L’Ajuntament de Pego demana 150.357 euros a l’ICO per a pagar quatre factures de fa 8 i 6 anys

El préstec haurà de tornar-se en tres anys amb un 6’5% d’interès. Un import que, assegurava el regidor d’Hisenda, l’Ajuntament de Pego pot garantir el seu retorn. D’altra banda, avançava l’alcalde que aquesta setmana SUMA ha rebut el llistat dels 3.800 valors que queden per a posar al cobrament, pel que l’Ajuntament preveu que la recaptació total de l’IBI estarà completa cap a finals de 2011, principis de 2012.
El plenari extraordinari que va tenir lloc ahir es convocava per a demanar l’autorització de la corporació municipal a la sol•licitud a l’ICO per a la contractació d’una operació de crèdit a l’empar del Reial Decret Llei 8/2011. La petició concreta és un préstec per import de 150.357’72 euros que es durà a terme amb el BBVA a un tipus d’interès: 6’5 TAE. El préstec té 3 anys sense carència amb liquidacions anuals. No s’aplicaran comissions. L’operació té una garantia del 25% sobre la participació en els tributs de l’Estat anuals.

Explicava l’auxiliar d’intervenció que en aquestes operacions l’ICO concerta només amb certes entitats bancàries. D’entre elles, dos entitats havien manifestat interès en el cas pegolí. Dos entitats amb les que l’Ajuntament de Pego manté relació, en aquest cas el Santander i el BBVA. “Es va decidir pel BBVA perquè ha sigut una de les entitats que més ha apostat en el seu dia per l’Ajuntament de Pego, en el sentit que ha estat el banc que més préstecs ha concertat amb l’Ajuntament de Pego”, aclaria l’auxiliar d’intervenció.

Amb aquesta operació de crèdit de l’ICO es pagaran quatre factures per ordre d’antiguitat des de la seua data d’expedició. Les factures en qüestió són les següents:

• 34.716’40 euros a Riegos Pous SL.
• 93.257’96 euros a Juanjo Electricitat SL.
• Dos factures per import de 10.648’80 euros i 11.734’56 euros, respectivament a Muros y Jardines Marina Alta.

Explicava l’alcalde de Pego i regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà que l’Ajuntament de Pego podia “fer un préstec de fins a 370.000 euros, més els interessos del 6’5%, que feia que la xifra superara els 400.000 euros”. No obstant, reconeixia Ortolà que no s’ha demanat l’import màxim de préstec “perquè [els diners] hi ha que tornar-los i de cara l’any 2012 […] tenim un problema de diners […] on es preveu […] que hi haja una baixada de la recaptació d’impostos perquè està aplicant-se l’IBI de l’any 1990 el que crea un dèficit important de liquidesa en l’ajuntament”.

A col•lació d’aquesta qüestió, avançava el responsable d’Hisenda que l’Ajuntament de Pego té constància de què “esta mateixa setmana s’ha passat a SUMA el llistat dels 3.800 valors que queden per a posar al cobrament”, el que presagia que la recaptació total de l’IBI estarà completa cap a finals de 2011, principis de 2012.

Continuava explicant Carmelo Ortolà que “tot això vol dir que, de cara a 2012, veient la previsió d’ingressos quedaven dubtes a l’hora de poder garantir el tornar el pagament d’este préstec si es feia per la seua totalitat”. Informava el regidor d’Hisenda que amb la quantitat sol•licitada, 150.357 euros, “va acostar-nos al voltant de 60.000 euros a l’any” tornar dit préstec. Si s’hagués decidit per sol•licitar la totalitat del mateix, l’Ajuntament de Pego hagués hagut de tornar anualment al voltant de 150.000 euros.

Àngel Sendra, portaveu del Bloc-Coalició Compromís va reiterar el seu vot a favor de l’operació “perquè estes factures estan signades legalment, com cal”. Reconeixia Sendra que “indirectament em vec un poc responsable del temps que hem tardat en pagar estes factures, però clar, estes venen d’una legislatura anterior al nostre govern i hi havia unes càrregues ahí que trobàvem que exagerades, conforme podeu vore en Juanjo Electricitat que són 93.000 euros de ‘suministros de farolas y repuestos para vias públicas’”. També ressaltava el portaveu del Bloc-Coalició Compromís la seua sorpresa davant “el temps que ha estat aguantant el pagament” aquesta empresa. També posava l’accent Àngel Sendra en l’interès que s’haurà de pagar per aquest préstec, un 6’5%.

El portaveu socialista, Enrique Moll, anunciava el vot a favor de la mesura del seu grup. Tot i això, manifestava que als socialistes els “hagués agradat que este préstec hagués sigut per a pagar factures d’esta legislatura o de la legislatura passada i no factures tan velles”. No obstant, reconeixia Moll que “és una bona oportunitat per a llevar-nos estes factures i pagar a estes persones per unes faenes que es van fer ja fa 7 ó 8 anys”. Moll també apuntava a què val la pena pagar aquestes factures amb aquest procediment que no pas per sentència judicial, opció que, comentava, podrien haver elegit les empreses a les que ara se’ls paga.

