El 6, 7 i 8 de juny més de 19.700 alumnes es presenten a les proves d’accés a la universitat

Un total de 18.557 estudiants matriculats han cursat Batxillerat i 1.221 procedeixen de cicles formatius. L’alumnat podrà conèixer els seus resultats a partir de les 14.00 hores del dia 16 de juny, en la convocatòria ordinària, i de les 17.00 hores del dia 12 de juliol, en la convocatòria extraordinària. La convocatòria extraordinària se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de juliol.

18838871_1396653843761676_7038583633976399375_nUn total de 19.778 estudiants matriculats i matriculades en Batxillerat i cicles formatius realitzaran a partir de demà dimarts les proves d’accés a la universitat (PAU) ordinàries del curs 2016-2017, que se celebraran els dies 6, 7 i 8 de juny.

Del nombre d’alumnes matriculats en les proves, 18.557 accedeixen després d’haver cursat estudis de Batxillerat i 1.221 procedeixen de cicles formatius. D’altra banda, 11.562 de l’estudiantat aspirant són dones i els restants 8.216 són hòmens.

En les dos universitats de la província d’Alacant, les matriculacions en esta prova es desglossen de la manera següent: Universitat d’Alacant (UA) 3.239 alumnes (1.925 dones i 1.314 hòmens i), dels quals 3.079 accedeixen des de Batxillerat i 160 de cicles formatius; Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx, 3.382 matriculats (2.039 dones i 1.343 hòmens), dels quals 3.298 de Batxillerat i 84 de cicles formatius.

Quant a les matrícules en fase obligatòria són 16.795 estudiants. D’elles 2.711 han estat per a la UA i 2.993 a la UMH.

L’alumnat podrà conèixer les seues qualificacions a partir de les 14.00 hores del dia 16 de juny, en la convocatòria ordinària, i a partir de les 17.00 hores del dia 12 de juliol, en la convocatòria extraordinària, en ambdós casos a través del portal de l’alumne PASEU, en la URL https://appweb.edu.gva.es/paseu/ amb la clau que se li facilitarà el primer dia de realització de les proves. De la mateixa manera podrà sol·licitar i obtindre el document oficial que acredite les qualificacions de la prova d’accés a la universitat.

Els horaris de les proves queden establits de la manera següent: el dimarts 6 de juny, i el dimarts 4 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes realitzaran de 9.30 a 11.00 hores, l’examen de Castellà; d’11.45 a 13.15 hores, la prova d’Història d’Espanya; i de 15.30 a 17.00 hores, la prova de Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II, o Fonaments de l’Art II.

Quant a la segona jornada, que tindrà lloc el dimecres 7 de juny i el dimecres 5 de juliol, en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes s’examinaran d’idioma estranger entre les 9.30 i les 11.00 hores; de Valencià, entre les 11.45 i les 13.15 hores; de Química, Arts Escèniques II o Geografia, entre les 15.30 i les 17 hores; i de Dibuix Tècnic II o Història de l’Art, entre les 17.45 i les 19.15 hores.

Finalment, en la tercera jornada, que serà el dijous 8 de juny o el dijous 6 de juliol, en el cas de la convocatòria extraordinària, l’alumnat realitzarà les proves de Física, Cultura Audiovisual II o Història de la Filosofia, entre les 9.30 i les 11.00 h; Biologia, Disseny o Economia de l’Empresa, entre les 11.45 i les 13.15 hores; i Grec II o Geologia, entre les 15.30 i les 17.00 hores.

Cal destacar que l’estructura de la prova es mantindrà dividida en dues fases. Una primera és de caràcter general i obligatòria per a tots i totes i, una segona part, denominada fase voluntària.

La primera fase obligatòria consta de cinc exercicis. En concret, es tracta de l’assignatura de lliure configuració autonòmica: Valencià, i de les quatre assignatures troncals generals de segon de Batxillerat que haja cursat l’alumne o l’alumna, és a dir: Castellà, Història d’Espanya, Idioma Estranger, i una de les quatre assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II, o Fonaments de l’Art II).

La nota de la fase obligatòria de la PAU serà la mitjana d’aquestes 5 assignatures i haurà de ser igual o superior a 4 punts. La nota d’accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de Batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. S’entendrà que es reuneixen els requisits d’accés quan el resultat d’aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts.

L’estudiant podrà presentar-se en la fase voluntària per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts, a un màxim de 4 assignatures, a triar entre les 13 assignatures troncals d’opció, cursades o no cursades, diferents de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de Batxillerat que s’examina en la fase obligatòria, i les 3 troncals generals de modalitat que no siguen la que tinguen en la seua fase obligatòria.

Per a obtindre la nota d’admissió s’aplicaran, per a cada titulació de grau, les ponderacions de 2 de les assignatures que consten en l’annex I, les que millor qualificació final donen a l’estudiant per a cada titulació universitària. La ponderació es farà amb la qualificació obtinguda en les assignatures troncals d’opció o troncals de modalitat en la fase voluntària de la PAU, i amb la qualificació de l’assignatura troncal general vinculada a la modalitat de Batxillerat obtinguda en la fase obligatòria de la PAU.

Perquè la qualificació d’una assignatura pondere i servisca per a augmentar la qualificació en l’admissió, haurà de ser igual o superior a 5, tant si és de la fase voluntària com si és la troncal general de modalitat de Batxillerat de la fase obligatòria.

 

1038 Visites

Deixa un comentari