El Plenari Municipal de Pego aprova els projectes per al Pla E 2010

Per 9 vots a favor (CdP, PSPV i BNV) i 5 abstencions (PP). En el Pla E 2010 Pego disposa d’1.193.829 euros segons la seua població, d’11.043 en el padró de 2008. Fins a 20 projectes han estat presentats per l’equip de govern. Un d’ells, més concretament , el transport sanitari i assistencial, forma part del 20% que el Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local 2010 destina a programes de naturalesa social.
Aquest matí tenia lloc al plenari de l’Ajuntament de Pego una sessió plenària extraordinària per a presentar i aprovar els diferents projectes proposats per al Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local 2010, més conegut com a Pla E 2010. L’equip de govern de Pego, composat per Ciutadans de Pego, PSPV i BNV, pujaven al plenari fins a 20 projectes que sumaven un muntant econòmic d’1.193.829 euros. D’aquestos 20 projectes, un d’ells es tractava en un punt separat de l’ordre del dia, ja que s’inclou dins del 20% que cada municipi pot destinar a programes de naturalesa social. Els 20 projectes d’Inversió proposats en el conegut com a Pla E 2010 eren aprovats per 9 vots a favor (CdP, PSPV i BNV) i 5 abstencions (PP).

Amb aquesta divisió de projectes en dos seccions diferenciades del Pla E 2010, l’alcalde de la localitat, l’independent Carmelo Ortolà distingia, en la seua introducció el muntant econòmic de cada part, especificant que el Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local 2010, assignat a Pego per al finançament de projectes d’inversió sumava 1.093.829 euros, distribuïts en 19 projectes d’inversió i el Pla E 2010 per a programes de naturalesa social, tenia assignat 100.000 euros, invertits en un sol projecte.

Els projectes presentats i aprovats són els següents:

1- Actuacions de millora en l’eficiència i estalvi energètic de la xarxa d’enllumenament públic del sector II. Més concretament es tracta de la renovació de les instal•lacions de l’enllumenat exterior municipal amb l’objecte de reduir el consum energètic. Previsió de persones a ocupar: 1. Termini d’execució: 3 mesos. Import amb impostos: 56.834,20 Euros.

2- Modificació de la xarxa de clavegueram del carrer Capità Cendra. Aquest és un projecte de millora en el claveguera, depuració i reutilització de les aigües residuals. Previsió de persones a ocupar: 4. Termini d’execució: 1 mes. Import amb impostos: 58.785,34 euros.

3- Implantació de sistemes d’estalvi d’energia. Es tracta de la instal•lació d’energia solar tèrmica per al recolzament d’aigua calenta sanitària en instal•lacions municipals esportives, més concretament al Camp de Futbol Cervantes Previsió de persones a ocupar: 2. Termini d’execució: 21 dies. Import amb impostos: 21.208, 28 euros.

4- Implantació de xarxa WI-FI local en el casc urbà. Un projecte basat en la instal•lació de xarxes inalàmbriques d’accés WI-FI en edificis i instal•lacions municipals del nucli urbà. Previsió de persones a ocupar: 3. Termini d’execució: 4 mesos. Import amb impostos: 38.331,97 euros.

5- Millora de la infrastructura informàtica municipal en relació amb el Pla de Modernització local; amb l’adquisició d’equips i sistemes de telecomunicacions o per al tractament de la informació. Previsió de persones a ocupar: 4. Termini d’execució: 2 mesos. Import amb impostos: 89.146,01 euros.

6- Substitució de la xarxa d’aigua potable en el carrer Picadora. Un projecte de substitució de materials i tecnologies en les xarxes de distribució d’aigua. Previsió de persones a ocupar: 6. Termini d’execució: 2 mesos. Import amb impostos: 96.279,79 euros.