Per part del PP, Maite Ferrándiz, declarava que “en independència de les factures a les que va destinat este préstec, pensem que no és el moment, en estes circumstàncies conforme està l’economia, de demanar cap préstec. I més, com ha apuntat el regidor d’Hisenda, quan no està garantit, al 100%, la seua devolució”, afegia Ferrándiz. D’altra banda, preguntava la portaveu popular “per quin motiu s’ha tardat a pagar estes factures. Unes 8 anys i les altres 6?” i “per què ara i no l’any que ve? Heu arribat a algun acord amb elles?” Apuntava Maite Ferrándiz, que depenent de la contestació el vot popular “aniria en un sentit o en un altre”. També preguntava Ferrándiz si queden factures pendents de pagament dels anys 2003, 2004, 2005 i 2006 i si hi ha, a quant ascendeix el muntant d’eixe deute i quan es pensa pagar”.

Contestava el regidor d’Hisenda a la portaveu popular i al portaveu socialista. Carmelo Ortolà recordava que “el Reial Decret Llei 8/2011 és prou concís i diu que és donarà un ordre de preferència per antiguitat”. Respecte al retret popular sobre que ara no és el moment de demanar préstecs, Ortolà reconeixia que pot ser “la situació recomanava la possibilitat de no demanar el préstec”. No obstant, explicava que “s’ha demanat per a una sèrie de factures […] per una senzilla raó, primer perquè hi ha possibilitats de fer front. Segon, que si les possibilitats de fer front no foren realistes hi ha una garantia de pagament […], les aportacions de l’Estat Central als ajuntaments.”

Al respecte de la tardança en el pagament d’aquestes factures, el responsable d’Hisenda contestava, pel que fa a la factura més alta que ascendix a més de 93.000 euros de Juanjo Electricitat que, “és l’última de les 9 factures que des de l’any 2003, des del 30 de maig de 2003 […] quatre mesos després d’haver facturat –i advertia el regidor d’Hisenda- possiblement amb informe de ‘reparo’ perquè s’han botat la llei de contractació de subministrament en estes factures; una xicoteta empresa d’un poble del costat; com si a Pego no hi haguera empreses de subministrament” denunciava Carmelo Ortolà que recordava que “es factura quatre mesos després d’haver-se fet els treballs per un import de 80 milions de les antigues pessetes”. I contestava que “s’ha tardat tant perquè a esta persona se li ha anat pagant poquet a poquet”.

Relatava el responsable d’Hisenda el perquè s’ha tardat tant en pagar la factura de Riegos Pou SL per un valor de més de 34.000 euros. “Sempre s’ha quedat ahí perquè curiosament, [eixos diners es van destinar a pagar] per a arreglar la bomba de Penyalba. Una bomba que, quan es va fer la factura eixa, havia costat 83.000 euros el mes de novembre de 2001 i al mes de gener o febrer de 2003 […] ja estaven gastant-se 34.000 euros reparant-la”. Per tant, concloïa Carmelo Ortolà, “eixa factura ha sigut motius de dubte moltíssimes voltes”.

Pel que fa a les dos últimes factures, de més de 10.000 i 11.000 euros respectivament que es devien a Muros y Jardines Marina Alta, el regidor d’Hisenda contestava que corresponen a les feines de construcció de “dos marges que es van fer a la Verdala que es paguen ara perquè açò estava dins el munt de despeses […] generals del PAI i quedava ben clar que no es podien incloure dins la liquidació definitiva del PAI Verdales”. En aquest punt informava Carmelo Ortolà que “en tots els PAIS hem tingut sentències que anul•len el PAI i que, damunt, moltes despeses que s’havien inclós dins dels PAIS, s’han tornat cap a rere i les ha d’assumir l’Ajuntament de Pego i el més greu de tot –anunciava Ortolà- serà quan tanquem el Sector I perquè totes les cases noves que es van fer i algunes parcel•les van a costar-li a este ajuntament la ‘friolera’ quantitat de 600.000 euros, 100 milions de pessetes de la butxaca del contribuent que s’havien inclós dins la despesa del PAI i que per sentència judicial han d’anar fora”. Davant aquest precedent, explicava Ortolà que, “perquè a les Verdales no ens passe el mateix, […] s’ha pres esta decisió”.

Per últim, el regidor d’Hisenda informava a la portaveu popular Maite Ferrándiz que sí que queden factures pendents de pagament dels anys 2003, 2004, 2005 i 2006. Però explicava que “la majoria no s’han inclòs per no ser conformes; per tindre algun defecte i així s’ha manifestat a les empreses que ho varen plantejar”. Aclaria Ortolà que aqueixes factures “no estaven firmades per cap responsable, per tant este ajuntament no pot assumir factures que cap tècnic o responsable assumix en un informe”. Advertia el responsable d’Hisenda que les empreses eludides, “ja saben la via que els toca” si volen intentar cobrar les factures presentades.

El punt s’aprovava amb 9 vots a favor, els de l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV) i els dos vots del BLOC-Compromís i 5 abstencions dels regidors populars presents.

El punt segon, era ratificar el punt anterior, com explicava el mateix regidor d’Hisenda.

414 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!