El plenari de Pego aprova, provisionalment, el pressupost 2013

Un pressupost “trist”, segons el regidor d’Hisenda i alcalde de Pego. Entre el més destacat: la partida del capítol I baixa del 50% del total del pressupost amb 12 amortitzacions de plaça, 4 d’elles ocupades actualment i alguns reajustaments de llocs de treball. També destaca la nova partida dedicada al banc d’aliments. De moment, les ajudes a les associacions de Pego no tenen assignació pressupostària per a l’any que ve. El pressupost total és de 9.157.430 euros. El pressupost era aprovat per 8 vots a favor (equip de govern format per Ciutadans de Pego i PSPV), 5 en contra (PP) i 2 abstencions (Bloc-Compromís).
Després de dos anys amb pressupost prorrogat, l’Ajuntament de Pego, aprovava ahir, de forma provisional, el pressupost per a 2013. Ho feia amb els 8 vots a favor de l’equip de govern, format per Ciutadans de Pego i PSPV, 5 vots en contra del PP i 2 abstencions del Bloc-Compromís. En 2013 el pressupost de Pego serà de 9.157.430 euros. Este pressupost estarà exposat al públic, durant 15 dies hàbils, per si es presenten possibles reclamacions. També ho estarà la nova plantilla de personal de l’Ajuntament de Pego.

L’alcalde de Pego i regidor d’Hisenda era l’encarregat de fer un resum del més destacat de la proposta de Pressupost presentada. Recordava Carmelo Ortolà que l’actual pressupost està prorrogat des de 2010 perquè “no hi havia forma de poder quadrar per la baixada que va produir l’anul·lació de la ponència cadastral de l’IBI”. Ara, sí que es dóna la conjuntura per poder presentar uns nous pressupostos. No obstant, estos descrits pel responsable d’Hisenda com “tristos”. Afirmava Carmelo Ortolà que “no m’alegre de fer estos pressupostos perquè és la primera volta, en 9 anys que porte al capdavant d’este ajuntament, en què hem de parlar en el Capítol I de despeses de reducció de personal i modificació de la plantilla”. Unes dinàmiques que descrivia de “no gens agradables per a un alcalde ni per a un empresari”.

El pressupost de 2013 serà de 9.157.430 euros, baixa un 6% respecte a l’últim pressupost, segons indicava Ortolà. També assenyalava el regidor d’Hisenda que “les reduccions afecten a, pràcticament, totes les àrees, menys a una”.

En l’apartat de despeses, l’import es repartix de la següent manera:

– DESPESES DE PERSONAL: 4.478.751’20 euros. Baixa un 11’13% degut a diversos factors, en primer lloc, perquè hi ha 12 amortitzacions de places, 8 de les quals no estan ocupades i, “desgraciadament” 4 que sí que ho estan. Confiava Carmelo Ortolà que “tan de bo este siga l’últim plenari que este ajuntament haja de prendre decisions d’este calibre”. Les amortitzacions equivaldríen a una rebaixa d’uns 230.000 euros. El Capítol I també “té una sèrie de baixades degut a l’entrada en vigor del Decret que baixava la massa salarial dels funcionaris del 5%”. El tercer factor que fa baixar el capítol de personal és el referit als polítics, que de 2010 a ara, té una baixa del 46’7%.

Apuntava Ortolà que la gestió de la piscina directa provoca que hi haja un lleuger increment al capítol I perquè l’ajuntament està assumint les sis persones que allí treballen.

La resta de despeses:

– BÉNS CORRENTS I SERVEIS: 2.538.697 euros. Baixa un 7’2%.

-DESPESES FINANCERES: 371.607 euros. Els interessos que s’estan pujant pel deute pugen un 8’17%.

– TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 639.844 euros. El que l’ajuntament aporta a d’altres organismes o entitats amb què col·laboren com la Mancomunitat de Serveis Socials. Baixa el 41%. DE moment no hi ha dotada cap aportació a associacions o ONGs.

-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL: 610 euros. Estos diners estan dirigits a Creama.

– ACTIUS FINANCERS: 5.000 euros.

– PASSIUS FINANCERS: 1.122.912 euros. Puja 107% perquè s’està amortitzant ja part de capital del prèstec de 2.100.000 euros.

Carmelo Ortolà anunciava que no hi ha assignació pressupostària per a inversions, declarava que “prou farem si mantenim el que ens hem compromés a mantindre. L’ajuntament, actualment, no està en condicions d’invertir en noves infraestructures perquè no hi ha diners”.

En l’apartat d’Ingressos la distribució prevista és la següent:

– IMPOSTOS DIRECTES: 4.775.200 euros. D’estos, 3.525.000 euros corresponen a l’IBI. En global este capítol disminuïx un 16%.

– IMPOSTOS INDIRECTES: 70.000 euros.

– TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS: 2.204.930 euros. Increment del 9%, principalment perquè en el padró de nous habitatges entren les altes del 2010, 2011 i 2012, el que servirà, apuntava Ortolà “perquè l’Ajuntament no haja de pujar el fem”.

– TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 2.095.300 euros. El que aporta l’Estat central a l’Ajuntament que preveu un increment de 0’69%.
– INGRESSOS PATRIMONIALS: 12.000 euros.

Pel que fa als passius financers, recalcava Carmelo Ortolà que “no hi ha previst fer cap tipus de prèstec”, entre d’altres, perquè “per normativa ho tenim prohibit”, recordava el responsable d’Hisenda.

Des del Bloc-Compromís, Conxa del Ruste, anunciava que la formació anava a abstindre’s perquè “el problema és que estem arrossegant els pressupostos prorrogats de 2010. Per tant, des del Bloc-Compromís creiem que, tot i que els pressupostos no ens agraden, és millor un mal pressupost que no tindre’l perquè per a fiscalitzar i controlar i exercir com a òrgan de control fora de l’equip de govern, haver de arrossegar els comptes de 2010 és horrorós. No hi ha manera d’aclarir quins són els ingressos […], les despeses. Per tant trobem que hem de canviar de pressupost.” No obstant això, la portaveu valencianista reiterava la idea que “este presupost que se’ns ha presentat no ens agrada”.

Al Bloc-Compromís no li agrada el pressupost fonamentalment per les “decisions polítiques” que s’han fet. Per exemple en els criteris que s’han tingut en compte per a amortitzar les quatre places que desapareixeran de la plantilla de personal. Apuntava del Ruste que, si algú reclama judicialment “pot ser que d’ací dos o tres anys després del contenciós, l’ajuntament es vega obligat a readmetre i a pagar el que s’ha estalviat ara”.

Per al Bloc-Compromís, una opció diferent per a estalviar els 120.000 que suposarien les amortitzacions de plaça i la reducció d’alguns sous podrien estalviar-se amb la supressió del servei de la piscina coberta, que es prorroga més enllà dels tres mesos inicials sense haver demanat parer a l’oposició.

D’altra banda, apuntava la portaveu del Bloc-Compromís que, la morositat en el pagament dels impostos locals es troba al voltant del 20% i va en augment el que implica que “estem ajustant massa el pressupost”. Apuntava que es podrien tindre “necessitats en l’àmbit de serveis socials molt greus en les que hauríem de tenir una previsió per poder portar-les endavant”.

El PSPV, partit que forma part de l’equip de govern recolzava la proposta presentada. El seu portaveu, Enrique Moll, ressaltava que “són els pressupostos que hem hagut de fer” en detriment dels que “els hagués agradat fer”. Afirmava que “no és agradable per a un polític el governar sense tindre uns pressupostos i per això hem apostat per ells”. Els descrivia com a “els pressupostos més justos que s’hagen pogut fer”. “Austers”. Ressaltava Moll que “hem baixat del 50% les despeses de personal”. També destacava que “no hem retallat en serveis socials”. “S’ha destinat una partida al banc d’aliments que no existia”. Pel que fa als ingressos el portaveu del PSPV considerava que són previsions i per tant, tenen una part de ficció.

El PP anunciava des del principi el seu vot en contra. Maite Ferrándiz explicava que “no anem a votar que no perquè estiguem a l’oposició; sinó per les dades que estan facilitades en la memòria del pressupost”. Recalcava que “pràcticament tots els ingressos directes més directes que hi ha a este ajuntament van a despeses de personal, una part molt important se n’anirà a amortització de deute”, el que la duia a preguntar quina és la funció de l’equip de govern “perquè en els pressupostos no hi ha inversió, no hi ha cap previsió de projectes, no hi ha una previsió de subvencions per a les entitats locals”.

Carmelo Ortolà contestava a les dos portaveus de l’oposició. D’una banda, reconeixia que el capítol I de l’Ajuntament “és molt elevat”. No obstant això, discrepava que els criteris per a seleccionar les places que s’amortitzen són polítics. Assegurava el regidor d’Hisenda i de Personal que “els criteris han costat molt, molt, molt de prendre la decisió”. Reconeixia que “talles per on talles sempre hi haurà una persona afectada”.

D’altra banda, considerava Ortolà que en els pressupostos hi ha previsions i no fantasies. Així mateix, corregia a la portaveu popular, recordant que s’ha parlat d’una inversió nul·la, no d’una gestió nul·la i declarava que “la gestió política és la que es pot fer en estos moments”. Confessava l’alcalde de la localitat que “a mi tampoc m’agrada governar en una època de penúria. Ens ha tocat governar i ens toca ser conseqüents en la situació que tenim”.
460 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!