L’Ajuntament de Pego estudia acollir-se al Reial Decret que permet el pagament als proveïdors

Aquest porta implícit l’elaboració, per part d’intervenció, d’un informe amb la relació de factures pendents del consistori, a presentar el 15 de març. Intervenció també ha d’elaborar un pla d’ajustament que tinga en compte els ingressos per a equilibrar els ingressos de serveis amb les despeses.
A partir del prec del regidor del BLOC-Compromís Àngel Sendra, qui demanava una propera reunió per a continuar parlant de l’elaboració dels pressupostos 2012, va eixir un dels temes importants al plenari, relacionat amb l’economia de l’entitat local.

L’alcalde, Carmelo Ortolà, avançava que l’Ajuntament de Pego està analitzant el Reial Decret 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, per decidir si acollir-se a ell. Explicava Ortolà, que acollir-se a aquest Reial Decret “comportarà un informe d’Intervenció d’un pla d’ajustament que ha d’anar, forçosament, lligat a una reducció de la despesa”. Davant aquest nou escenari l’alcalde i regidor d’Hisenda plantejava que “el que nosaltres estem fent, potser que discrepe en el Pla d’Ajustament”, el que el duia a dubtar sobre “si val la pena que treballem conjuntament o si val la pena que primer veiem un esborrany d’eixe possible pla d’ajustament per a després parlar directament de les mesures a prendre”.

Preguntava Àngel Sendra “si la reducció de la despesa ve marcada per Llei” al que se li contestava que “no”, però que s’ha de fer, obligatòriament un pla d’ajustament abans del 31 de març. Aqueix Pla d’ajustament l’ha d’elaborar Intervenció tenint en compte els ingressos per a equilibrar ingressos de serveis en les despeses i apuntava, l’auxiliar d’Intervenció que aquest pla d’ajustament podria “comportar un pla de reestructuració de tot l’ens local”.

Per a acollir-se a aquest Reial Decret “les entitats locals hauran de remetre, per via telemàtica i amb signatura electrònica, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb data límit el dia 15 de març de 2012, una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament”. També s’indica que “la relació certificada […] s’expedirà per l’interventor amb obligació d’informar al ple de la corporació”.

Sobre el pla d’ajustament, el Reial Decret indica que “una vegada remesa la relació certificada prevista en l’article 3, l’interventor, en cas de no haver-se efectuat el pagament de les obligacions reconegudes, elevarà al ple de la corporació local un pla d’ajustament, […], per a la seua aprovació abans del 31 de març de 2012”. El pla d’ajustament apunta a què aquest pla d’ajustament deu “recollir ingressos corrents suficients per a finançar les seues despeses corrents i l’amortització de les operacions d’endeutament, inclosa la que es formalitzen el marc de la present norma”; “les previsions d’ingressos corrents que continga deuran ser consistents amb l’evolució dels ingressos efectivament obtinguts per la respectiva entitat local en els exercicis 2009 a 2011”; “un adequat finançament dels serveis públics prestats mitjançant taxes o preus públics, per al que deuran incloure informació suficient del cost dels serveis públics i del seu finançament”, entre d’altres, com el punt que assenyalava l’auxiliar d’intervenció, “el pla d’ajustament podrà incloure modificació de l’organització de la corporació municipal”.

Insistia el portaveu del BLOC-Compromís en la necessitat de reunir-se els grups que conformen la corporació municipal, al que contestava l’alcalde que a partir d’ara les negociacions poden estar supeditades a aquesta nova norma. Aqueixa propera reunió va ser establerta per al proper dijous 22 de març a les 18:30h.
461 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!