Radiografia socioeconòmica de Pego

Pego va tenir un pressupost mitjà per habitant de 835.76€ en 2013. Una despesa mitjana per habitant en 2011 de 886,15 € i un deute viu per habitant en 2012 de 981,16€.
Hui l’Informatiu de Ràdio Pego s’endinsa en una altra secció estadística al voltant del municipi. En aquest cas ens fixem en la informació socioeconòmica que oferix el portal d’informació Argos de la Generalitat Valenciana.

La primera dada que se’ns dóna és el pressupost mitjà per habitant de 2013, és a dir, els euros per habitant derivats del pressupostat per a eixe exercici. La xifra és de 835,76 €, pràcticament calcada a la mitjana autonòmica que és de 835,69 €. La mitjana comarcal se situava en 964,90 €. La diferència comarcal, per tant, ix negativa, en -53.9€ per pegolí pressupostats a Pego. La xifra, però, és superior a la mitjana pressupostària provincial que se situa en 827,15 € per habitant, és a dir 8,61 € més a Pego.

A 2001 Pego, la primera dada de la sèrie, va registrar la major mitjana pressupostària per habitant, sent esta de 1.494,40 €. Això vol dir que l’any 2001 es van pressupostar 658,64€ més de mitjana per habitant que en 2013, un 55,93% menys en 12 anys. L’any 2008 es va registrar el valor més baix de la sèrie amb només 795,54 € per habitant.
Pel que fa l’indicador de despesa mitjana per habitant una vegada s’ha liquidat el pressupost, les darreres dades publicades ens remunten a 2011 i indiquen que es van liquidar 886,15 € per habitant, un valor superior al pressupostat inicialment, 806,40€ per habitant. La diferència és de -79,75€. Hem de recordar que, el de 2011 va ser un pressupost prorrogat de 2010. Així, si ens fixem en la despesa mitjana per habitant de 2010 veiem que és de 958,91€, una xifra inferior al pressupost mitjà per habitant d’eixe any, 1.006,30€. La diferència entre el pressupostat i el gastat finalment de 47.39€ en 2010. L’any 2008, la diferència entre pressupost i despesa es dispara, ja que la liquidació mostra una despesa mitjana per habitant de 990,65€ i la mitjana pressupostada era de 795,54€, el que implica un desfasament de 195,11 euros.

En termes generals, en 2011, la despesa mitjana per habitant de Pego és inferior a la comarcal (-265,76€), a la provincial (-6,09€) i a l’autonòmica (-32,76).
Contràriament, el deute viu per habitant a Pego en 2012, és a dir, el conjunt de passius financers de l’Ajuntament de Pego amb el sector privat, és superior a la resta. Pego registra en 2012 un deute viu per habitant de 981,16€, la xifra més alta des de 2008 (inici de la sèrie). Aquesta circumstància es dóna perquè l’Ajuntament de Pego comença a amortitzar el major préstec inclòs en el pla de pagament a proveïdors que ascendix a 3.700.000 euros. Aquesta important xifra del deute viu és superior a Pego en 198,31€ a la comarca, en 352,14€ a la província i en 265,27€ a l’autonomia. En 2009 es registra el segon major deute viu per habitant a Pego i també degut a l’amortització d’un préstec per a pagar a proveïdors valorat en 2.200.000€.
Tot i les elevades xifres de deute viu, fonts municipals asseguren que la situació econòmica de l’Ajuntament de Pego evoluciona, actualment, molt millor del que s’havia previst.
493 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!