Pego aprova el compte anual de 2010

Després del període d’exposició al públic, trenta dies, en què no s’ha presentat cap reclamació. D’altra banda, els futurs plenaris ordinaris se celebraran els primers dijous de mes a les 13 hores.
Continuem avui, dilluns 3 d’octubre, informant sobre la resta d’assumptes que es van tractar en l’ordre del dia del darrer plenari ordinari corresponent al mes de setembre, celebrat el dijous 29. Ho fem amb l’aprovació del compte anual de 2010. Un tràmit burocràtic que pujava a plenari després d’haver dut a terme els diferents passos marcats per llei, abans de la seua aprovació definitiva. Així, el passat 22 de juliol de 2011 es reunia la Comissió Especial de Comptes per a donar compliment d’allò establert en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, havent estat informada, favorablement, del Compte General integrat pels comptes de l’Ajuntament i Ràdio Pego. Aquest Compte General va estar exposat al públic durant trenta dies i vuit més perquè es pogueren examinar i presentar reclamacions i observacions. Durant eixe període, però, no se’n va presentar cap. Havent superat tots aquests tràmits, pujava a aprovació del ple de la corporació municipal. Va estar aprovat per 9 vots a favor, els de l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV) i el BLOC-Compromís i 3 vots en contra, del PP. Carmelo Ortolà, alcalde de Pego:

El següent assumpte sobre la taula, la modificació del dia corresponent a la realització de la sessió ordinària del Ple. Donat “que la darrera setmana de cada mes es produeix una gran coincidència en la realització de sessions per part de diversos òrgans públics en els que poden participar els membres de la corporació i a efectes de propiciar la participació en els plenaris, es creu convenient modificar el dia de celebració del plenari ordinari, realitzant-lo el primer dijous de cada mes”, procedia a llegir el secretari municipal César Narbón.

Indicava l’alcalde, Carmelo Ortolà que, perquè no es produïra una saturació de plenaris, aquesta modificació s’aplicarà el proper dijous, 3 de novembre.

El portaveu dels populars, Fernando Gil, va proposar la inclusió d’un canvi d’horari, per a celebrar els plenaris per la vesprada i no a migdia. Al que l’alcalde del municipi, li contestava que “a la una és hora del recés de dinar i és una hora que, pràcticament, majoritàriament, la gent pot. Tenim els funcionaris ací dins i així no molestem a ningú més”.

En el punt cinquè de l’ordre del dia es procedia a ratificar el procediment sancionador contra el quiosc permanent del Clot, ja que va estar el plenari qui va tramitar la concessió de dit establiment com a quiosc de begudes no alcohòliques. Explicava l’alcalde de Pego que “es va iniciar un procediment d’infracció sobre la concessió del quiosc per la venda de begudes alcohòliques i va culminar en un expedient en el qual es va ordenar la clausura del quiosc”.

S’interessava el portaveu del BLOC-Compromís, Àngel Sendra, sobre si anava a procedir-se a obrir un altre concurs. Al que Carmelo Ortolà contestava que la ratificació del procés sancionador era l’últim pas per a poder tornar a traure la concessió a concurs.

El portaveu socialista, Enrique Moll, manifestava que “és una llàstima este passeig no tinga eixe servici perquè la veritat és que per l’estiu li donava una vida, a un lloc de Pego, que actualment no té”. I apuntava al tema que ha dut al procediment sancionador del quiosc, el fet de despatxar begudes alcohòliques en un quiosc amb una concessió que establia que només es podien vendre begudes no alcohòliques. Moll es qüestionava el fet que “no sé si es podrà concedir que despatxen o no despatxen begudes alcohòliques en un futur, però tan sols el fet de prendre’t un refresc o mirar com juguen els xiquets per l’estiu, doncs vida a eixe lloc”.

El portaveu de Ciutadans de Pego, José Maria Ferrer, contesta als dubtes del portaveu socialista adduint al fet que “venda de productes alcohòlics en via pública, a més, a vint metres de l’institut i tenint altres bars al voltant, doncs no ho trobe convenient”. Pel que proposava Ferrer que “o bé es continua en eixa activitat com a cafeteria, sense venda de productes alcohòlics o es canvia l’activitat i es fa alguna cosa alternativa que es puga donar un ús adequat allí i traure un rendiment a les instal•lacions públiques que allí hi ha”.

