La mercantil Monte Pego S.A. haurà de cedir la urbanització i fer-se càrrec d’aquelles mancances i deficiències en els serveis de la urbanització i de les contingències que se’n puguen derivar de les mateixes

Segons la sentència 189/2014 de 28 de febrer de la secció 1ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. El Dictamen de la Comissió Informativa s’aprovava dijous, per unanimitat, pel plenari pegolí. De la sentència també es deriva que la mercantil té la obligació d’executar i finançar les obres de la urbanització del sector.
Un dels punts de l’ordre del dia més importants del plenari ordinari de juny que va tenir lloc ahir, primer dijous de mes, va estar el relatiu al dictamen de la comissió informativa nº1 de 29 de maig sobre l’execució de la sentència 189/2014, de 28 de febrer, de la secció 1ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Una sentència que dóna compte de les obligacions de l’agent urbanitzador Monte Pego S.A. Esta sentència deixa sense efecte alguns acords presos per l’Ajuntament de Pego anys enrere, però, alhora reforça altres obligacions de la mercantil envers les condicions amb que ha de cedir la històrica urbanització.

La sentència 189/2014 tanca el procés iniciat en 2004.
Ahir el plenari de Pego, per unanimitat demana l’execució de sentència que inclou que:

– “La mercantil Monte Pego S.A., té la obligació de cedir lliure de càrrec i gravàmens 250.000 m2 de zona verda i 173.915’31 m2 de vials al sector de Monte Pego.

– Es reitera que s’ha incomplert en la seua totalitat la cessió de zones verdes i que s’ha complit, parcialment, el que correspon a vials, perquè només s’han cedit 80.692 m2.

– La mercantil Monte Pego S.A., té la obligació d’executar i finançar les obres de la urbanització.

– Totes aquelles mancances i deficiències en els serveis que es deuen prestar mitjançant les obres d’urbanització i que han de realitzar-se pel sector Monte Pego, així com les contingències que es puguen produir per les mancances i deficiències de les obres d’urbanització que s’hagen de realitzar són responsabilitat de la mercantil Monte Pego S.A., fins el moment del total compliment.”

L’alcalde de Pego, Enrique Moll, explicava que la sentència “dóna la raó en el 90% a l’Ajuntament de Pego, llevat dels metres quadrats del dotacional”. Contextualitzava el batlle que el consistori deu portar més de 20 anys demanant-li a l’agent urbanitzador de Monte Pego la seua cessió i esta mai s’ha dut a terme. Afegia Moll que tampoc “ha fet mai cas als requeriments municipals perquè informara de com estava la urbanització en cada moment”, el que comporta que l’Ajuntament no sàpiga “com està feta la urbanització, no sabem el que hi ha a la urbanització però el que sí que tenim clar és que sí que hem de defensar dels interessos tant de la gent que viu a la urbanització com al poble”.
Enrique Moll resumia que la sentència, el que ve a dir és que “l’Ajuntament s’ha de fer càrrec de la urbanització però que ens l’ha d’entregar, que en este cas és Monte Pego SA, en l’ha d’entregar en les condicions correctes”, és a dir, “en els vials fets, els desaigües fets, la il•luminació feta, la canalització d’aigües feta, les voreres arreglades, les zones verdes concretades, etc.”.
Josep Nadal, portaveu del Bloc Compromís, demanava que “la sentència s’explique bé, que se sàpiga qui és el responsable dels problemes de Monte Pego”. Així mateix, denunciava que la macrourbanització ve a confirmar que “no és la manera de créixer d’un poble”. Apuntava que des de Compromís “açò acabarà en un alçament de béns molt difícil de demostrar i que, al final, si les coses no van bé judicialment, el poble de Pego haurà de ser el que acabe pagant tot este desastre i és molt possible que en els pròxims 20 anys estiguem obligats a destinar una partida dels pressupostos per a arreglar tot el desastre de Monte Pego”.

L’alcalde informava que l’equip de govern ja s’ha reunit diverses vegades amb el veïnat de Monte Pego i també s’està preparant un calendari d’actuacions. La sentència s’està traduint en francés, alemany i anglés, sentència que es penjarà a la pàgina web perquè tothom tinga accés a ella. Així mateix, s’està preparant un acte informatiu al teatre municipal per a informar a tota la població.
Des del Partit Popular, la seua portaveu, Maite Ferrándiz avançava el vot a favor del punt. Entre d’altres coses perquè és una sentència que s’ha d’acatar i executar. També comentava que el problema de Monte Pego ha passat per moltes corporacions el que significa que “va enquistant-se i fent-se més gran i cada volta la gent està en pitjor qualitat de vida”. Coincidia amb Compromís que “el poble haurà de formar part en la millora de la qualitat de vida de la gent que viu a Monte Pego” i demanava que “l’Ajuntament no es llave les mans, sinó que l’Ajuntament hauria de fer alguna cosa més”.
Carmelo Ortolà, portaveu de Ciutadans de Pego, anava als inicis de la urbanització, a l’any 1974 quan s’aprovava inicialment per la Comissió Provincial d’Urbanisme. S’aprova definitivament en 1982 i es publica 7 anys després. En 1989 es van donar 15 anys per desenvolupar, per executar la urbanització. En juny de 2004 finalitza eixe termini, i “se li requereix que entregue la urbanització a l’Ajuntament com marca el projecte d’urbanització inicial”. El portaveu de Ciutadans de Pego aclaria que “la obligació de l’administració és fer complir a les empreses els seus terminis i al que es van comprometre”. També informa Ortolà que és la mercantil qui presenta un pleit a l’Ajuntament de Pego i no a l’inrevés.
Des del PSPV, Andreu Dominguis apuntava que “quan dos no es posen d’acord s’ha de recórrer als tribunals” i afirmava que “en estos moments l’Ajuntament de Pego ha d’estar content”. Afirmava Dominguis que “quan es cedisca estiga en les condicions òptimes perquè el seu manteniment no siga un cost afegit”.

El punt s’aprovava per unanimitat.
604 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!