plaça. La inversió per a reparar la replaceta costarà, segons la informació facilitada per la regidora d’urbanisme, “al voltant de 200.000 euros” i té com a finalitat “reparar i reforçar l’estructura de l’edifici de l’aparcament municipal […] Amb l’actuació es pretén mantenir la conservació d’un edifici que constitueix part del patrimoni del municipi i que serveix de sustent a l’equipament públic i zones lliures situades en el centre del poble. Els treballs consistiran en el reforçament de biguetes del forjat; reforç a flexió de les “jàsines” de formigó amb avançat estat de degradació, reforç de pilars de formigó”, entre d’altres. L’obra durarà al voltant de tres mesos i està previst siguen contractades 9 persones.

La segona obra la presentava l’independent Carmelo Ortolà i tenia com a objecte modernitzar el primer tram del Carrer Sant Lluís, “el tram que està situat entre el carrer Poeta Lorente i el carrer Mestre Blasco i ahí el que es pretén és millorar l’actual estat d’urbanització […] a la vegada que suposen una actuació de transformació, adequació i millora de l’espai públic urbà”. L’escrit descriu la ubicació del carrer i la seua importància: “es tracta d’un carrer molt cèntrica que delimita el nucli històric de la població i l’urbanització de la qual es troba molt obsoleta i es troba en un deteriorat estat de conservació”. Així amb la intervenció “a part de la renovació material de la urbanització es pretén potenciar el caràcter de carrer de vianants. Per això es generarà una secció viària de plataforma única”, com a model Ortolà posava el carrer Ramon i Cajal. Aquesta obra costarà al voltant de 189.000 euros, sense IVA.

En tercer lloc, el regidor de parcs i jardins, Andreu Dominguis va presentar la millora del passeig del Cementiri. Explicava Dominguis que “hui en dia està format de grava, està sense il•luminar i el que es pretén és condicionar-lo perquè la gent puga gaudir-lo en tot el seu àmbit.” Aquesta obra, informava el regidor, té un cost de al voltant de “183.000 euros”. Explicava Dominguis que aquesta intervenció s’inclou, entre d’altres coses “perquè hi havia una reivindicació ciutadana perquè s’acondicionara”.

La quarta proposta portava al saló de plenaris millorar el col•lector d’aigües del carrer M%tge Joasuin Pastor Alentado, el carrer de la Piscina Coberta i el Club de Tennis. Llegia el remés a l’administració central Carmelo Ortolà que “l’actuació pretén dur-se a terme amb l’objecte de millorar l’eficiència de la xarxa de sanejament municipal del carrer metge Joaquim Pastor Alentado. Es tracta d’una actuació localitzada sobre un àrea de xarxa sotmesa a un trànsit de grans cabdals i de distinta procedència, ja que recull aigües pluvials i residuals de sectors d’ús dominant tant industrial com resi ncial. En l’actualitat la zona mencionada de la xarxa presenta recurrentment dificultat d’absorció de grans cabdals degut a la insuficiència del diàmetre de les pendents” És per això que es “pretén desdoblar l’actual capacitat de la xarxa implantada desviant el trànsit de les aigües procedents de la zona industrial”.

Cinquena obra presentada, l’ampliació del cementari municipal, ja que –explicava Carmelo Ortolà- “veient sue fan falta fer nitxos doncs es projecta també executar 136 nitxos nous”.

La sisena actuació se centra en la renovació de la xarxa d’abastiment d’aigua potable. Explicava Andreu Dominguis que “seguint en el que s’està fent fins a la data, des de 2003, anem a anar tancant anellats en la zona del carrer mestre Blasco, el carrer que està darrere l’Ecce-Homo, així tindrem una part important, que és la més vella, on primer es va posar la xarxa d’aigua potable i hui ja els materials que es van utilitzar no són els adequats per a la pressió que volem tenir en les cases, amb el canvi de xarxa d’abastiment d’aigua potable”.