El portaveu popular Francisco Javier Gascó indagava sobre l’obertura de l’expedient, suposant que havia estat una denúncia. Declarava Gascó que “qui denuncia igual es pensa que denunciant van a sa casa, però no, qui va, va on vol i és molt trist que siga així”. L’alcalde confirmava aquest extrem. Per la seua banda, el també popular Fernando Gil, manifestava que “a mi no m’agrada que es tanque res i menys ací a Pego, perquè crec que som deficitaris de tot tipus de negocis, i per tant, […] em pose les mans al cap si a aquest senyor se l’ha sancionat pel que posa en l’expedient que és que s’estigueren fent unes cerveses, doncs, sincerament, jo no estic d’acord”. I proposava canviar la llei sí aquesta no contempla aquestes coses.

L’alcalde prenia la paraula per a contestar el popular i li recordava que “quan hi ha una llei, t’agrade o no, s’ha de respectar i, sinó canviar-la” i reconeixia que “pot ser s’han de canviar certes lleis, no en este aspecte, sinó en molts altres aspectes”. Explicava Carmelo Ortolà, que “ahí hi havia una concessió administrativa per un quiosc sense begudes alcohòliques”. I distingia en una altra qüestió referida “al dia que es puga traure una concessió administrativa d’un bar-cafeteria en un espai públic, doncs tindrà unes condicions i eixa persona que el tinga allí haurà de complir una normativa […] que li costarà un disgust”.

José Maria Ferrer, afegia que “quan es trau a plica i es queden la concessió, han d’assumir el contracte que signen en l’administració pública d’eixa concessió” i si no ho fan, exposava Ferrer, “hi ha un règim sancionador”.

Tancava Ortolà concloent que “el que hi ha ahí està” i obria la porta a què “pot ser que el que s’ha de canviar és la norma” perquè no torne a passar un cas similar.

Enrique Moll, per part del PSPV defensava que “l’ús dels espais públics el determinen les ordenances” suggerint que potser modificant-les es podrien solucionar futurs casos com el present. No obstant, Carmelo Ortolà, aclaria que “eixes activitats venen determinades per una altra normativa supramunicipal”.

El punt era aprovat per 9 vots a favor, els de l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV) i BLOC-Compromís. 2 vots en contra, del PP i una abstenció, del popular Francisco Javier Gascó.

En el torn de precs i preguntes, el valencianista Àngel Sendra feia un toc d’atenció sobre les obres de l’aparcament soterrani perquè els regidors delegats “tinguen en compte les obres perquè ens han arribat queixes dels accessos als habitatges […] i caldria fer un toc a l’empresa perquè posara els mitjans que calga”. També demanava un prec sobre el fet que “estan quedant-se molts solars al casc urbà rodejats d’habitatges que són utilitzats perquè defequen i orinen allí els animals i açò està produint alimentació de ‘malea’” i és per això que des del BLOC-Compromís es demana a l’ajuntament que “peguen un toc als propietaris perquè cerquen els solars o que els netegen”.

Contestava el regidor d’Urbanisme, José Maria Ferrer. Al primer prec, el relatiu a la seguretat dels accessos als establiments i cases al voltant de l’aparcament públic, explicava que “la direcció facultativa de les obres està completament informada de les queixes […] i les dos coses estan pràcticament resoltes”. Pel que respecta als solars privats que estan sense tanca i per tant, creant brutícia al seu si, Ferrer exposava que “ja està en marxa” solucionar-ho i informava que “hauré enviat no sé quantes cartes ja, d’ofici de l’ajuntament” perquè els propietaris complisquen “la normativa legal pertinent respecte al vallat, neteja i manteniment d’eixos solars”. La intenció d’aquesta acció és, recordava el regidor d’Urbanisme, “sobretot la neteja i el decoro perquè estan causant molt de problema de salubritat; hi ha rates, s’utilitzen com a pipi-cans i tot això està causant molèsties als veïns”. D’altra banda, assenyalava Ferrer, “estan obligats a vallar-ho per a prohibir un accés a una propietat privada”. Per últim, José Maria Ferrer demanava, des del plenari, “la col•laboració del poble”.

Enrique Moll, venia a resumir que “és una manera de sancionar i de concienciar a la gent de que les parcel•les han d’estar netes i aseades igual que també ho han d’estar els passeig i els parcs públics i també s’haurà de fer una campanya de conscienciació dirigida a tota eixa gent que trau a l’animalet a passejar i fer les seues necessitats perquè les arrepleguen”.

Explicava l’alcalde i responsable de la Policia Local que durant un temps aquest cos va activar una campanya en què “els mateixos policies portaven les borses de plàstic i li la donaven a l’amo/a perquè compliren, s’ha intentat conscienciar però, a la fi, només hi haurà més remei que denunciar”.424 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!