7- Substitució de la xarxa d’aigua potable al carrer Camilo Pérez Pastor. Que a l’igual que l’anterior es tracta d’un projecte de substitució de materials i tecnologies en les xarxes de distribució d’aigua. Previsió de persones a ocupar: 6. Termini d’execució: 2 mesos. Import amb impostos: 120.186,28 euros.

8- Substitució de la xarxa d’aigua potable al carrer Mestre Esteve. Que a l’igual que l’anterior es tracta d’un projecte de substitució de materials i tecnologies en les xarxes de distribució d’aigua. Previsió de persones a ocupar: 6. Termini d’execució: 2 mesos. Import amb impostos: 126.695,48 euros.

9- Substitució de la xarxa d’aigua potable al Sant Roc. Que a l’igual que l’anterior es tracta d’un projecte de substitució de materials i tecnologies en les xarxes de distribució d’aigua. Previsió de persones a ocupar: 6. Termini d’execució: 35 dies. Import amb impostos: 125.380,20 euros.

10- Habilitació parcial de l’edifici de Serveis Socials per a taller de persones en situació de dependència. El que implica l’adequació, rehabilitació o millora d’edificis de propietat municipal per a l’atenció a persones en situació de dependència, així com la supressió de barreres arquitectòniques. Previsió de persones a ocupar: 4. Termini d’execució: 4 mesos. Import amb impostos: 89.484,36 euros.

11- Actuacions en matèria de protecció del C.P. Carolina Sala dins de la construcció, adequació i millora dels centres educatius. Previsió de persones a ocupar: 3. Termini d’execució: 7 dies. Import amb impostos: 7.579,44 euros.

12- Actuacions de reparació dels serveis al C.P. Ambra dins de la construcció, adequació i millora dels centres educatius. Previsió de persones a ocupar: 2. Termini d’execució: 15 dies. Import amb impostos: 3.697,20 euros.

13- Actuacions de reparació de la impermeabilització del C.P. Ambra dins de la construcció, adequació i millora dels centres educatius. Previsió de persones a ocupar: 3. Termini d’execució: 15 dies. . Import amb impostos: 3.550, 17 euros.

14- Actuacions de reparació de la pista poliesportiva del C.P. Rosalia Bondia dins de la construcció, adequació i millora dels centres educatius. Previsió de persones a ocupar: 3. Termini d’execució: 7 dies. Import amb impostos: 10.709,46 euros.

15- Implantació d’un S.I.G per a la gestió i manteniment de la senyalització vial urbana, xarxes de subministrament, jardineria i control d’ocupacions. El que implica una modernització de l’administració municipal mitjançant l’establiment de processos de gestió documental, digitalització i accés a xarxes de comunicació d’alta velocitat, fixes i mòbils. Previsió de persones a ocupar: 2. Termini d’execució: 4 mesos. Import amb impostos: 55.796 euros.

16- Instal•lació d’elements de senyalització turística al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Adequació i senyalització de sendes, circuits i camins autoguiats. Previsió de persones a ocupar: 1. Termini d’execució: 15 dies. Import amb impostos: 2.070,60 euros.

17- Transport sanitari i assistencial. Aquest projecte entra dins de la part social del Plan E i són els derivats de les prestacions de serveis socials i de promoció i reinserció social. Té un import amb impostos de 100.000 euros.

18- Substitució de làmpades existents i instal•lació de sistemes de regulació per reductor de flux al Calvari i a la piscina coberta i manteniment de làmpades existents de vapor de soli d’alta pressió a Verdales. És un projecte de renovació de les instal•lacions d’enllumenat exterior municipal amb l’objecte de reduir el consum energètic. Previsió de persones a ocupar: 1. Termini d’execució: 3 mesos. Import amb impostos: 61.943,62 euros.

19- Adequació de local municipal per a Ràdio Pego. Aquest projecte entraria en la qualificació de construcció, adequació i millora de centres de serveis socials, sanitaris, culturals i esportius. Previsió de persones a ocupar: 4. Termini d’execució: 5 mesos. Import amb impostos: 105.350,61 euros.

