El Consell Agrari dóna el seu vist-i-plau a l´ordenança del medi rural

Durant la nit de dilluns els membres presents al Consell Agrari van aprovar per unanimitat que es tire endavant l´Ordenança Municipal del Medi Rural per tal de regular els usos i costums que dins l´àmbit rural es venen practicant al terme de Pego, per tal d´adecuar-los al marc social actual.
Al mes de juliol el Regidor d´Agricultura, el socialista Andreu Dominguis, exposava la proposta de les ordenances municipals que feien referència al medi rural per a què els membres del Consell Local Agrari pugueren fer suggerències al respecte. Durant aquella primera exposició es van debatre distints punts de l´ordenança i es va acordar modificar-los i tornar a aportar la informació complementada en la propera assemblea. Dilluns a la nit, es va presentar aquesta proposta amb aquells suggeriments inclosos.

El Consell Agrari, un òrgan de consulta al voltant de l´agricultura de Pego, composat entre d´altres per associacions agrícoles, Sats, cooperativa i agricultors, una vegada estudiada la documentació, donava el vist-i-plau a l´Ordenança Municipal del Medi Rural que regularà els usos i costums que dins l´àmbit rural es venen practicant al terme de Pego, per tal d´adequar-los al marc social actual.

Fins a 10 capítols composen les ordenances que abracen serveis de vigilància, distàncies i obres intermèdies per a certes construccions i plantacions; trànsit d´animals i aprofitament de pastos i normes apícoles; deures i obligacions en sòl no urbanitzable; camins municipals; prohibició d´abocaments; focs i cremes; transformacions; infraccions, sancions i procediments, entre d´altres temes inclosos en els diferents capítols contemplats i descrits en les ordenances.

L´objectiu d´aquesta adaptació i modificació de les normes i costums és ordenar adequadament l´àmbit rural, sense perjudici de les funcions de cooperació, col•laboració i informació recíproca que deu presidir les relacions entre l´Ajuntament i Administracions amb competència sectorial en les matèries a les que al•ludeixen aquesta ordenança.

Per tal que l´ordenança entre en vigència, aquesta haurà de ser aprovada pel plenari municipal. Si prospera, el Consell Agrari Municipal podrà proposar quantes reformes crega convenients introduir en la mateixa, sempre que aquestes siguen aprovades per unanimitat.

Durant aquesta sessió del Consell Agrari, el membre d´aquest i portaveu del Bloc, Joan Carles Cambrils, va presentar una proposta d´acord per tal de recolzar la condonació del deute per part de la Generalitat Valenciana a la Comunitat de Regants del Coto Arrosser de Pego, com a responsable civil subsidiària i que ascendeix a 1,2 milions d´euros.

Davant d´aquesta proposta el Consell Local Agrari ha mostrat, per unanimitat, el seu suport a la Comunitat de Regants per a què adopte les mesures legals i polítiques escaients, per tal d´evitar un possible pagament que pose en perill el patrimoni i el funcionament d´aquesta institució.

En el transcurs d´aquesta assemblea del Consell Agrari també es va aprovar per unanimitat donar suport a la Campanya de La Unió “El camp és vida: fes-lo teu”, que pretén evitar la desaparició de l´activitat agrària i dels llauradors i ramaderes dels nostres pobles.

486 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!