La corporació municipal de Pego continua apostant per la dignificació salarial dels seus treballadors i treballadores

Ho feia aprovant per unanimitat l’acord marc entre la FVMP i els sindicats referent a l’increment del complement específic per a determinats col•lectius de personal de l’Ajuntament de Pego que treballen festius, per la nit, tenen torns rotatius o jornada partida entre d’altres. En aquest plenari també es renovava el conveni amb ecovidrio per a la gestió dels contenidors de vidre; la delegació de l’execució, per part de l’ajuntament, del projecte i la licitació del futur poliesportiu que ampliarà la Trilladora dins el Pla Especial de Recolzament a la Inversió Productiva en Municipis. També s’aprovava destinar ajuda a tres noves associacions, a una protectora d’animals, a la Ultima Legio Hispaniae i a l’AMPA de l’Escola Infantil. Per últim, la corporació aprovava una moció presentada pel tripartit per a commemorar el Dia Internacional de la Dona.
El plenari ordinari del mes de febrer que es va celebrar ahir en l’Ajuntament de Pego és un dels més tranquils que es recorden en aquesta legislatura. Un signe d’això, podria ser, que no van haver vots en contra en cap dels punts de l’ordre del dia. La sessió començava amb la renovació del conveni amb Ecovidrio, l’empresa encarregada de gestionar els contenidors de vidre. El regidor de l’àrea, el socialista Andreu Dominguis va explicar que “es tracta d’un tràmit més per a continuar amb l’arreplegada del vidre”.Aquest punt s’aprovava per unanimitat. Con el següent a debat, el relacionat amb l’aplicació de l’acord entre la FVMP i els sindicats CCOO, UGT i CSI-CSIF per a les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a determinats col•lectius de personal de l’Ajuntament de Pego referent a l’increment del complement específic. Resumint: l’increment del 0’3% a col•lectius que treballen dies festius, per la nit, en torns rotatius de matí, vesprada i nit, en jornada partida de matí i vesprada. Aquesta despesa la pot dur a terme l’Ajuntament de Pego perquè ja es va incloure en el pressupost de 2010.

L’alcalde de la localitat, també responsable d’Hisenda i Personal, l’independent Carmelo Ortolà especificava els col•lectius beneficiats per este increment de complement específic: “conserges del Pavelló, del camp de futbol, dels col•legis públics, del teatre, de la Casa de Cultura, sepulturers, animador cultural, encarregat de la Biblioteca, cos de la Policia Local i vigilant de l’ecoparc.” Aquesta, reconeixia Ortolà, “és una reivindicació que ja fa temps que es ve fent” i apuntava que “en l’any 98 i 2000 es varen fer algunes modificacions de complements específics en persones de la plantilla de l’Ajuntament, però en la totalitat”, recalcava alhora que afirmava que “era de justícia que posteriorment anar anivellant-se perquè alguns d’estos treballadors tenen situacions que es poden considerar de greuge comparatiu en altres pobles de les mateixes característiques que Pego”.

L’edil de Personal, reconeixia, però, per damunt de tot que “és un tema delicat”, com sempre ho són els temes que toquen la butxaca de qualsevol. En este cas és delicat perquè, assenyalava Ortolà, que “s’hagués hagut de fer mitjançant una Recatalogació de Llocs de Treball”, però que l’Ajuntament de Pego no la pot escometre perquè no es donen les condicions econòmiques necessàries, ja que una RPT és una modificació molt més àmplia. Recordava, però, Carmelo Ortolà que “s’ha fet un esforç i en la legislatura 2003-07 es va regularitzar este complement específic en els col•lectius de la residència i de la guarderia municipal i actualment es dóna un pas més”. Apuntava el responsable de Personal i Hisenda que es tracta “d’un punt i seguit perquè cada vegada queden menys treballadors amb condicions menys precàries i el compromís és a poc a poc anar solucionant estos problemes”. Per tant, Ortolà deixa la porta oberta a possibles incorporacions d’altres col•lectius a aquest increment del complement específic, això sí, “sempre en funció dels recursos que puga tindre l’Ajuntament”.