La setena intervenció enq porta al Passeig Cervantes perquè implica la supressió de barreres arquitectòniques en l’edifici del CEAM. El nacionalista Àngel Sendra, regidor de serveis socials explicava que “és simplement un parxe en la supressió de barreres d’este edifici perquè realment este centre necessita una remodelació a gran escala” i és per això que pregava “als representants del govern i de la conselleria que estan ací en este ple a l’ajuntament que tinguen en compte que ací el CEAM en un principi es va fer en una idea i hi havia una gent, però avui en dia ha augmentat molt a nivell d’usuaris i cal reformar-lo i fer-lo més gran” i avançava “que és idea d’este govern posar els terrenys perquè la Conselleria puga construir un nou”. De moment, explicava Sendra “el que intentem és que tinga la qualitat que pertoca en quan a l’accessibilitat”. La intervenció costaria al voltant de 13.200 euros.

La vuitena obra presentada “és un problema que tenim en els guals de les cases del Jaume I, que quan han anat a entrar els cotxes, segons el model del cotxe, no han pogut entrar”, explicava la regidora d’urbanisme, Anna Aparisi, que anava més enllà i comentava que “l’empresa porta un cotxe que quan el porta si que entra, però hui segons el cotxe és més alt o més baixet pot o no pot.” Exposava Aparisi que s’hauria “d’entrar en judicis i en històries” per tal que l’empresa COMSA es fera càrrec de solucionar el problema però pensa “que aquesta obra ja s’ha allargat molt i els veïns ja han patit molt en esta obra i no és qüestió d’allargar-ho més”. Així que asqegurava que “el Fons d’Inversió ha arribat en un moment perquè els veïns no patisquen més”. La inversió per tal de rebaixar les voreres en els accessos als guals de l’avinguda Jaume I costarà al voltant de 5.000 euros.

En aquesta darrera obra es donava per finalitzada l’exposició d’aquest primer paquet d’intervencions que pretenen ser vàlides per a poder executar-se dins el Fons d’Inversió Municipal que li correspon a Pego. Aquestes vuit obres sumen un cost aproximat de 900.000 euros, el que significa que encara es podrien presentar obres per valor aproximat d’un milió d’euros.

En el seu torn de paraula la portaveu del grup popular va declarar que “des del PP la postura a nivell nacional del que pensem respecte a esta iniciativa del Fons Nacional d’Inversió ja s’ha dit de sobra, no ha de paliar la crisi ni la desocupació. El problema dels ajuntaments serà que cada poble sàpiga si han de donar els diners on els van a gastar i que facen bon ús d’ells”. Al parlar d’allò local, Ferrándiz assegurava que “nosaltres tenim moltes alternatives a estos projectes i considerem que es podria haver fet una comissió informativa”.

Andreu Dominguis estava d’acord “que no va a paliar la crisi ni va a llogar a tots els desocupats, però encara menys dóna una pedra”.

Des del PP, Fernando Gil, reiterava les paraules de Maite Ferrándiz, assegurant que “com a membres de l’equip govern crec que tenim el dret que en una comissió informativa se’ns notifiquen els projectes que vosaltres aneu a fer. I el fet que nosaltres possiblement votem que no és perquè hi ha altres projectes que considerem més importants”.

Eduardo Siscar, des del PP, assegurava que el problema “és que no és un camí que porte a enlloc, sinó que és pa per a hui i fam per a demà”. Segons Siscar “el problema és de finançament” i llançava la pregunta retòrica de “qui va a pagar açò?”

El nacionalista Àngel Sendra expressava que des del BNV consideren que “és un parxe i trobem que el problema està en el model de finançament. Tant el PSOE com el PP han estat governant en el govern central i en Conselleria i no han canviat el model de finançament municipal”.

L’alcalde, Carmelo Ortolà reafirmava que “s’està posant en dubte el model de finançament municipal”. Alhora assegurava que “si hi ha una quantitat de diners i hi ha una sèrie d’obres per a fer […] és important per a donar feina directa i indirecta al municipi”.

Aquestos 8 projectes van ser aprovats per 9 vots a favor i 6 abstencions.

La resta d’informació abraçada en l’informatiu es desenvoluparà en el proper Informatiu.
731 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!