20- Substitució i millora de la xarxa local i electrònica de la xarxa de les instal•lacions municipals. Implicaria adquisició d’equips i sistemes de telecomunicacions o el tractament de la informació. Previsió de persones a ocupar: 3. Termini d’execució: 2 mesos. Import amb impostos: 20.800 euros.

El total pressupostat per aquestos 20 projectes és d’1.193.829 euros; la mateixa xifra que assigna el Pla E per a Pego.

Al voltant d’ells el portaveu del BNV Àngel Sendra matisava diversos punts, entre d’altres que es tracta “del segon Pla que tira endavant el govern central”, contràriament criticava “el finançament que no arriba” des del govern autonòmic. A més recalcava que “aquestes inversions venen molt bé”, afirmació que el duia a reivindicar la revisió del sistema de finançament local, ja que assegurava Sendra que si les arques municipals haguessen rebut “700.000 euros més, els haguérem aprofitat, està clar, perquè ens fan falta i a la vista està amb els 20 projectes presentats”. Així mateix, el nacionalista ressenyava l’eficàcia de gestió del primer Pla E, “que ja està acabat i pagat, cosa que altres ajuntaments han fet ús de la liquidesa d’aquestes inversions per tal de solventar l’economia de l’ajuntament i nosaltres ho hem pogut dur molt bé”. Les obres del Pla E les qualificava Sendra com a “productives perquè no han produït càrregues cap a l’ajuntament”.

Per últim destacava el portaveu del Bloc “l’adequació del local municipal per a Ràdio Pego, sobretot per l’accessibilitat que anem a donar”, una accessibilitat que Àngel Sendra assegurava ha estat “molt demandada”. És per això que tot i que l’import és important, “ jo ho trobe barat perquè estem donant accessibilitat i és una cosa que hem de tenir sempre en compte”.

Des del PSPV, Anna Aparisi ressaltava que “una vegada més el govern presidit pel senyor Zapatero ha tingut la gran idea d’invertir en allò social” i anava més enllà afirmant que el govern socialista ha estat “l’únic govern que ha fet un programa per a poder combatre aquesta crisi en què està sumida Espanya i tot el món”. Destacava que casualment és un “partit d’esquerres el que ha dut a terme este Pla E per a poder recolzar a empreses, a famílies, per a fomentar l’ocupació” que ha necessitat “un ajust pressupostari molt fort” però útil.

Aparisi manifestava que “el Pla E ha donat resultat molt bons” i que “el partit socialista ha donat la cara en moments de crisi”. A més assegurava la portaveu del PSPV que “sempre que li ha tocat governar ha sabut respondre als moments durs que els ha tocat afrontar” i ho han fet amb lleis “molt bones per als espanyols com és la Llei de Dependència, una educació digna per a tots els espanyols i tenim la sanitat […] i ara se suma el Pla E per a minimitzar l’atur”.

La portaveu del PP de Pego, Maite Ferrándiz comunicava l’abstenció del seu grup a l’aprovació dels 20 projectes presentats per al Pla E explicant que “no considerem ni millor ni pitjors els projectes, ja que considerem que tots els projectes que es facen són positius”, la seua abstenció, per tant, ha de veure amb el fons. Aclaria Ferrándiz que “no estem d’acord amb el seu finançament que ve a càrrec del deute públic que enguany tornarà a augmentar.” Preguntava la popular si l’equip de govern creia positiva aquesta dada.

Al que l’alcalde de la localitat, l’independent Carmelo Ortolà responia que “per als ajuntaments si que és positiu i si actualment estem en un període de crisi i les aportacions que fa l’Estat als municipis a través dels pressupostos generals de l’Estat ja es veuen minvades és lògic que l’estat considere que els ajuntaments tenen moltes necessitats i que d’una forma o altre intente compensar esta minva de les aportacions generals”. D’altra banda, comentava Ortolà que el Pla E té “una vessant social – amb un 20% del total- el que representa que l’estat veu les necessitats dels municipis”. Aclaria l’alcalde que les inversions són de diferent naturalesa com és “l’estalvi energètic, a millora d’instal•lacions municipals, a millora de noves tecnologies, a millora de l’abastiment d’aigua, entre d’altres”.

