El diputat pegolí Josep Nadal presenta una Proposició no de Llei per promoure la creació d’un Banc de Terres Valencià

Nadal afirma que «la creació d’una xarxa de bancs de terres dinamitzarà l’economia i protegirà el medi ambient». La idea és promoure «el Banc de Terres Valencià com a ens coordinador dels ja existents en l’autonomia».
El diputat pegolí de Compromís en Les Corts, Josep Nadal, ha presentat una Proposició No de Llei perquè el Consell promoga la creació d’un Banc de Terres Valencià. Este englobaria a la resta de bancs de terres que ja hi existeixen en els municipis de la geografia valenciana. La iniciativa, apunta el pegolí, «pot contribuir a dinamitzar l’economia i a protegir el medi ambient».

Segons Nadal, «esta xarxa significaria posar la primera pedra per a la creació de noves formes d’economia dins de l’agricultura valenciana. Es tracta d’aprofitar el minifundisme de manera positiva i donar possibilitats de futur als joves i als col·lectius socials més desfavorits. Estem parlant d’una oportunitat de creació d’ocupació i per això proposem que es prioritze com a demandants de terres a les persones en l’atur i a les que estan en risc d’exclusió social».
Des de Compromís avaluen que els camps de terres existents suposen un «important impuls a l’agricultura ecològica i als canals curts de comercialització». A més a més «també comporten una millora ambiental, són una ferramenta de prevenció d’incendis, de prevenció de plagues, i contribueixen a la millora paisatgística perquè els camps no es deixen abandonats», ha explicat Nadal.

En la posada en marxa del Banc de Terres Valencià haurien d’estar presents els ajuntaments i el Consell. D’una banda per a perquè des de la proximitat es pot «oferir als interessats l’accés a la consulta d’un llistat de terres oferides, o per a oferir-se per a fer-se càrrec d’alguna parcel·la». De l’altra banda, «el Consell, mitjançant el Banc de Terres Valencià, podria encarregar-se de la difusió de les ofertes i demandes inscrites a aquest registre, fent menció de les seues característiques per a les persones interessades».

Josep Nadal ha declarat que «és important assenyalar que els bancs de terres ajuden a fixar la població als nuclis rurals que patixen l’èxode dels seus habitants i l’abandó de les terres». Resumia el diputat pegolí que amb la creació d’un Banc de Terres Valencià s’assegura la «la creació d’un registre de parcel·les disponibles per a l’explotació agrària que repercutirà en l’economia dels nostres municipis, sent un nínxol de creació d’ocupació i un recurs per a la protecció del medi ambient».

355 Visites

Deixa un comentari