El Tribunal Suprem desestima els recursos de cassació interposats per la Conselleria de Medi Ambient, l’Ajuntament de Pego i la mercantil Pavimentos Bituminosos Serrano SL

Tres recursos de cassació que van estar interposats contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,

Read more