En un segon torn de paraula, el socialista Andreu Dominguis, remarcava “la necessitat d’estos projectes” que en el 2009 estaven encarats, majoritàriament, al manteniment o “renovació integral”. En aquest 2010 els projectes intenten “estalviar” energèticament per tal d’entrar en eixe cercle de sostenibilitat. I és per això que a Dominguis li “agradaria que hi haguera un vot de confiança per part del PP per una sèrie d’obres que totes miren per la sostenibilitat del poble com és l’estalvi de llum i aigua”.

Per part del PP, Paqui Orihuel, feia alguns comentaris al respecte d’alguns dels projectes presentats. En primer lloc la sorprenia que “només tres projectes foren d’inversió nova i també sorprèn que este Pla E va a traure a gent de l’atur”. I posava com a exemple l’aplicació de la xarxa WI-FI, que assenyalava que només es podrà accedir en els edificis de l’ajuntament”. D’altra banda, apuntava Orihuel que “no m’estranya que el senyor alcalde estiga a favor del Pla E, que estiga a favor que Zapatero es gaste els diners i ens endeute a tots” perquè acusava Paqui Orihuel “és el que fas tu –dirigint-se a l’alcalde”. També aventurava la popular que Àngel Sendra s’estima molt poc a la ràdio “perquè condicionar un local per a la ràdio i anar-te’n a buscar un edifici que va ser una antiga biblioteca que se’n va anar d’allí per a millor d’espai […] és una cosa que pose en dubte que tinga les condicions que toca”. A Paqui Orihuel tampoc li sembla normal que “és que els diners es gasten en coses que haurien d’estar incloses en els pressupostos de tots els anys”.

L’alcalde contestava a Paqui Orihuel per al•lusió que “tots els alcaldes, inclús els del PP, fan palmes i s’alegren d’aquests projectes” perquè “molts ajuntaments tenen problemes de finançament”. També contestava que les quanties que s’aporten als projectes de les escoles “són quanties molt xicotetes” i “sinó li agraden ho sent molt”.

Anna Aparisi contestava que la xarxa WI_FI és per a “l’ajuntament i per al poble, per a donar ús a certs punts del poble”. La socialista parlava que si parlem de deute es podria a entrar a parlar del “deute de la Generelatitat Valenciana” i afegia que “jo crec que els valencians i les valencianes necessitem un govern més seriós del que tenim i no tenir un president de la Generalitat que estiga imputat conforme està i que no tinguem un govern tan hipotecat conforme està”.

Marian Tamarit, pel Bloc, comentava que “el PP de Pego segueix la línia del PP estatal, criticar i no aportar. Bo, aporteu el Pla Confiança que nomenem Pla Esperança, esperança de què algun dia arribarà”. Al respecte del canvi d’ubicació del local de Ràdio Pego “és una reivindicació històrica pel que s’ha decidit traslladar la ràdio a un edifici municipal”. També afirmava Tamarit que amb el Pla E “l’ajuntament s’estalvia despeses”.

Maite Ferrándiz apuntava que s’han parlat de temes que no estaven directament relacionats amb el que s’estava tractant i recordava que el PP s’abstenia perquè no estan d’acord amb el finançament del Pla E. D’altra banda, apuntava Ferrándiz, al voltant del Pla Confiança que ja hi ha projectes que s’estan fent. –Ací caldria recordar que setmanes en rere la premsa publicava notícies no massa favorables a la confiança dels alcaldes, inclús del PP, al voltant del finançament del Pla batejat com Confiança.

