L’ajuntament de Pego sotmès a un Pla de Sanejament Financer

Aquesta és una altra de les mesures que es va aprovar durant el darrer plenari extraordinari del mes de juny. Aquest finançament especial suposa un préstec de 2.100.000 euros dedicats a pagar factures retardades de legilastures i anys anteriors. Des de la Regidoria d’Hisenda s’assegura que el Pla de Sanejament permetrà marcar les línies per als propers sis anys, ja que abraça els exercicis 2009 fins 2015. El darrer plenari extraordinari dut a terme per l’ajuntament de Pego va tenir lloc el passat dijous, 11 de juny. En ell es van aprovar els pressupostos per a aquest exercici per un valor de 10.140.000 euros, el que implica que han augmentat l’import en un 5% respecte dels pressupostos de 2008. La setmana passada donarem compte del debat o més ben dit de les postures enfrontades de l’equip de govern i de l’oposició, postures que es van certificar en el moment de la votació emesa: 9 vots a favor dels pressupostos, els de l’equip de govern, format per Ciutadans de Pego, PSPV i Bloc i 7 en contra, els emesos pels membres del PP.

Durant la sessió plenària també es va aprovar, per a completar la qüestió del finançament municipal, un Pla de Sanejament Financer que abraça l’exercici actual i els propers fins el 2015 i que implica una aportació econòmica de 2.100.000 euros per a poder fer front a les factures pendents que hi ha d’anys i legislatures anteriors. Aquesta mesura, que va ser aprovada per 9 vots a favor, els de l’equip de govern i 7 en contra, els de l’oposició, es presa “a l’empar d’allò establert en el real decret de 24 d’abril de 2009 de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar el sanejament dels deutes pendents de pagament a empreses i autònoms”, com informava el secretari municipal en el seu informe.

L’alcalde del municipi i regidor d’hisenda, Carmelo Ortolà, explicava que “en la Comissió Informativa va entregar un document a tots els presents amb dades del sanejament” i tot el que suposa aquest Pla de Sanejament de l’Ajuntament de Pego “en quant a poder-se adherir al Real Decret 5/2009 que està destinat sols i exclusivament a aquelles obligacions sols contragudes en l’exercici 2008”.

El portaveu del BNV, Àngel Sendra, ressaltava d’aquest Pla de Sanejament l’Informe del Diagnòstic de la situació actual on s’especifica que s’ha produït “un brusc descens en els ingressos, d’una banda de la recaptació d’ingressos sobre la construcció i instal•lacions d’obres i per l’altra, de la taxa d’expedició de llicències d’obres”, un tema que el nacionalista recordava s’havia discutit àmpliament. Però a més, Sendra va criticar que “la política que es portava respecte dur endavant un ajuntament en aquestes coses hem vist que no ha funcionat”. Per avalar el dit, el regidor nacionalista es va recolzar en la part de l’informe d’intervenció en la que es ressaltava que “s’han assumit una sèrie de serveis que són impossibles d’eliminar tal és el cas de la piscina coberta o el transport sanitari i altres que ja eren deficitaris ara amb el descens dels ingressos en general que venen a pujar el dèficit que resulten més gravosos com és la residència Sant Joan de Déu, l’escola infantil ‘La Trilladora’ i altres de caràcter social com els mateixos Serveis Socials que ara són més necessaris que mai”.

Davant aquestes afirmacions d’intervenció el regidor de Serveis Socials fa defensar les partides destinades a aquest àrees tan necessàries en temps de crisi i va destacar altres àrees que al seu entendre eren més gravoses que les mencionades i no estaven contemplades en l’informe d’intervenció com a àrees negatives o deficitàries com són esports o festes assegurant que “jo no estic d’acord, i el meu partit no està d’acord en què açò –referint-se a la residència, l’escola infantil, els serveis socials, etc- es considere gravòs, sinó que nosaltres considerem que són coses en les que s’ha d’invertir”.

Per la seua part, la portaveu del PSPV, Anna Aparisi manifestava la necessitat d’aquest Pla de Sanejament “per a poder continuar la vida normal d’aquest ajuntament, perquè tot i que no és el que més ens agrada és una solució per a poder frenar que la situació vaja a pitjor i poder pagar a tots els proveïdors, ja que ells tampoc estan bé”. Admetia Aparisi que “hi ha moltes factures per a pagar i és una cosa que s’ha de fer i és per això que és normal que es duga a terme aquest Pla de Sanejament, es pague a tota la gent i podrem començar l’any bé en un pressupost a principis d’any”. Aclaria la portaveu socialista que aquestos diners, en el moment en què s’aprove el Pla de Sanejament, “es deuran al banc”.