El portaveu del Bloc, Àngel Sendra, reconeixia no haver arribar a completar la balança, però afirmava que “va anivellant-se”. Recordava el nacionalista que “es va negociar un acord marc aprovat pel plenari” del que “els funcionaris s’alegren i el BNV també s’alegra”. Un increment que suposa un “clar esforç per a l’Ajuntament de Pego perquè la liquidesa que s’estem patint els ajuntaments és prou forta, però creiem just que aquesta reivindicació històrica vaja endavant”. Àngel Sendra també desitjava que “eixe nivell de tots els funcionaris arribe en veritat a tots el més prompte possible”.

La portaveu socialista, Anna Aparisi, ressaltava que aquesta aprovació de l’increment específic comporta “posar al dia tot allò que vam votar en el plenari de 2007”, el que per a Aparisi era “un deute que teníem amb tots els treballadors”, tot i reconèixer que hi ha uns més afectats que d’altres i que és per això que “comencem arreglant els sous sobretot a la gent que té jornades partides i fa nocturnitats. Afirmava la portaveu socialista que finalment “van a cobrar realment la feina que estan fent”.

“El PP anem a votar que sí, ens anem a adherir a eixe acord que es va prendre en una taula de negociació”, afirmava la portaveu popular Maite Ferrándiz, que acte seguit aclaria que “la meua opinió personal és una i la meua opinió com a política i com a representant del PP és una altra”. D’altra banda, Ferrándiz volia reflexionar sobre les dates anomenades en el discurs de l’alcalde “del 98 i del 2000 i trobe que el conveni marc de mínims que es va acordar en la FVMP i els sindicats està signat el 30 de juny de 2006; l’Ajuntament de Pego va aprovar adherir-se al conveni el 26 d’abril de 2007 i estem a 25 de febrer de 2010. És això l’únic que havia de dir el PP”, sentenciava Maite Ferrándiz.

Carmelo Ortolà assumia la responsabilitat de les paraules citades per la portaveu popular i explicava el perquè de la seua citació. Pel fet que “no és la primera vegada que este Ajuntament fa un increment del complement específic dels seus treballadors”. Aclaria Ortolà que en 1998 “es fa un increment del complement específic a 7 treballadors que en aquell moment suposava un total anual de 2.421.000 pessetes, però es queda un altre col•lectiu per fer-se”. “L’any 2000 es fa un altre increment del complement específic 7 ó 8 treballadors més, on curiosament dos treballadors que ja havien rebut un increment de complement específic tornen a rebre un altre increment en complement de destí i per contra, curiosament, la resta de col•lectius es queden penjats”. Així, el responsable d’Hisenda i Personal, amb l’aportació d’aquestes dades “només marcava dates on s’havien realitzat increments de complements”.

Al respecte de perquè ara es posa en vigor l’increment de complement específic que s’aprovava en 2007, el regidor d’Hisenda, era breu i directe, “la justícia retributiva va fent-se a poc a poc en funció de les disponibilitats econòmiques”.El següent punt abordava i aprovava, per 8 vots a favors (els de l’equip de govern) i 5 abstencions (del PP), la delegació a l’Ajuntament de Pego de l’execució i de la licitació del projecte de construcció d’un recinte poliesportiu d’usos múltiples inclòs en el Pla Especial de Recolzament a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana o més conegut com a Pla Confiança.

L’alcalde de Pego aclaria que es tracta d’una addenda, és a dir, d’una nota addicional per a complementar o corregir el Pla Confiança “amb la finalitat de què es transfereix la competència a l’Ajuntament de Pego per a què incie l’oferta pública, la licitació de les obres d’este projecte”. Recordava Ortolà que anteriorment ja es va realitzar en l’aparcament soterrani.

Àngel Sendra, portaveu del Bloc, confirmava que “arrepleguem la delegació” esperant que “la cosa vaja un poquet més de pressa que és el que voldríem”. Sendra, descartava entrar a fer política sobre la marxa d’aquest Pla d’Inversions de la Generalitat, tot i que apuntava que “quan es va posar en marxa el Pla Confiança ja es podria especificar les coses, perquè estan pegant-li moltes voltes”. Amb açò es refereix el nacionalista a què no és el primer canvi que es dóna al si del Pla Especial d’Inversions per al municipis, ja que el 10 d’agost el plenari de Pego aprovava l’autorització, dins del Pla Especial de Recolzament a la Inversió Productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, per al finançament dels projectes d’inversió.