Carmelo Ortolà resumia la situació del Pla Confiança a l’Ajuntament de Pego comentant que “els plans estan anant d’ací cap allà, estan de viatjers, i per tant estan, d’alguna manera, demorant-se excessivament, no sé per quina causa” Així mateix es preguntava Ortolà “si hi ha ajuntaments que tenen preferència” tot i que confessava que “no m’atreviria a afirmar-ho, però estic sospitant-ho”.

Al voltant del segon punt del Pla E, aquell assignat per a programes de naturalesa social, es presentava un sol projecte, el de transport sanitari i assistencial valorat en 100.000 euros. Sobre ell el regidor de Serveis Socials i portaveu del Bloc, Àngel Sendra explicava que el projecte es pot incloure al Pla E perquè fins un 20% de l’assignació del Pla E es pot desviar a programes socials, sempre i quant, el projecte presentat estiga consignat en els pressupostos de 2010.

A continuació comentava Sendra que el nou conveni signat amb Acció Urgent amplia els serveis que ja es donaven al municipi com és el cas de “l’ajuda d’acompanyament d’ancians que viuen a la residència i fer acció social a la població, el que seria fer visites a persones que estan un poc necessitades perquè no tenen els recursos imprescindibles”. Aclaria el regidor de Serveis Socials que el finançament dels projectes socials que es presenten al Pla E 2010 ha de ser totalment municipal i és per això que no s’han pogut incloure altres projectes socials, perquè tenen assignades subvencions i directament no serien admesos.

D’altra banda, apuntava el nacionalista que “si estos diners –els diners municipals que per conveni cobririen la feina d’Acció Urgent- venen subvencionats amb el Pla E, si que podrem derivar-los per a assumptes socials que és una cosa que estem en conversa a la Junta de Govern, però que no és tan fàcil.” Un dels projectes que s’està estudiant és la creació d’un menjador social. I és que el cert és que, observava el portaveu de Bloc, “hui en dia al poble de Pego, a Serveis Socials, està venint gent desesperada” i explicava que “la gent no pot vindre a última hora desesperada”, sinó fer-ho amb tranquil•litat perquè les ajudes es posen en marxa.

Per la seua part, el socialista Andreu Dominguis donava “l’enhorabona al regidor de Sanitat per haver implantant, en el seu dia, el servei de l’ambulància […] perquè ha estat del més encertat i així ho diuen els usuaris”. I apuntava que “ara podem continuar-lo amb els mitjans socials que presenta aquest Pla”.

L’alcalde de la localitat i regidor de Sanitat, Carmelo Ortolà, informava que Acció Urgent “està fent vora 1.000 serveis anuals, no només d’assistència sanitària”. Ressaltava Ortolà que tot el món “té assistència immediata”, ja que “hui en 5 minuts estes persones estan al lloc dels fets”. I assenyalava que “aquest projecte té, a més, una vessant social molt important; en les ones de calor i fred estan fent una vigilància i seguiment d’aquelles persones que estan vivint a soles i que els té Serveis Socials en el seu llistat de persones en cert grau de dependència”.

D’altra banda, el primer edil destacava que “tota una colla de joves del poble que els agrada el participar i poder formar part d’un sistema d’estes característiques, tenen un punt per a desenvolupar les seues inquietuds.” Afegia que “aquesta és una manera que la gent s’involucre en la societat i això també crea llocs de treball”.

I és per tot això que Carmelo Ortolà demanava adherir-se a les ajudes del Pla E 2010 per “la doble vessant d’Acció Urgent: la de crear llocs de treball i la de prestar un servei sociosanitari […] sent com és de finançament 100% local” i “amb el bon resultat que està obtenint”.

El projecte era aprovat per 9 vots a favor, els de l’equip de govern i 5 abstencions, les de l’oposició.

Per a més informació sobre els 20 projectes presentats per al Pla E 2010, els Serveis Informatius de Ràdio Pego us emplacen a escoltar el programa ‘Taula Oberta’ de dimarts, 26 de gener de 2010, de 13 a 14 hores.

1086 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!