Pego asfaltarà part del camí vell d’Alcalà

Una notificació d’última hora anuncia que les obres, per causes alienes a l’Ajuntament, no començaran este divendres. De moment, encara no s’ha especificat el dia. No obstant, en el moment en què s’inicien estes obres, es procedirà a tallar el camí. Des de l’Ajuntament de Pego suggereixen accedir a la zona del repetidor per l’Atzúbia. L’actuació al camí de vell d’Alcalà contempla reparar els trams del terme municipal de Pego que es troben en més mal. El pressupost total de l’obra és de 59.273,75 euros i se sufragarà al 50% per la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament de Pego.
La reivindicació de millorar el condicionament del camí vell d’Alcalà és històrica, almenys des de Pego. No obstant això, el fet que esta via discórrega per diversos termes municipals dificulta els procediments. En esta ocasió, però, les persones que transiten habitualment per este camí estan de sort perquè, van a reasfaltar-se els trams del terme municipal de Pego que es troben en pitjor estat de conservació.
Esta actuació només es durà en terme pegolí perquè es tracta de la concessió d’una ajuda que concedix la Diputació d’Alacant i està sufragada a mitges per les dos administracions. Concretament es tracta d’una ajuda per a camins de titularitat no provincial publicada al BOP el passat 15 de febrer de 2013. Això significa que, tot i que puga haver trams en el camí vell d’Alcalà més deteriorats dels que s’arreglaran, estos, si no són de titularitat municipal pegolina, no es tocaran.L’obra s’escomet amb l’objecte de millorar l’accés a les parcel•les i solucionar a la vegada els clots provocats pel trànsit de vehicles i la meteorologia. Apunten des de l’Ajuntament de Pego que “esta via pública posseïx una singular importància com a via comunicació amb altres poblacions com La Vall d’Alcalà, i com a via per a facilitar l’accés a un sòl d’especial protecció per tal d’evitar d’incendis forestals”.

La zona en què s’actua té una longitud d’uns 1.665 metres lineals i una amplària
mitjana de 4.50 metres. L’actuació consistix en:

1- En primer lloc, es realitzarà la neteja de les cunetes existents en dos trams del camí. Dites cunetes són de formigó i es troben actualment amb restes de roques, terra i herbes que obstruïxen la cuneta. També es procedirà a la neteja de els extrems del camí que es troben en alguns trams on hi ha enfonsaments de terra i herbes que invadixen el camí.

2- A continuació es procedirà a l’aplicació del reg d’adherència entre capes de mescla bituminosa en calent amb emulsió canònica ràpida tipus EAR-1 a raó de 0,6 kg/m2, sobre el ferm d’aglomerat.

3- I finalment es procedirà a l’estés de l’aglomerat en calent M.B.C. tipus D-8 en capa de rodament de 5 cm. de grossària, amb àrids amb desgast dels àngels <25, estesa i compactada, inclòs reg asfàltic, filler d'aportació i betum.

El pressupost màxim per a l’execució d’obres objecte de la convocatòria, no podia superar en cap cas, els 60.000 euros, IVA inclós. Les quanties màximes d’ajuda a concedir per la Diputació d’Alacant s’estableixen en base a la població. Als municipis de més de 10.000 habitants la Diputació els cobreix el 50% del cost de l’obra. En el cas que ens ocupa l’obra està valorada en 59.273,75 euros que pagaran al 50% la Diputació d’Alacant (29.636,88 euros) i l’Ajuntament de Pego (29.636,87 euros).
Una notificació d’última hora anuncia que les obres, per causes alienes a l’Ajuntament, no començaran fins la setmana que ve. De moment, encara no s’ha especificat el dia. No obstant, el dia en què comencen les obres es procedirà a tallar el camí. Des de l’Ajuntament de Pego suggerixen que, per accedir al repetidor, es puge per l’Atzúbia.
480 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!