La socialista Anna Aparisi esgrimia que la Generalitat Valenciana el que ha fet ha estat “un copiar i pegar molt mal fet”, per a afegir que “la gent del PP està criticant el Pla Zapatero però el Pla Confiança doncs no pot estar més mal fet del que està perquè avui, un any després, encara estem en l’entrada i eixida de papers als ajuntaments i obres se’n veuen poques i ara falta saber si arriben els diners”. Després d’aquestes crítiques directes, la socialista afirmava que “esperen que tot açò vaja de bo perquè serà bé per a tots els pegolins”.

El PP no va voler fer cap comentari al voltant del punt a aprovar. Finalment s’abstenien.

Per la seua banda, Carmelo Ortolà, explicava que “el que en un principi estava previst que licitaria i adjudicaria directament la mateixa Generalitat ho està transmetent als ajuntaments i això efectivament retarda el procés”. Confiava Ortolà que “arribe a bon terme”.El darrer punt que s’aprovava pels 8 vots a favor de l’equip de govern i les 5 abstencions de l’oposició, era el relacionat amb una modificació de les bases d’execució del Pressupost General del 2010 per a afegir tres subvencions: 2.500 euros a Charity Book Stand/Local Animal Protector Society; 500 euros a Centúria Romana Ultima Legio Hispanie i 600 euros a l’AMPA Escoleta La Trilladora.

Aquesta modificació es planteja perquè s’havien quedat fora dos associacions en el capítol de subvencions […] i la tercera s’inclou perquè s’ha creat fa poc i “és una associació que l’alcaldia considera d’interés perquè ès una associació protectora d’animals i tenim certes obligacions els ajuntaments que hem de complir els ajuntaments de replegar els animals perduts i posar-los en contacte amb protectores d’animals”. I és per això que “s’ha cregut convenient que a esta associació […] donar-li eixe import perquè enguany han de fer certes infrastructures per a albergar als animals”.

Àngel Sendra asseverava que “coneixen la problemàtica que hi ha en els animals i van a recolzar”. Sobre la Centuria Romana comentava que és evident l’esforç econòmic que han realitzat i pel que fa a l’AMPA reconeixia el portaveu del Bloc que és evident que es necessita un mínim de diners per a poder desenvolupar certes activitats com a AMPA i és per això que recolzaven la proposta.

Andreu Dominguis, en nom del PSPV, reafirmava el recolzament del seu partit a la proposta perquè “és de sentit comú que tots som per l’estil”.

La portaveu del PP comentava que han demanat l’acta de fundació de la societat protectora d’animals i després de valorar el contingut “ens queden alguns dubtes, pel que anem a abstindre’ns”. Aquest fet també portava a Maite Ferrándiz a demanar que se’ls facilitar “un tipus de conveni o similar per a veure a què van destinats els diners perquè si que és una quantia superior” a la destinada a d’altres associacions. D’altra banda, al respecte de la Centúria Romana volia saber si fins a la data els membres de la Centúria han cobrat.

L’alcalde de la localitat explicava que “l’ajuntament no paga a ningú”, tot i que aclaria que “fa dos anys va haver una aportació de 1.000 euros a esta associació perquè estaven constituint-se, però després ja no. L’aportació era extraordinària”.


Es finalitzava el plenari ordinari del mes de febrer, aprovant una moció presentada pel tripartit per a commemorar el dia internacional de la dona i reforçar el camí cap a la igualtat de gènere. El text era aprovat per unanimitat. El text era llegit per la nacionalista Marian Tamarit.

El grup socialista s’adheria a la moció “perquè tot el que diu és real i hem de fer un poc més de força”. Des del PP també es recolzava el text. Ciutadans de Pego es ratificaven en el contingut de la moció.
659 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!