Eduardo Siscar, portaveu en aquest punt del PP, va agafar les paraules d’Àngel Sendra per a afirmar que “si s’han de mantenir els Serveis Socials el que s’ha de fer és reduir d’altres llocs i si eixa feina no es fa es col•lapsa el sistema i les persones que més necessiten són les que pagaran el pato perquè no podreu pagar els serveis socials” el que el duia a afirmar que “per a poder pagar-ho haureu de demanar un altre préstec més i eixe camí no du a cap lloc”. Siscar defensava que “des del PP nosaltres no creiem que el seguir ‘empenyant-se’ siga bo per als que més ho necessiten, al contrari, seran els primers que pagaran el pato” i posava com a exemple les xifres de l’atur estatals, sense anomenar les autonòmiques, que són de les més altes. Tampoc recordava el popular els 4 milions d’euros de deute que va deixar l’anterior equip de govern a l’ajuntament de Pego. Per a arrodonir la postura del PP, Eduardo Siscar, comparava el Pla de Sanejament proposat amb un ERE, un Expedient Regulador d’Ocupació.

L’alcalde i regidor d’hisenda matisava que “realment no és fer més endeutament, perquè l’endeutament ja està. Són factures que deuen pagar-se, obligacions contragudes per aquest ajuntament”. Així mateix Ortolà assegurava que “pràcticament el 50% del que es deu són despeses sense liquidesa”, és a dir, que ja estaven pressupostades però que no s’han pogut pagar. El Pla de Sanejament plantejat era, per tant, “una despesa ja present, que en comptes de deure’l a les persones el deurà a l’ajuntament però no directament a les persones que podran cobrar i podran continuar en la seua activitat”.

D’altra banda, Carmelo Ortolà, generalitzava l’aplicació del Pla de Sanejament que presentava l’Ajuntament de Pego a l’empar del Real Decret 5/2009, recordant-los que al PP “que molts ajuntaments […] del PP han de recórrer, per desgràcia, a aquest tipus d’endeutament”. I li advertia a Fernando Gil que no patira perquè “és un endeutament per a sis anys, amb dos anys de carència i vaig a fer el possible per a pagar-lo jo, que no l’haja de pagar vostè i em faig responsable”.

Aquesta possibilitat no comptabilitza en el grau d’endeutament, és una mesura extraordinària i per això des del Govern Central, qui ha donat la possibilitat als ajuntaments per a adherir-se, dóna dates per a què es compleisquen els terminis plantejats per a liquidar el Pla de Sanejament en 2015.

El Pla de Sanejament va ser aprovat pels 9 vots de l’equip de govern i els 7 vots en contra del PP.

La primera qüestió que va ser aprovada per unanimitat en el darrer plenari extraordinària va ser la modificació del reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Pego basant-se bàsicament en dos punts. D’una banda, “llevar el plenari de final d’any perquè les circumstàncies poden ser en dates diferents”, explicava l’alcalde, Carmelo Ortolà i de l’altra banda, “instaurar el dia 9 d’Octubre dia per a donar els possibles distintius que es puguen fer”, detallava Ortolà que afegia que “serà un acte protocolari, és a dir, que el plenari haurà de ser abans, donar la distinció i que siga un acte protocolari per a no fer tot el funcionament d’un plenari en un dia festiu de les característiques del 9 d’octubre”.

L’altre punt que va provocar la unanimitat del plenari va ser la proposta de nomenar el Passeig del Clot, Passeig Miguel Samper Peiró, Michel. La regidora de Cultura, Elvira Ciurana explicava que el motiu ve donat perquè “Michel ha estat l’artista més internacional que ha tingut Pego. És un cantant que ha editat més de 60 discos, ha actuat per tota Espanya, Europa i sobretot els països soviètics. A més de la música, Michel va ser un gran pintor i escultor i també un famós tirador de competició”. I és per això que la corporació ha cregut convenient dedicar-li un carrer i que el recorde tot el poble de Pego.

Anna Aparisi reafirmava el fet que “Michel és un personatge a arreu del món, va ser nomenat fill adoptiu de la Vila de Pego” i és per això que pensa que després de la seua defunció “és normal que es reconega la seua tasca a Pego i el mínim que podem és dedicar-li un carrer.” Avançava la socialista que “la corporació té pensat fer un homenatge més gran al Teatre”.

Pel part del PP, Pilar Ortolà, també va destacar la tasca artística de Michel. Tot i això va ressaltar que “també s’ha de fer reconeixement a d’altres persones que han faltat i que també han fet coses pel poble de Pego”.

Abans de tancar el plenari l’alcalde, Carmelo Ortolà, va proposar al plenari que “des de l’ajuntament es dirigisca oficialment una carta de condolència a l’ajuntament de l’Atzúvia, aprovada pel plenari, donant el condol a la família i a la població de l’Atzúvia” per la defunció del seu alcalde durant 30 anys, Manuel Reig, qui era soterrat un dia abans de la celebració del plenari extraordinari del consistori pegolí.

503 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!