L’Ajuntament de Pego reafirma l’autonomia municipal i demana la retirada de l’Avantprojecte de Llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local

A proposta del PSPV i amb 9 vots a favor (PSPV, Ciutadans de Pego i Bloc-Compromís) i 5 abstencions del PP. La moció també contempla la defensa i la potenciació de la Xarxa Pública de Serveis Socials d’Atenció Primària.
En el plenari ordinari del mes de maig, el PSPV portava una moció per defensar l’autonomia local i posicionar-se en contra de la proposta del Govern que pretén reordenar el Règim Local, tot indica, afeblint el paper que juguen els ajuntaments com a administracions més properes a la realitat de cada poble.

La moció incidix, sobretot, en el sistema públic dels Serveis Socials, ja que, assegurava Enrique Moll, portaveu socialista, que l’avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’administració local “pràcticament anul·la els Serveis Socials en els pobles més menuts i en els més grans, els retalla”.
Moll, va ser l’encarregat de llegir la moció que comença la seua exposició de motiu amb la data d’aprovació de l’avantprojecte. “El passat 15 de febrer de 2013, el Consell de Ministres va aprovar l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. La reforma platejada pel Govern suposa un canvi important en l’organització del Sistema Públic dels Serveis Socials, que afecta al repartiment i a la rellevància de l’Administració Local en el conjunt de les actuacions de l’Estat, llevant-li totes les seues facultats d’acció en aquest àmbit, un dels més importants per a construir una comunitat i on és essencial la proximitat per a la prestació dels serveis.

El Govern pretén fer-ho, a més, en un moment en que les xifres de pobresa a Espanya són cada dia més dramàtiques. Hui en dia, 1 de cada 5 persones viuen al nostre país per baix del llindar de la pobresa. En un context com l’actual, és necessari potenciar els serveis als que la ciutadania recorre en primer lloc per a obtindre informació i atenció social i laboral. I aquesta primera atenció es realitza de manera habitual als serveis socials municipals, a més de per les ONGs d’acció social.

Concretament, el Govern del PP pretén limitar extraordinàriament les funcions de prestació dels serveis socials i de promoció i de reinserció social dels consistoris a la simple “avaluació i informació de situacions de necessitat social, i la atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social”, desnaturalitzant per complet el sistema actual. Sense dubte, el Govern central està menyspreant tant la trajectòria històrica del sistema de serveis social, com la legislació sectorial que els concreta i desenvolupa en el conjunt de les Comunitats Autònomes al llarg dels últims 25 anys, passant per damunt d’aquesta realitat consolidada en les actuals 17 Lleis de Serveis Socials Autonòmiques, elaborades amb l’impuls i l’aprovació parlamentària de gairebé totes les forces polítiques.

De dur-se a terme en els termes plantejats en l’Avantprojecte, la reforma implicaria el tancament de molts serveis i l’acomiadament del personal qualificat que fins ara treballava als ajuntaments. També es marginaria a la ciutadania que viu al medi rural a l’eliminar qualsevol servei dels pobles amb menys de 20.000 veïns (inclús els serveis socials d’assistència immediata deixen de ser de caràcter obligatori en els municipis menuts) en nom d’una pretesa major rendibilitat, i traspassar dites competències directament a les diputacions provincials.

Tot això, provocaria un deteriorament de la prestació dels serveis socials i un augment de la ineficàcia al pretendre l’estandardització dels mateixos, per la seua administració mecànica, repetitiva i burocratitzada, que és l’única possible si es fa des de l’allunyament de l’entorn més proper a la ciutadania, perdent la proximitat que fins ara és una mostra d’identitat i garantia de qualitat”.

Cert és que la reforma del PP es proposa como un desig de privatització dels serveis socials al mencionar explícitament l’objectiu “d’afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades “. De fet, el text del Avantprojecte consagra una visió exclusivament economicista de les funcions mateixes de l’Estat, i en especial de les Entitats locals, al citar l’estabilitat pressupostària com a principi rector que deu presidir les actuacions de totes les Administracions públiques en compte de situar l’atenció dels ciutadans i la qualitat a la prestació de serveis al centre de la reforma.

Per tot això el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Pego
presenta per a la seua consideració i acceptació pel Plenari Municipal la següent:

MOCIÓ

1.- Reafirmar l’autonomia municipal entesa como la capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida ciutadana, sense perjudici de la necessària coordinació de competències entre administracions, baix els principis de qualitat del servei, proximitat i subsidiarietat.

2.- Defensar i potenciar la Xarxa Pública de Serveis Socials d’Atenció Primaria, que ha demostrat al llarg del temps la seua capacitat per a arribar a qui més ho necessita, així com la eficiència del seu treball i la capacitat de generar ocupació.

3.- Demanar per tant, la retirada, per part del Govern de l’Avantprojecte de Llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

4.- Donar trasllat d’aquest acord al govern autonòmic”.

El Bloc-Compromís es mostrava “totalment d’acord en la moció, també en l’exposició de motius”, manifestava Conxa del Ruste i recordava que ja van demanar un informe a Secretaria sobre la Llei perquè “trobàvem que era molt perillosa” i és que creu el Bloc-Compromís que “pretén allunyar l’administració de les persones i substituir-la que estan, com el govern autonòmic […] o les diputacions provincials, sobretot per a justificar la seua pròpia existència, ja que les Diputacions provincials només s’han demostrat eficaces per a actuar com a oficines d’ocupació de les persones properes al partit en el poder […] i ara, que semblava que tots els partits volien que desparegueren, les obrin de continguts”, denunciava la portaveu del Bloc-Compromís. Amb l’avantprojecte el que es fa és “substituir la gestió directa per part d’una administració propera com són els ajuntaments, coneixedora del seu entorn […] per una gestió molt més llunyana, per administracions o serveis privats que desconeixen els problemes i que, a més, no són bones gestores d’eixos serveis”.
Ciutadans de Pego també recolzava totalment la moció. Alicia Siscar també apuntava que l’avantprojecte “el que està pensant és en administracions que hui són ineficaces i que no tenen cap tipus de feina, i estan intentant justificar-les” i assegurava que “qui coneixem els nostres problemes és Pego” i preguntava: “per què ens han de llevar la gestió directa?”. Recordava com s’està gestionant la Llei de Dependència, els diners que tarden en arribar i qüestionava la portaveu de Ciutadans de Pego “quina és l’eficàcia amb que ens gestionaran”.
El PP informava que anaven a abstenir-se. La seua portaveu, Maite Ferrándiz, comentava que “dins d’esta llei, hi ha molts punts que, com a polítics locals, sabedors de com funciona realment l’administració local, creiem que s’han de debatre i que no compartim al 100%”.
Anteriorment, la portaveu del Bloc-Compromís, havia fet referència a la sol·licitud d’un informe a Secretaria sobre l’avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’administració local. El secretari municipal, César Narbón, contestava que eixe informe no està emés a l’espera de conèixer el text definitiu. El que se sap és que tant la Federació Espanyola i la Valenciana de Municipis i Províncies han fet una sèrie d’observacions. Les al·legacions han estat aprovades per la FEMV i s’han traslladat per a millorar el text de l’avantprojecte. La intenció del Govern és que l’avantprojecte arribe al Congrés al juliol.

La moció era aprovada per majoria absoluta amb 9 vots a favor (PSPV, Ciutadans de Pego i Bloc-Compromís) i 5 abstencions del PP.
402 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!