Pego projecta un pressupost de més de 10 milions d’euros per al període 2017-2019

El regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, ressalta que l’Ajuntament de Pego està complint «totes les normes d’estabilitat pressupostària». Destaca que actualment l’endeutament del consistori està fregant el 72%. Després de liquidar el pressupost de 2015 Pego compta amb romanent de tresoreria per a despeses generals de 825.135€ el que li permet aprovar una modificació de crèdit de quasi 30.000€. L’estalvi en deute públic li permet pagar 70.681€.
Ahir es va celebrar una sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament de Pego per a aprovar d’una banda el Pla pressupostari comprés entre 2017 i 2019 i per aprovar la segona modificació de crèdits. Abans d’això, però, en el ple ordinari de març es va donar compte de la liquidació del pressupost de 2015. Esta, a 31 de desembre de 2015 presentava 4.697.435,18€ de drets pendents de cobrament i 1.809.981,15€ d’obligacions pendents de pagament. El que donava un resultat pressupostari positiu de 923.998,21€

La liquidació pressupostària de 2015 va donar un romanent de tresoreria de 2.304.792,60€, dels quals 1.479.657,44€ estan afectats ─i per tant no es poden gastar per a pagar despeses generals. Dels més de 2 milions del romanent de tresoreria hi ha 825.135,16€ per a despeses generals.

El pressupost de 2015 va ser de 10.143.375,59€. Amb esta base i l’esborrany de pressupost de 2016, s’han realitzat les projeccions per a presentar el Pla pressupostari a mitjan termini —per al període comprés entre 2017 i 2019, ambdós inclosos. El regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, va explicar al ple que estes previsions «es calculen basant-se en el pressupost de 2016 [encara no aprovat] al que s’afegixen uns coeficients de creixement natural que marca el mateix Ministeri d’Hisenda».
Esta previsió és una exigència del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que s’havia de presentar abans del 14 de març. Segons d’Ortolà, el que pretén el Ministeri és «vore si les projeccions de la comptabilitat dels ajuntaments estan enfocades a mantenir el marc de l’estabilitat pressupostària i, sobretot, com es contempla el deute públic».

El Pla pressupostari contempla, per a:
– 2017 un pressupost de 10.064.369,93€.
– 2018 un pressupost de 10.452.817,35€.
– 2019 un pressupost de 10.880.242,91€.

Això feia afirmar el regidor d’Hisenda que l’Ajuntament de Pego està «complint totes les normes d’estabilitat pressupostària» i informava que actualment el consistori està en un endeutament que frega el 72%, el que considerava un percentatge baix, aconseguit gràcies a les mesures restrictives adoptades fins el moment.
A continuació s’aprovava la segona modificació de crèdit d’esta legislatura, per un import de 100.300,62€, dels qual són suplements de crèdit 84.898,70€ i crèdits extraordinaris 15.401,92€. Esta modificació de crèdits es finança mitjançant baixes amortitzacions de préstecs per un total de 70.681,94€ i a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals 29.618,68€.

Va explicar el regidor d’Hisenda que en un primer moment es va pensar pujar esta modificació de crèdit al ple ordinari, però «ens va parèixer un poc fort donar compte de la liquidació del pressupost i, acte seguit fer una modificació de crèdits».

Tant un punt com l’altre s’aprovaven per unanimitat.
477 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!