Indústria eliminarà el bo social de la tarifa que tenen tres milions de clients

El bo social està cridat a desaparéixer, tal com establix un projecte de llei que adapta una directiva europea. I encara que serà substituït per un altre subsidi per a “consumidors vulnerables”, tot indica que bona part dels actuals beneficiaris podrien perdre el seu dret, ja que la futura tarifa estaria lligada al nivell de rendes. Una cosa que hui no succeïx.
L’avantprojecte de llei per a adaptar la directiva europea sobre normes comunes del mercat de l’electricitat inclou la desaparició de l’actual bo social de la tarifa elèctrica, encara que es mantindrà un subsidi que el text no concreta i que s’amplia als consumidors de gas natural. Estos no gaudixen en l’actualitat de l’equivalent al bo elèctric.

La nova proposta legal, que ha de superar el corresponent tràmit parlamentari, introduïx el concepte de “consumidor vulnerable” de l’electricitat. Esta figura s’amplia al gas, en este cas, a través d’un altre avantprojecte de llei pel qual es modificarà la Llei d’Hidrocarburs per a traslladar una altra directiva europea semblant per al mercat gasístic.

Els clients vulnerables “seran aquells que complisquen amb les característiques socials, de consum i poder adquisitiu que es determinen” i seran protegits per la llei. Estes condicions es determinaran en un reglament posterior a l’aprovació de la llei, per la qual cosa, de forma transitòria, es consideraran vulnerables els que en l’actualitat tenen dret al bo social, la duració dels quals estava prevista fins al 31 de desembre del 2012.

Però que és el bo social?
El bo social és un descompte sobre la Tarifa d’Últim Recurs (TUR), fixada pel Govern, que s’aplica als clients que reunisquen determinades condicions econòmiques, socials o de consum.

Es tracta d’una mesura de caràcter social dissenyada per a afavorir als col•lectius més vulnerables i es concreta en la congelació de la tarifa vigent en el moment de la posada en marxa de la TUR fins al 2012. La seua quantia és la diferència entre el valor de la TUR i la tarifa existent abans de l’1 de juliol del 2009; per tant, és una congelació del preu de la llum a la dita data.

El bo social es gaudix per un període de dos anys i per a tornar a beneficiar-se d’ell haurà d’acreditar-se novament que es complixen els requisits.

L’avantprojecte de llei, que ja ha rebut llum verd del Consell de Ministres, arreplega els objectius de la directiva europea per a “reforçar les obligacions de servei públic” del subministrament elèctric. Els Estats membres han de definir, segons el document, el concepte de client vulnerable i “establir mesures per a garantir el seu subministrament”. En este sentit, s’al•ludix a la “pobresa energètica”.

Per tant, és molt probable que bona part dels quasi tres milions de clients (o punts de subministraments) que compten en estos moments amb el bo social es queden fora de la futura tarifa social ja que esta haurà d’estar lligada a la renda familiar. Una cosa que no succeïx ara amb el bo elèctric espanyol, que va ser una de les primeres mesures que va adoptar el ministre d’Indústria, Miguel Sebastián, i que és un dret no lligat precisament als ingressos del client.

En uns anys de fortes pujades de tarifa, els consumidors elèctrics estan finançant una part de la factura dels 2,96 milions que tenen bo social. I és que encara que el cost del mateix l’assumixen les elèctriques, estes l’acaben repercutint en els rebuts.

Els clients que gaudixen del bo social, que va entrar en vigor l’1 de juliol del 2009, tenen garantida la congelació de la tarifa (tant el cost de l’energia com els peatges), que ha pujat des de llavors més d’un 20%. No obstant, no necessàriament són consumidors amb rendes baixes.

Així, tenen dret al mateix, en la seua primera casa, totes les famílies nombroses (encara que les seues rendes siguen elevades); els punts de subministrament amb una potència contractada inferior a 3,3 kW (per exemple, la porteria d’un edifici de luxe); ciutadans amb pensions mínimes (que poden disposar d’altres rendes) i famílies amb tots els membres en desocupació (encara que tots ells cobren prestació per desocupació). El bo ha de sol•licitar-se, excepte el segon cas, que s’aplica automàticament.


Segons les directives europees del gas i l’electricitat, els Estats membres han de desenvolupar el concepte de client vulnerable. I encara que no s’ha concretat encara esta figura, les directives ja apunten que les ajudes que reben han de lligar-se a l’anomenada “pobresa energètica i a la prohibició de desconnexió”, o talls de subministrament.

Per tant, cada Govern haurà de definir estos conceptes, encara que les directives ja avancen que han de ser un número relativament reduït, com a persones amb incapacitat o ancians, però mai si tenen ingressos elevats.
Quant a la desconnexió, es prohibirà en moments crítics, com en casos de temperatures baixes. Encara que les mesures d’eficiència podrien protegir als consumidors vulnerables, la política energètica no ha de substituir les polítiques socials, que tampoc hauran d’interferir en el funcionament del mercat.

Espanya és l’únic país de la UE que inclou mesures de protecció per a totes les categories de consumidors domèstics susceptibles de ser recolzats. Però la nova directiva no permetrà que s’incloga a tots i limita esta política social als consumidors que verdaderament tinguen pocs recursos o es queden temporalment sense empresa subministradora.

2,96 milions de clients amb dret a TUR (i no han passat al mercat lliure) estan acollits al bo social. Un assegurança contra les pujades de la llum.
419 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!