L’Ajuntament de Pego ha presentat 60 reclamacions de particulars pels danys causats per l’incendi de maig

Només 5 de les 60 reclamacions seran estudiades pel Govern. I és que, segons la Llei 14/2012, només poden rebre ajudes aquelles persones que hagen patit danys personals o material en cases. D’altra banda, l’Ajuntament ha arribat a un acord amb el Centre Excursionista i el Club de Caça de Pego per a incloure’ls en totes les subvencions que demanen per pal·liar els danys causats per l’incendi de maig.

A dos dies del plenari ordinari d’agost, en què es tornarà a parlar de l’incendi de maig de 2015, hui ens aturem en una qüestió tècnica que és important conèixer i és que, des de fa quasi una dècada, la declaració de zona catastròfica no existix, tot i que s’use de forma habitual per les administracions. Per a pal·liar esta inexistència i, després dels quantiosos i greus incendis que es van produir al llarg de l’estiu de 2012, el Govern va aprovar la « Llei 14/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals ocorreguts en diverses comunitats autònomes».

Els requisits, però, per a poder obtenir este tipus d’ajudes no són fàcils de complir. El primer i fonamental és tindre assegurança de llar, agrària, ramadera i forestal, una premissa que, moltes vegades no es complix pel seu cost i pels guanys que donen les terres en terreny muntanyós o forestal.

Esta introducció serveix per entendre perquè, de les 60 reclamacions de particulars que ha presentat l’Ajuntament de Pego, com a mediador, només 5 hagen sigut preses en consideració. Les 5 presenten danys materials en habitatges. La llei contempla «ajudes per danys personals i per danys materials en vivendes i efectes destinats a establiments industrials, mercantils, agraris, turístics i d’altres servicis».

Les altres 55 reclamacions presenten danys en parcel·les. En este apartat, la Llei especifica que «les ajudes previstes en este article aniran destinades als titulars de les explotacions agrícoles i ramaderes que, tenint pòlisses en vigor emparades pel Pla d’Assegurances Agràries Combinat i estant ubicades en l’àmbit d’aplicació assenyalat en l’article 1, hagen patit pèrdues superiors al 30% de la seua producció, d’acord amb els criteris de la Unió Europea respecte d’això».

Si ens fixem en què detalla la Llei respecte a les «Actuacions de restauració forestal i mediambiental en les comunitats autònomes afectades», es preveuen difícils de complir en el cas de Pego ja que la Llei preveu «declarar zona d’actuació especial per a la restauració forestal i mediambiental de les zones afectades i per a declarar l’emergència de les obres a executar pel dit departament» quan «la superfície forestal afectada pel sinistre reunisca alguna de les següents característiques: a) Que siga superior a 5.000 hectàrees. b) Que siga superior a 1.000 hectàrees, de les quals més del 70 % siga de superfície forestal arborada. c) Que siga superior a 500 hectàrees que estiguen incloses en llocs de la Xarxa Natura 2000 i que afecten municipis que aporten almenys el 50 % del seu terme municipal a la dita Xarxa». Recordem que l’incendi de maig va arrasar 975 hectàrees del terme municipal pegolí, el que suposa al voltant d’un 20% del mateix.

Des de la regidoria de Medi Ambient, la seua titular, Laura Castellà informa que de totes les sol·licituds d’ajuda i assessorament que s’han realitzat des de l’Ajuntament de Pego a les administracions supramunicipals, només el Govern central ha contestat –ho va fer el passat 3 de juny–, entre d’altres, recordant el que hem explicat prèviament.

Així mateix, explicava a Ràdio Pego Castellà que la regidoria de Medi Ambient ha signat un acord amb el Centre Excursionista de Pego i el Club de Caça de la localitat pel que l’Ajuntament els inclourà en totes les subvencions que reclame i reba, ja que les dues entitats són propietàries de terreny afectat.

D’altra banda, aclaria Laura Castellà que la reclamació que l’Ajuntament presente en representació del Centre Excursionista i el Club de Caça ha de ser independent de la resta que ja s’han presentat perquè són associacions i no particulars. A més, apuntava la regidora de Medi Ambient que totes dues associacions han presentat informes tècnics sobre els danys provocats per l’incendi que ajudaran en les tasques de regeneració i en la defensa de la causa.
620 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!