L’Ajuntament de Pego aprova per unanimitat lluitar contra la violència de gènere

Manifestant el seu absolut rebuig als actes de violència de gènere en qualsevol de les seues manifestacions. Recolzant de forma incondicional les víctimes de dits actes. Realitzant i promovent campanyes informatives i educatives dirigides a sensibilitzar la societat. Una proposta presentada pel regidor de Serveis Socials i de la Dona en nom de tota la corporació municipal.
Durant la sessió plenària extraordinària d’ahir dijous es va pujar a debat una moció presentada pel Regidor de Serveis Socials i de la Dona, Enrique Moll, amb motiu de la celebració, el proper 25 de novembre, del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. El mateix Moll explicava no estar massa d’acord en els Dies Internacionals, ja que “ens agradaria que fora més períodicament” que es posara el focus en el problema que comporta la violència de gènere; no obstant, comentava el fet que “aprofitem el 25 de novembre per a donar-li més notorietat a l’Ajuntament”.

Sobre la moció el portaveu del BLOC-Compromís i exregidor de Serveis Socials i de la Dona, Àngel Sendra, manifestava que “no em pareix bé la moció la presente Enrique Moll Briones com a portaveu del Grup Municipal PSOE en l’Ajuntament de Pego”. Apuntava Sendra que el document “l’hauria d’haver presentat com a regidor de Serveis Socials i en nom del grup de govern de l’Ajuntament de Pego”. I demanava que es corregira i “que ens representara a tots”.

Una vegada resolta aquesta matisació, s’incloïa la moció a l’ordre del dia i el regidor de Serveis Socials i de la Dona, Enrique Moll, passa a llegir el contingut de la moció en la que es destaca que “malgrat que en els darrers anys s’han aconseguit importants avanços legislatius i socials, no obstant això, continuen sent necessàries polítiques i compromisos que aconseguisquen l’eradicació d’este ultratge a la dignitat humana.

Els poders públics –continua la moció- tenen […] l’obligació d’adoptar mesures d’acció positiva per a fer reals i efectius dits drets, removent els obstacles que impedixen o dificulten la seua plenitud.

En este sentit i, particularment els ajuntaments, com a administració més pròxima a la ciutadania, no poden ser aliens al fenomen de la violència de gènere, deuen per això fomentar la conscienciació de tots els actors socials, adoptar actuacions que aconseguisquen remoure d’una forma efectiva els obstacles per a aconseguir la igualtat i el respecte per la diversitat garantit per la nostra Constitució.

Per tot allò que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER. Manifestar el més absolut rebuig als actes de violència de gènere en qualsevol de les seues manifestacions.

SEGON. Recolzar de forma incondicional les víctimes de dits actes, a través d’instruments tant preventius com d’assistència i atenció d’estes.

TERCER. Realitzar i promoure campanyes informatives i educatives dirigides a la sensibilització i presa de consciència per part de la societat d’esta deplorable situació i incidir, especialment, en els col•lectius més vulnerables”.

La portaveu del BLOC-Compromís, Conxa del Ruste manifestava el seu recolzament a la proposta. A més, declarava que la violència de gènere és “la forma de terrorisme que ens queda després que ETA abandonara les armes. És una forma de terrorisme impressionant amb moltíssimes més víctimes que el terrorisme que estava donant últimament ETA i és lamentable que la cosa continua així”. Apuntava també del Ruste que a la moció se li podria afegir en el punt tercer, aquell que fa referència a la realització i promoció de campanyes informatives, campanyes educatives.

La moció era aprovada per unanimitat. A la fi del plenari, la presidenta del Grup de Dones Cabal, qui organitza cada any el 25 de novembre, una concentració en rebuig a la violència de gènere, agraïa a la corporació el gest i a més, convidava tots els grups polítics a acudir, en aqueixa data, a la concentració que tindrà lloc a la Plaça del Mercat a les 20:00h.
430 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!