S’aprova definitivament el pressupost de 2008

Tot i les advertències del PP sobre la possibilitat d’anar a presó, l’equip de govern aprova el pressupost que es va presentar en la sessió anterior per a 2008, que incloïa la utilització dels diners que va aportar la urbanitzadora Penya Roja S.L. per a ampliar infrastructures quan s’incremente la població de Pego amb la macrourbanització. Com en edicions anteriors, el plenari extraordinari que ha tingut lloc aquest matí a l’ajuntament de Pego, ha focalitzat en la qüestió econòmica. Entre els punts de l’ordre del dia, es trobava l’aprovació definitiva de la modificació de crèdits 1/2008 per suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. En aquesta qüestió, l’auxiliar d’intervenció, Carlos Soro, ha passat a llegir els diferents punts que incloïa la modificació de crèdits que implica, entre d’altres “desestimar la reclamació presentada per Fernando Gil com a portaveu del grup municipal del PP de l’ajuntament de Pego contra l’aprovació de la modificació de crèdit 1/2008. En segon lloc, aprovar eixa modificació. En tercer, modificar l’article 30 del pressupost prorrogat per a incorporar les entitats sense ànim de lucre. Quart, canviar el finançament de les diferents operacions de crèdit per a finançar el canvi de gespa al camp Cervantes. Cinquè, reintegrar anualment un import mínim de 176.544 euros durant 10 anys per a tornar els diners de la urbanitzadora Penya Roja S.L.”

Al respecte d’aquesta qüestió un dels portaveus del PP, ha volgut fer una advertència a Carmelo “perquè, ja t’ho vaig dir l’altre dia, la cosa va ‘en serio’, la cosa va ‘en serio’, el que vosaltres voteu nominalment sí o no, significa que podeu resultar implicats en el que vaja eixint de tot, les conseqüències d’açò. Tingueu en compte, tingueu en compte que hi ha una persona del PP tancada precisament per açò […] Fernando Cartagena, diputat del PP, pel mateix que aneu a votar vosaltres. Està tancat 4 anys, ha hagut de pagar els diners de la seua butxaca”.

La intervenció del nou portaveu del Bloc, Àngel Sendra, ha estat brevíssima per a donar suport a la modificació “tenen el nostre vot a favor de la Comissió.”

El portaveu del grup socialista, Andreu Dominguis ha explicat que hi ha un nou informe d’intervenció i nosaltres també donarem un vot afirmatiu sobre això.” A més, contestant-li a Gil, Dominguis ha declarat que “vosté atxaca unes certes coses com que podem anar a la presó i que podem, amb el nostre patrimoni, pagar alguna cosa. Jo li recordaria que seria el primer en el grup que ha denunciat a uns adversaris polítics d’este ajuntament.”

Per la seua banda, la portaveu del grup popular, Maite Ferrándiz, ha explicat que el que s’ha exposat, “diu clara la conclusió de l’informe d’intervenció que remet als informes ja emesos i com eixos informes són als que nosaltres fem referència, no tenim més que dir del que ja vam dir en el seu moment”. Però abans d’acabar el torn d’intervenció del PP, el regidor Eduardo Siscar ha expressat que ell “volia fer una matisació al que ha dit Andreu.” I és que “nosaltres –referint-se al grup popular- no presentem cap denúncia contra vosaltres, nosaltres, si presentem alguna denúncia és a una gestió, a una despesa que està mal feta i és il•legal segons l’interventor.”

Per a finalitzar aquest punt, la intervenció de l’alcalde, l’independent Carmelo Ortolà, que “com a responsable d’hisenda” ha declarat que “accepte l’informe que fa intervenció, discrepe de l’al•legació que en el seu moment presenta el PP.” I ha afegit que “mire fins a quin punt discrepe i això queda prou reflectit en la resposta que emet, i que faig meua, intervenció perquè tinc plena confiança en els treballadors d’este ajuntament.” Així mateix Ortolà ha explicat que “si un acte no està emparat per la llei tampoc vol dir que siga contrari a llei. I efectivament, si vostés decideixen portar-nos davant dels tribunals, m’asseuré a la banqueta i defendré els interessos que crec que són d’este poble.” Ha recordat el responsable d’hisenda que “estem parlant d’una modificació de crèdit destinada a pagar una sèrie de factures i un modificació de crèdits que va a fer ús d’uns diners que estan aportats per una empresa i esta empresa és per a fer una sèrie d’obres derivades de l’increment de població que provocarà Penya Roja, sent que Penya Roja va estar ahí durant un temps gestionant-se, augmentant, etc.” I assegurava que “no estic fent cap desviació de diners per a malversació, per a tercer o per a aprofitament personal, sinó per a pagar factures amb noms i cognoms”.

A continuació s’ha tractat el punt que duia al plenari l’aprovació definitiva del pressupost.

En aquest apartat només ha intervingut el regidor del grup popular Eduardo Síscar per a recordar “dos cosetes” que “l’advertència te la fa l’interventor i per tant t’estàs votant, en este tres informes de l’interventor. Per tant, aclareix-te tu si el fies o no dels informes de l’interventor”, referint-se a Carmelo Ortolà.

A aquesta qüestió el responsable d’hisenda ha contestat ratificant la seua confiança i recordant que “informes de reparo d’intervenció hi ha moltíssim i que jo sàpiga no s’ha tancat a ningú.”

Altres punts tractats al plenari extraordinari d’avui han estat el canvi de representant de la corporació en diferents organismes municipals, per a ratificar l’entrada a l’equip de govern de Marian Tamarit que ha decidit tenir una dedicació parcial sobre les regidories en les que està al capdavant. Així les coses dedicarà un mínim de 105 hores al mes repartits de dilluns a diumenge i rebrà un sou de 25.500 euros a l’any.

També s’ha donat compte de la designació de portaveu per part del grup Municipal del Bloc d’Àngel Sendra, que també passa a ser segon tinent d’alcalde.
466 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!